Vilkår for Norgespakke™

Ansvar

Ved skade eller tap erstatter Posten pakkens verdi inntil kr. 10 000. Posten er ikke ansvarlig for følgeskader.

Minimums- og maksimumsmål

  • Maks vekt: 35 kg per sending
  • Maks mål: inntil 240 cm lang, og lengde + omkrets inntil 360 cm
  • Minimumsmål: 23 x 13 x 1 cm

Hentefrist

Hentefristen er 3 uker etter at sendingen har ankommet ditt hentested.

Utvidet hentefrist i forbindelse med jul og sommerferie:

  • Julen: Sendinger med hentefrist i tidsrommet 23.12 til 31.12 blir returnert den 4. januar i det nye året.
  • Sommerferien: Sendinger med hentefrist i tidsrommet 15.7 til 31.7 blir returnert den 1. august.

Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes uten ugrunnet opphold. Se Postens generelle leveringsvilkår.

For øvrig gjelder Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester.

Revisjon

Gjelder fra juli 2019