Til hovedinnhold

Fortolling når du sender

Når du skal sende til utlandet, er det noen tilfeller hvor sendingen din må fortolles.


Tolletaten krever at varer fortolles/deklareres i følgende tilfeller:

 • Varer med verdi fra og med 5000 kroner, uten restriksjoner.
 • Varer som krever en midlertidig utførsel, for eksempel varer til reparasjon.
 • Varer som returneres, for eksempel reklamasjoner eller midlertidig innførsel.

I hovedsak må alle sendinger som inneholder mer enn et vanlig brev, tollbehandles. Tollmyndighetene krever at tolldokumentasjonen viser innhold og verdi, samt følger sendingen. Fyll ut elektronisk adressekort med tollinformasjon og betal porto,  eller hent adressekort for pakker og brevsendinger på Posten.

Og husk at mangelfull dokumentasjonen kan forsinke eller stoppe sendingen!

Pakker

Spar tid og penger ved å fylle ut tolldokumentasjon og betale porto elektronisk for pakken.

Når du skal sende pakke til utlandet, er fortolling inkludert i den prisen du betaler for å sende. Alle pakker som sendes ut av Norge må tollbehandles.

Tollmyndighetene, både i Norge og i mottakerlandene, stiller krav til at tolldokumentasjon følger sendingen din. Om opplysninger savnes eller om dokumentene er mangelfullt utfylt, kan forsendelsen din bli forsinket. Som avsender er du ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon om innhold i sendingen.

Brev

Spar tid og penger ved å fylle ut tolldokumentasjon og betale porto elektronisk for brevet.

Alle brev som har en verdi og som sendes ut av Norge, må tollbehandles. Tollmyndighetene, både i Norge og i mottakerlandene, stiller krav til at tolldokumentasjon følger sendingen din. Om opplysninger savnes eller om dokumentene er mangelfullt utfylt, kan forsendelsen din bli forsinket.

Som avsender er du ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon om innhold i sendingen.
For brevsendinger med innhold som krever fortolling, er fortolling ikke inkludert i prisen. Fortollingskostnaden på 341 kroner vil bli fakturert i etterkant.

Ditt ansvar

Som avsender er du ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon om sendingen din. Det er derfor viktig at du undersøker hva som er tillatt innført i landet du sender til, slik at du er sikker på at pakken kommer frem.

OBS: Vær oppmerksom på at Svalbard og Jan Mayen regnes som utland når det kommer til fortolling.

Spørsmål og svar

 • 1. Hvorfor er pakken jeg skal sende stoppet av Posten?

  Alle pakker til utlandet må gjennom en tollbehandling, hvor det vurderes om sendingen skal fortolles.

  Mangler sendingen dokumentasjon som viser sendingens innhold og verdi, må vi stoppe den og be avsender fremskaffe nødvendige dokumenter eller opplysninger om innhold i sendingen. For å unngå stopp og forsinkelser er det viktig alltid å sørge for at en tollfaktura er fylt ut og følger med sendingen. Pakken går i retur til avsender etter 14 dager.

 • 2. Jeg skal sende en ødelagt vare til reparasjon. Hvorfor må jeg oppgi verdi?

  Tollreglene sier at alle varer har en verdi, derfor er det krav om at alle sendinger som skal ut av Norge har dokumentasjon som viser sendingens innhold og verdi. Krever du en erstatningsvare eller skal din vare repareres i utlandet, vil du kunne unngå å betale nye importavgifter (moms) når du får sendingen inn på nytt.

 • 3. Hvorfor kan jeg ikke sette tallet «0» i verdi eller blankt felt?

  Ifølge tollmyndighetene har alle varer en verdi og dermed skal verdi være oppgitt.

 • 4. Hvorfor må varen fortolles?

  Tollmyndighetenes regler for hvordan og hva som skal fortolles, gjelder for alle sendinger. Posten følger de regler som tollmyndighetene har gitt.

 • 5. Hvorfor må jeg oppgi fødselsnummer?

  Tolletaten krever at fødselsnummer registreres ved import- og eksportfortolling. Dette for å identifisere privatpersoner som handler med utlandet.

 • 6. Hvorfor må jeg fylle ut så mange detaljer om innhold i sendingen?

  Tollinformasjon må fylles ut detaljert for å unngå stopp i fortollingsprosessen. Ulike regler i de forskjellige mottakerland medfører at det generelt stilles krav om detaljert innholdsbeskrivelse. For sendinger til utlandet anbefaler vi  våre elektroniske løsninger benyttes.

 • 7. Må mottaker betale noe?

  De forskjellige mottakerland har ulikt regelverk for hva som kreves av importavgifter. Kontakt mottakerlandets ambassade for å få svar på hvilke avgifter som kreves.

 • 8. Må det betales for eksportfortolling?

  For pakkesendinger til utlandet, er fortollingsprisen inkludert i den porto-/fraktkostnaden du betalte ved innlevering. For varer i brevsendinger som krever en fortolling, vil Posten fakturere fortolling i etterkant.