Student?

Husk å melde adresseendring til Posten når du flytter!

Å melde adresseendring til Posten påvirker ikke Lånekassens stipendordninger

Lag ditt eget frimerke!

 

Vil du gjøre invitasjon eller takkekort ekstra fint?
Da kan du lage frimerker med bilde av dåpsbarnet

Lag ditt eget frimerke!

 

Vil du gjøre takkekortet vakkert?
Lag frimerke av bryllupsbildet ditt