Vilkår for levering innenfor dør

Ved å inngå avtale om tjenesten, aksepterer du følgende:

Du gir Posten fullmakt til å låse opp døren til din bolig for å levere pakke(r) rett innenfor døren.

Du kan enten låse opp døren via internett når postbudet skal levere pakken, eller du kan gi postbudet en tidsbegrenset kode.

Dersom din låstype låses opp med dørkode må du oppgi koden før budet skal levere pakken, eller være tilgjengelig på telefon når budet tar kontakt slik at døren kan åpnes. Du er ansvarlig for hvilken type kode du velger å oppgi. Posten sletter koden etter at pakken er levert.

Dersom du har en lås som bare kan styres fra en av dine egne enheter (telefon, iPad, PC), er du selv ansvarlig for at dør(er) låses etter levering av pakke(er).

Husdyr skal ikke ha tilgang til rommet hvor pakken leveres. Posten fraskriver seg ethvert ansvar dersom husdyr rømmer når døren åpnes. Du er ansvarlig hvis ditt husdyr påfører skader på budet i forbindelse med levering av pakke(r).

Du er ansvarlig for å skru av alarmer i boligen.

Posten bærer intet ansvar dersom døren ikke lar seg låse iht. instruks og avtale. Budet vil ikke bli værende på adressen hvis dette skjer.

Du får en kvittering på sms når pakken er levert.

Du som mottaker er ansvarlig for pakken når den er levert innenfor døren din.

Dersom pakken ikke lar seg levere innenfor dør, vil pakken bli levert til ditt lokale hentested (Post i Butikk eller postkontor) slik at du må hente den der.

Tjenesten kan bestilles på alle pakker som skal leveres hjem i tidsrommet kl. 08.00–21.00 og hvor du vanligvis må signere for mottak av pakken. Tjenesten kan kun bestilles fra Posten-appen.

Tjenesten fungerer foreløpig ikke dersom du bor i en bygård eller et leilighetskompleks hvor budet først må komme seg inn en felles inngangsdør eller port, før de kommer til din personlige inngangsdør.

Tjenesten kan ikke bestilles på pakker som krever identifikasjon. Posten bærer intet ansvar for pakkens innhold. Tjenesten skal ikke benyttes dersom pakken inneholder farlig gods eller der innholdet er temperatursensitivt. Vi gjør oppmerksom på at avsender kan reservere seg mot denne tjenesten.

For øvrig gjelder Postens generelle leveringsvilkår.

Behandling av personopplysninger:

Bruk av tjenesten Posten Innafor innebærer at Posten behandler personopplysninger om deg. Posten Norge AS er behandlingsansvarlig. Følgende personopplysninger behandles:

Navn
Adresse
E-postadresse
Telefonnummer
Låstype
Dørkode
Type telefon

Når du logger deg inn i Posten-appen må du benytte din PostenID. Hvis du ikke har opprettet en PostenID må du derfor gjøre det først. Se vilkår for PostenID. Ved første gangs bruk kreves også innlogging ved BankID.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å utføre tjenesten for levering av pakker innenfor din dør, og for å gi deg nødvendig brukerstøtte og oppfølging.

Ulike låstyper låses opp og igjen på forskjellige måter. Du kan enten låse døren opp og igjen via internett når postbudet skal levere pakken, eller ved at du gir postbudet en tidsbegrenset kode. For å sikre at pakken blir levert og at døren låses i etterkant får derfor budet instruksjon om hvordan din dør skal låses opp og igjen. Dersom du oppgir en midlertidig kode, vil denne lagres kryptert og kun være midlertidig tilgjengelig for postbudet som skal levere pakken. Koden dekrypteres når postbudet skal åpne døren, og slettes umiddelbart etter at pakken er levert.

I tillegg vil Posten registrere dine loggdata for å forbedre og videreutvikle tjenesten. Tjenesten er fortsatt i en testfase. Derfor er registrering av brukeratferd viktig for å tilpasse og utvikle tjenesten etter brukernes behov og handlinger.

Dine personopplysninger knyttet til en pakke vil slettes et år etter utlevering. Dørkoden vil slettes etter at pakken er levert.

Posten bruker databehandlere som er etablert utenfor EU/EØS. Disse leverandørene har stilt nødvendige garantier for overføring til land utenfor EU/EØS.

For øvrig gjelder personvernerklæringen for Posten-konsernet.