Vilkår for Posten Labs' konkurranse

Du må være over 18 år for å delta og vinne.

Konkurranseperioden er fra 3. november til og med 24. november 2017.

Deltakere i hver konkurranse kan sende inn så mange bidrag de ønsker.

Det kåres vinnere i hver kategori basert på en kvalitativ vurdering av hvert bidrag.

Vinnerne blir kontaktet via samme kanal som ble benyttet for å delta: Facebook-profil, Instagram-profil eller e-post. Posten kårer vinnerne senest 10. desember 2017. Å svare på henvendelse og oppgi navn og adresse for å motta premie må skje senest 31. desember 2017. Dersom dette ikke skjer, vil det bli valgt en ny vinner.

Ingen personlig informasjon vil bli delt med tredjepart eller brukt til andre formål. Posten er opptatt av å respektere personvernet ditt og er nøye med å beskytte personopplysningene dine. Alle personopplysninger som blir gitt i forbindelse med konkurransen, vil bli slettet innen en måned etter konkurransens slutt. Ved å delta i konkurransen samtykker du til at Posten har rett til å bruke ideene som du sender inn.

Som deltaker i konkurransen bekrefter du at dersom du vinner en premie, har Posten mulighet til å publisere navnet ditt på www.facebook.com/PostenNO/ , www.instagram.com/postennorge/ og www.posten.no.

Ved å delta i konkurransen aksepterer du konkurransereglene og at Postens kåringer av vinnerne er endelige og definitive. Posten forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.

Ansatte i Posten Norge kan ikke delta eller vinne.

Premier med verdier over NOK 10 000 er skattepliktige. Vinneren er selv ansvarlig for å rapportere inn premiesummen på korrekt måte til skattemyndighetene.

Posten Labs utforsker AR

Behandling av personopplysninger