Foreslå nye frimerkeutgivelser

Norske frimerker – landets egne visittkort! Frimerket har mange oppgaver. Ikke bare som frankeringsmiddel eller samleobjekt. Frimerket er noe mer. Det skal gjenspeile vårt lands historie, natur og kultur, foruten å minne om de store begivenheter, personligheter og jubileer. Sport, næringsliv og samtidsbegivenheter er andre aktuelle temaer. Derfor kan vi trygt kalle frimerket et lands visittkort.

1890S

Alle kan foreslå nye utgivelser
Har du en god frimerkeidé? Det kan f.eks. være et jubileum, samtidsbegivenhet eller motiv fra naturen. Det er mange innfallsvinkler for kreative motivforslag.

Vær ute i god tid
Fristen er 1.januar året før frimerket skal utgis. Det betyr at 1.januar 2018 er forslagsfrist for frimerker som skal utgis i 2019.

Begrunn forslaget
Det er viktigt at du begrunner forslaget. Du kan også legge ved en enkel skisse eller fotografi.

Hvor sendes forslaget?
Forslag sendes i posten til:
Posten Norge A/S, Frimerketjenesten
Postboks 250
0510 OSLO

Eller på mail frimerketjenesten@posten.no

Konvolutten eller mailen merkes ”Frimerkeforslag”

Når temaene er bestemt starter Posten arbeidet med å engasjere kunstnere eller designere for utforming av frimerkene. Det bestemmes også antall frimerker i den aktuelle serien, valører, landsnavn (Norge/Noreg), trykkmetode og utgivelsesdato.

I den videre prosessen rundt utvikling av frimerkene har Posten et designråd å støtte seg på. I designrådet sitter kunstneriske konsulenter, presidenten i Norsk Filatelistforbund og representanter fra Posten.

Det er Postens konsernsjef som til slutt godkjenner det endelig frimerket.