Priser 2019


Her finner du portotakster og priser gjeldende fra 1. juli 2019. Prisendringer kan forekomme i løpet av året.

Utskriftsvennlige prislister

Hvilke tjenester som fikk nye priser fra 1. juli 2019

Nye priser fra 1. januar 2020


Frimerker

I Norge

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 16,– 55,– 85,–
50 g 23,– 55,– 85,–
100 g 26,– 55,– 85,–
350 g 45,– 55,– 85,–
1 kg 87,– 95,– 130,–
2 kg 125,– 130,– 165,–

NB: Dersom brevet er mer enn 35,3 cm langt eller mer enn 25 cm bredt, prises det som mer enn 7 cm tykt. Les mer om mål og vekt.

Til Europa*

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 25,– 70,– 110,–
50 g 30,– 70,– 110,–
100 g 34,– 70,– 110,–
350 g 59,– 70,– 110,–
1 kg 115,– 125,– 170,–
2 kg 160,– 170,– 215,–

* Tollinformasjon må nå registreres digitalt. Gratis selvbetjeningsløsning er tilgjengelig på posten.no fra 1.7.2019. Alternativt vil Posten utføre registreringen for kr 38,–.

Utenfor Europa*

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 31,– 85,– 135,–
50 g 35,– 85,– 135,–
100 g 39,– 85,– 135,–
350 g 72,– 85,– 135,–
1 kg 140,– 145,– 210,–
2 kg 200,– 205,– 265,–

* Tollinformasjon må nå registreres digitalt. Gratis selvbetjeningsløsning er tilgjengelig på posten.no fra 1.7.2019. Alternativt vil Posten utføre registreringen for kr 38,–.


Norgespakken

Vekt inntil Pris på Posten Pris på posten.no
10 kg 180,– 149,–
25 kg 305,– 268,–
35 kg 420,– 381,–
Uemballert sykkel 1080,– ---
Håndteringstillegg* 129,– 129,–
Tillegg til og fra Svalbard 288,– 288,–
Stoppkrav, tilbakekalle sending, endre
adresse. Ny porto kommer i tillegg.
193,– ---
Ettersende pakke 100,– ---

 

Norgespakken med postoppkrav

Vekt inntil Pris på Posten Pris på posten.no
10 kg 289,– 220,–
25 kg 414,– 339,–
35 kg 529– 452,–
Håndteringstillegg* 129,– 129,–
Tillegg til og fra Svalbard 288,– 288,–
Endre/stryke postoppkravsbeløp 193,– ---
Stoppkrav, tilbakekalle sending, endre
adresse. Ny porto kommer i tillegg.
193,– ---
Ettersende pakke 100,– ---

* Håndteringstillegg gjelder for
– uten ytre emballasje
– pakker i rulleform
– pakker med lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm.

 

Ekspress over natten

Vekt inntil: Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 6 Sone 7
2 kg 430,– 460,– 492,– 530,– 697,– 936,– 1195,–
4 kg 466,– 505,– 535,– 591,– 785,– 1087,– 1387,–
6 kg 524,– 573,– 605,– 678,– 912,– 1265,– 1649,–
8 kg 561,– 620,– 651,– 740,– 1005,– 1394,– 1850,–
10 kg 597,– 665,– 698,– 801,– 1098,– 1524,– 2051,–
12 kg 641,– 714,– 747,– 863,– 1206,– 1662,– 2282,–
14 kg 684,– 764,– 797,– 924,– 1314,– 1802,– 2513,–
16 kg 728,– 813,– 846,– 987,– 1422,– 1940,– 2745,–
18 kg 770,– 863,– 896,– 1049,– 1530,– 2079,– 2976,–
20 kg 813,– 912,– 945,– 1110,– 1638,– 2219,– 3207,–
22 kg 857,– 962,– 995,– 1172,– 1746,– 2357,– 3440,–
24 kg 900,– 1011,– 1044,– 1233,– 1854,– 2496,– 3671,–
26 kg 944,– 1061,– 1094,– 1295,– 1962,– 2636,– 3902,–
28 kg 987,– 1110,– 1142,– 1356,– 2070,– 2774,– 4134,–
30 kg 1029,– 1160,– 1191,– 1419,– 2178,– 2913,– 4365,–
32 kg 1073,– 1209,– 1241,– 1481,– 2286,– 3051,– 4596,–
35 kg 1137,– 1283,– 1316,– 1574,– 2448,– 3260,– 4944,–

 

Eventuelle tillegg Pris
Håndteringstillegg for pakker uten ytre emballasje og i rulleform 129,–
Tillegg til og fra Svalbard 288,–

 

Rekommandert brev

Format* Små Store Maxi
Pris Pris pr. stk. Pris pr. stk. Pris pr. stk.
Innland 190,– 235,– 320,–
Utland** 215,– 280,– 470,–

*Små: Tykkelse inntil 2 cm - konvoluttmål inntil B5 (17,6 x 25 cm)
Store: Tykkelse inntil 2 cm - konvoluttmål inntil B4 (25 x 35,3 cm)
Maxi: Mer enn 2 cm tykk eller konvoluttmål større enn B4 (25 x 35,3 cm)

**Tollinformasjon må nå registreres digitalt. Gratis selvbetjening er tilgjengelig på posten.no fra 1.7.2019. Alternativt vil Posten utføre registreringen for 38 kroner.

