Posten har innført portoetikett for frankering

Postkontorene, bedriftssentrene og en del Post i Butikk har tatt i bruk printer for portoetiketter.

FokusPortoetikett

 Etikettene er ment til frankering av brev (store sendinger), rekommandert og verdibrev;

• I Norge og til utlandet for brevsendinger (A og B)
• I Norge og til utlandet for rekommandert brev
• Kun i Norge for verdibrev

Frimerker og portoetikett kan kombineres på sendingen.
 
Portoetikettene vil ikke bli solgt løst til kunder. Etikettene har ikke bakpapir og skal settes på brevet med det samme og sendes den datoen som står på etiketten. Da etikettene allerede er påført dato og innleveringssted (postnummer og enhetsnummer), skal de ikke datostemples i postgangen.

Etiketten inneholder følgende opplysninger:
Dato, postnummer, portobeløp, pristabell (1, 2 eller 3), enhetsnummer, eventuelt sendingsnummer for rekommandert og verdi.

Etikettskriverne er blitt tatt i bruk ved ca 200 postkontorer, bedriftssentre og Post i Butikk.
En utrulling ved ytterligere 1300 steder vurderes fra høsten 2016.

Frimerketjenestens butikk i Persveien 34-36 og St. Olavs plass postkontor har tatt i bruk printeren.

Frimerketjenesten vil trykke opp etiketter i valørene 20g for Norge, Europa og verden. Etikettene vil bli satt på et eget førstedagsbrev og leveres i juni til alle abonnenter på førstedagsbrev og automatmerker.