Popup utland

Sende til utlandet

Som hovedregel må alle sendinger som inneholder mer enn et vanlig brev, tollbehandles. Tolldokumentasjon med informasjon om innholdet må følge med sendingen og i tillegg registreres digitalt. Frimerker for vanlige brev og postkort kjøpes på Posten.