Fortolling på sendinger


Når du skal sende eller motta noe til eller fra utlandet, er det visse tollregler som gjelder. Gjør deg kjent med toll- og avgiftreglene. Vi har også importkalkulator og webløsninger for alt papirarbeidet når du skal sende til utlandet.