Feltpost

Feltpost er det samme som militærpost, og brukes når militære avdelinger er i felten. Det opprettes feltpostkontor, og post til militære mannskaper sendes til en feltpostadresse som er den samme uansett hvor avdelingen måtte befinne seg.

Ny avtale fra 30.4.–31.12.2020

Brev kan sendes opp til 5 kg og prises som 2 kg. Gjelder frem til 31.12.2020.

Som et resultat av virussituasjonen har Posten og Forsvaret blitt enige om en midlertidig endring i reglene for sending av feltpost. Norge har soldater som tjenestegjør i forskjellige deler av verden og disse har for tiden ikke muligheter for hjemreiser på perm mv.

Derfor er det ønskelig at det kan sendes noe større sendinger hjemmefra  i denne vanskelige situasjonen.

Avtalen innebærer

 • Brev kan sendes opp til 5 kg
 • Brev fra 2–5 kg prises som 2 kg
 • Sendingene framsendes med brevposten

Ellers minner vi om de vanlige reglene for feltpost

 • Sendingene skal være adressert til feltpostadresse i Norge.
  Eksempel:
  Kun fornavn til mottaker
  Feltpost XXX
  0018 Oslo

  Til avdeling:
  Feltpost xxx
  0018 OSLO
 • Landet som soldaten befinner seg i skal ikke framkomme i adressen.
 • Alltid norsk porto: Sendingene prises som vanlige brev innenlands.
 • Det er kun brev (uten tilleggstjenester) som kan sendes. (Unntak for Jan Mayen der Norgespakke™ inntil 20 kg kan sendes.)
 • Sendingene må ikke inneholde farlig gods og/eller varer som er forbudt innført i adresselandet. Innholdet må heller ikke være i strid med forbud fastsatt av luftfartsmyndigheter eller Forsvaret.
 • Sendinger som inneholder varer, gaver mv skal utstyres med tolldeklarasjon som sendinger til utlandet. Denne får du på Posten og du betaler ikke noe ekstra for dette da pris er som for sending i Norge.
 • Verdien av innholdet i en feltpostsending til utlandet kan ikke overstige NOK 5000.

Tjenestetilbudet til den enkelte feltpoststyrke kan variere. Forsvaret kan gi nærmere detaljer.