Riksarkivet 200 år: Postens fødselsattest

Et av brevene i Riksarkivet er det som senere skulle bli kalt Postens fødselsattest.

NK1958S

13. oktober 1642 sendte danskekongen Christian IV brev til sin stattholder i Norge og ba ham om å begrense bruk av veiene mellom Christiania og København, forbedre dem og organisere en posttjeneste mellom hovedstedene. Resultatet ble at Posten ble opprettet 17. januar 1647.

Se hele utstillingen på Riksarkivets nettsider