 

Verdibrev

Pris per sending Tillegg per sending
452,– Porto for sendingen kommer i tillegg.
Forseglingstape 14 kroner.
5,– pr. 1000,– når verdien overstiger 10 000,–.

 

Internasjonal svarkupong

Forhåndsbetaling av svarporto  
Pris pr. kupong 34,–
Innbytteverdi i Norge 31,–

 

Pakke til utlandet*

Hva som prises Pris på Posten Pris på posten.no
Grunnpris Europa 331,– 293,–
Tillegg for hver kilo fra første kilo, Europa 24,– 24,–
Grunnpris øvrige verden 331,– 293,–
Tillegg for hver kilo fra første kilo, øvrige verden 58,– 58,–

* Tollinformasjon må nå registreres digitalt. Gratis selvbetjeningsløsning er tilgjengelig på posten.no fra 1.7.2019. Dersom Posten må utføre registreringen gjelder "Pris på Posten".

 

Ekspress til utlandet

Dokumenter

Vekt inntil: Skandinavia Resten av Europa Nord-Amerika Asia Resten av verden
500 g 1039,– 1163,– 1139,– 1157,– 1276,–
1 kg 1275,– 1410,– 1385,– 1423,– 1472,–
2 kg 1398,– 1495,– 1529,– 1580,– 1708,–
3 kg 1525,– 1636,– 1677,– 1738,– 1944,–
4 kg 1650,– 1780,– 1824,– 1894,– 2181,–
5 kg 1778,– 1921,– 1970,– 2053,– 2420,–


Varer

Vekt inntil: Skandinavia Resten av Europa Nord-Amerika Asia Resten av verden
500 g 1265,– 1345,– 1375,– 1398,– 1501,–
1 kg 1511,– 1660,– 1668,– 1691,– 1738,–
2 kg 1635,– 1801,– 1838,– 1848,– 1974,–
3 kg 1763,– 1944,– 1993,– 2006,– 2212,–
4 kg 1887,– 2085,– 2138,– 2415,– 2445,–
5 kg 2211,– 2425,– 2482,– 2517,– 2882,–
6 kg 2335,– 2569,– 2630,– 2675,– 3119,–
7 kg 2463,– 2710,– 2776,– 2833,– 3356,–
8 kg 2588,– 2855,– 2924,– 2989,– 3588,–
9 kg 2714,– 2995,– 3069,– 3146,– 3827,–
10 kg 2838,– 3137,– 3215,– 3301,– 4064,–
11 kg 2910,– 3239,– 3319,– 3415,– 4191,–
12 kg 2979,– 3341,– 3424,– 3525,– 4315,–
13 kg 3051,– 3443,– 3531,– 3634,– 4442,–
14 kg 3121,– 3545,– 3634,– 3747,– 4567,–
15 kg 3191,– 3645,– 3741,– 3857,– 4692,–
16 kg 3260,– 3749,– 3846,– 3970,– 4818,–
17 kg 3332,– 3850,– 3951,– 4080,– 4944,–
18 kg 3403,– 3952,– 4056,– 4191,– 5071,–
19 kg 3473,– 4056,– 4159,– 4301,– 5197,–
20 kg 3542,– 4155,– 4264,– 4412,– 5321,–
Pr. kg videre 103,– 103,– 103,– 103,– 103,–

 

Fortolling

Hva som prises Pris
Forenklet fortolling import per oppdrag 158,–
Fortolling per oppdrag når Posten fortoller for deg* 341,–
Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad 158,–
Tollrefusjon 566,–
Innhenting av dokumentasjon for tollbehandling 158,–

*Prisen gjelder der mottaker skal betale for importfortolling og for pakker til Svalbard.

Leie av postboks

Leiepriser pr. år  
Liten postboks 1185,–
Stor postboks 1860,–

 

Hjemlevering

Hva som prises Pris
Bestille før frist 55,–
Bestille etter frist 89,–
Ekstra kolli 42,–
Lagring 10,–

 

Ettersending ved adresseendring

Hva som prises Pris
De to første månedene 0,–
Videre, per 2 måneder 135,–
Ettersending av pakker, per pakke 100,–

 

Midlertidig ettersending

Hva som prises Innland Utland
Inntil 30 dager 245,– 320,–
Videre per uke 30,– 47,–
Ettersending av pakker, per pakke 100,– ---

 

Oppbevaring av post

Hva som prises Pris
Inntil 15 dager 150,–
Videre per uke 25,–

 

Personlige frimerker

Hva som prises Pris
Ark innland (20 frimerker) 410,–
Ark Europa (20 frimerker) 590,–
Ark verden (20 frimerker) 710,–

 

Emballasje

Hva som prises Mål Pris
Liten 35x25x6,5 cm 18,–
Medium 30x35x12 cm 19,–
Stor 50x30x20 cm 24,–

 

Postkasser

Grønn, hvit og sølvgrå Pris per stykk
Ved bestilling av én postkasse 499,–
Ved bestilling av 25 postkasser 399,–
Ved bestilling av 40 postkasser 369,–
Levering på døren 100,–
Levering til Post i Butikk 80,–