Lurt å vite om toll
Fortolling når du sender til utlandet

Som hovedregel må alle sendinger som inneholder mer enn et vanlig brev, tollbehandles. Tolldokumentasjon med informasjon om innholdet må følge med sendingen og i tillegg registreres digitalt.
Verdenskart i rødt

Tollmyndighetene krever at tolldokumentasjonen viser innhold og verdi, samt følger sendingen. Bruk vår selvbetjeningsløsning og fyll ut elektronisk adressekort med tollinformasjon og betal frakt. Du kan også hente adressekort på Posten for sendinger til utlandet og manuelt skrive inn tollinformasjon. Vi utfører da den digitale registreringen for deg. Prisen er noe høyere om du ikke bruker selvbetjeningsløsningen. Se prislisten.

Ditt ansvar

Som avsender er du ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon om sendingen din. Det er derfor viktig at du undersøker hva som er tillatt innført i landet du sender til, slik at du er sikker på at sendingen kommer frem og ikke blir returnert fra mottakerlandet.

Bruk webløsningen for henholdsvis brev og pakke, og fyll ut informasjon om avsender, mottaker og hva pakken inneholder (skriv dette på engelsk). Unngå at sendingen kommer i retur; skriv eksakt hva innholdet er i tolldokumentet. "Gift (gave)" holder for eksempel ikke.

Iverksatte sanksjoner i anledning krigen i Ukraina

Russlands krig mot Ukraina er vedvarende. Den gjeldende krigssituasjonen påvirker tollhåndteringen blant annet med en rekke eksport- og importforbud. Vi anbefaler våre kunder, som handler med Russland, Belarus og visse områder i Ukraina, å benytte følgende kanaler for å få tak i siste oppdatert informasjon om hva som til enhver tid gjelder:

Illustrasjon av rød pakke som holdes av to hender.
Pakken leveres på Posten med ferdig utfylt adressekort og tolldokument.

Pakker

Når du skal sende pakke til utlandet, er eksportfortolling inkludert i den prisen du betaler for å sende. Alle pakker som sendes ut av Norge må tollbehandles.

Unngå at sendingen kommer i retur; skriv eksakt hva innholdet er i tolldokumentet. "Gift (gave)" holder for eksempel ikke.

Se egne regler for Svalbard og Jan Mayen.

Eldre dame sitter i en rosa stol med en laptop på fanget
Bruk vår webløsning for adressekort og tolldokumenter; enkelt og sikkert.

Brev

Alle brev som har en verdi og som sendes ut av Norge, må tollbehandles. Tollmyndighetene, både i Norge og i mottakerlandene, stiller krav til at tolldokumentasjon med innhold og verdi følger sendingen din. Unngå at sendingen kommer i retur; skriv eksakt hva innholdet er i tolldokumentet. "Gift (gave)" holder for eksempel ikke.

Om opplysninger savnes eller om dokumentene er mangelfullt utfylt, kan forsendelsen din bli forsinket eller returnert fra mottakerlandet.

Se egne regler for Svalbard og Jan Mayen.

Manglende informasjon ved eksportfortolling

En fortolling krever ofte detaljerte opplysninger om vare og sender. Det hender at informasjonen som du sender med sendingen ikke er detaljert nok. Da tar Posten kontakt med deg. I meldingen du mottar, opplyser vi hva vi mangler og hva du må gjøre for at Posten skal kunne eksportfortolle sendingen for deg. Du kan sende inn manglende informasjon her. I påvente av svar fra deg ligger sendingen på Postens tollager. Svarfristen er 14 dager, før Posten sender den i retur til deg.

Spørsmål og svar

 • Alle pakker til utlandet må gjennom en tollbehandling, hvor det vurderes om sendingen skal fortolles.

  Mangler sendingen dokumentasjon som viser sendingens innhold og verdi, må vi stoppe den og be avsender fremskaffe nødvendige dokumenter eller opplysninger om innhold i sendingen. For å unngå stopp og forsinkelser er det viktig alltid å sørge for at en tollfaktura er fylt ut og følger med sendingen. Pakken går i retur til avsender etter 14 dager.

 • Tollreglene sier at alle varer har en verdi, derfor er det krav om at alle sendinger som skal ut av Norge har dokumentasjon som viser sendingens innhold og verdi. Krever du en erstatningsvare eller skal din vare repareres i utlandet, vil du kunne unngå å betale nye importavgifter (moms) når du får sendingen inn på nytt.

 • Ifølge tollmyndighetene har alle varer en verdi og dermed skal verdi være oppgitt.

 • Tollmyndighetenes regler for hvordan og hva som skal fortolles, gjelder for alle sendinger. Posten følger de regler som tollmyndighetene har gitt.

 • Tolletaten krever at fødselsnummer registreres ved import- og eksportfortolling. Dette for å identifisere privatpersoner som handler med utlandet.

 • Tollinformasjon må fylles ut detaljert for å unngå stopp i fortollingsprosessen. Ulike regler i de forskjellige mottakerland medfører at det generelt stilles krav om detaljert innholdsbeskrivelse. For sendinger til utlandet anbefaler vi vår selvbetjeningsløsning.

 • De forskjellige mottakerland har ulikt regelverk for hva som kreves av importavgifter. Kontakt mottakerlandets ambassade for å få svar på hvilke avgifter som kreves.

 • For sendinger til utlandet er fortollingsprisen inkludert i fraktpris/porto.

 • Eksempler på typiske personopplysninger som Posten behandler er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse. Fødselsnummer kreves kun i spesielle tilfeller. Les om hvordan Posten behandler dine personopplysninger.

 • Posten trenger dine personopplysninger for å kunne utføre fortollingstjenester i tråd med den autorisasjonen Tolletaten har gitt Posten. Les om hvordan Posten behandler dine personopplysninger.