Til hovedinnhold

Fortolling når du sender

Når du skal sende til utlandet, er det noen tilfeller hvor sendingen din må fortolles.


Tolletaten krever at varer fortolles/deklareres i følgende tilfeller:

 • Varer med verdi fra og med 5000 kroner, uten restriksjoner.
 • Varer som krever en midlertidig utførsel, for eksempel varer til reparasjon.
 • Varer som returneres, for eksempel reklamasjoner eller midlertidig innførsel.

I hovedsak må alle sendinger som inneholder mer enn et vanlig brev, tollbehandles. Tollmyndighetene krever at tolldokumentasjonen viser innhold og verdi, samt følger sendingen. Adressekort med tollpapirer får du på Posten både for pakker og brevsendinger.

Og husk at mangelfull dokumentasjonen kan forsinke eller stoppe sendingen!

Pakker

For pakker som sendes som Carryon Cash, er fortolling inkludert i den prisen du betaler for å sende. Adressekort og tollfaktura fås på Posten. Du kan spare tid ved å fylle ut tollfaktura på forhånd – fyll ut og skriv ut tollfaktura.

Brev

For brevsendinger med innhold som krever fortolling, er fortolling ikke inkludert i prisen. Fortollingskostnaden på 341 kroner vil bli fakturert i etterkant.

Adressekort med tolldokumenter får du på Posten.

Ditt ansvar

Som avsender er du ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon om sendingen din. Det er derfor viktig at du undersøker hva som er tillatt innført i landet du sender til, slik at du er sikker på at pakken kommer frem.

Les mer om hvordan du fyller ut tolldokumentene riktig.

OBS: Vær oppmerksom på at Svalbard og Jan Mayen regnes som utland når det kommer til fortolling.

Spørsmål og svar

 • 1. Hvorfor er pakken jeg skal sende stoppet av Posten?

  Alle pakker til utlandet må gjennom en tollbehandling, hvor det vurderes om sendingen skal fortolles.

  Mangler sendingen dokumentasjon som viser sendingens innhold og verdi, må vi stoppe den og be avsender fremskaffe nødvendige dokumenter eller opplysninger om innhold i sendingen. For å unngå stopp og forsinkelser er det viktig alltid å sørge for at en tollfaktura er fylt ut og følger med sendingen. Pakken går i retur til avsender etter 14 dager.

 • 2. Jeg skal sende en ødelagt vare til reparasjon. Hvorfor må jeg oppgi verdi?

  Tollreglene sier at alle varer har en verdi, derfor er det krav om at alle sendinger som skal ut av Norge har dokumentasjon som viser sendingens innhold og verdi. Krever du en erstatningsvare eller skal din vare repareres i utlandet, vil du kunne unngå å betale nye importavgifter (moms) når du får sendingen inn på nytt.

 • 3. Hvorfor kan jeg ikke sette tallet «0» i verdi eller blankt felt?

  Ifølge tollmyndighetene har alle varer en verdi og dermed skal verdi være oppgitt.

 • 4. Hvorfor må varen fortolles?

  Tollmyndighetenes regler for hvordan og hva som skal fortolles, gjelder for alle sendinger. Posten følger de regler som tollmyndighetene har gitt.

 • 5. Hvorfor må jeg oppgi fødselsnummer?

  Tollvesenet krever at fødselsnummer registreres ved import- og eksportfortolling. Dette for å identifisere privatpersoner som handler med utlandet.

 • 6. Hvorfor må jeg fylle ut tollfaktura når jeg har fylt ut det samme på adressekortet?

  Tollfakturaen må fylles ut detaljert for å unngå stopp i fortollingsprosessen. Ulike regler i de forskjellige mottakerland medfører at det generelt stilles krav om at en detaljert tollfaktura (proformafaktura) følger med. Du kan laste ned en tollfaktura fra listen under.

 • 7. Hva skjer når jeg gir Posten fortollingsfullmakt?

  Det vil si at du gir Posten tillatelse til å fortolle sendingene dine som kommer med Posten. Fortollingsfullmakten kan du når som helst trekke tilbake.

 • 8. Må mottaker betale noe?

  De forskjellige mottakerland har ulikt regelverk for hva som kreves av importavgifter. Kontakt mottakerlandets ambassade for å få svar på hvilke avgifter som kreves.

 • 9. Hvorfor må det fylles ut en faktura og hvor får jeg tak i den?

  Selger du en vare til en person eller firma i utlandet er det krav til at en handelsfaktura følger med varen. Sendes det andre varer som for eksempel varer i retur eller gaver, som ikke er salg, så skal en proformafaktura følge varen. Posten Norge har laget Tollfaktura, som er en felles blankett. Den skal benyttes uansett for salg eller ved proformaforsendelser. Blanketten er en del av adressekortet for pakker. Du kan også laste ned tollfaktura fra listen under.

 • 10. Må det betales for eksportfortolling?

  For pakkesendinger til utlandet, er fortollingsprisen inkludert i den porto-/fraktkostnaden du betalte ved innlevering. For varer i brevsendinger som krever en fortolling, vil Posten fakturere fortolling i etterkant.