Farlig og forbudt innhold i brev og pakker

Det er du som har ansvaret for å sjekke at innholdet i brevet eller pakken er lovlig å sende.

Det er forskjell på hva du som privatperson kan sende, og hva en bedrift kan sende. Representerer du en bedrift, gå inn på bring.no.

Du må selv sjekke reglene for hva som er tillatt som postsending til det enkelte land, se vår landsoversikt.

Ikke alt kan sendes med fly

Vær oppmerksom på at ulike forbruksvarer som batterier, spraybokser, parfyme og neglelakk ikke kan sendes med fly. Forbudet gjelder også artikler med påmontert batteri, som for eksempel elsykler.

Farlig gods

Dette kan ikke sendes i posten:

  • ammunisjon
  • fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr (som for eksempel røykbomber, røykpatroner, fenghetter eller dynamitt)
  • eksplosiver og brannfarlige stoffer
  • narkotiske stoffer
  • alle levende og døde dyr, inkludert rester av døde dyr
  • kopivarer/piratvarer
  • penger eller verdipapirer kan kun sendes i verdibrev
  • verdisaker som edelstener og edle metaller som gull, sølv og platina, kan ikke sendes i pakker til utlandet

Unntaksliste for spesielle sendinger

Det fins egne regler om du skal sende våpen, insekter, litium-batterier, biologisk materiale, tørris, væske, radioaktivt materiale, brannslukkere og magneter. Se unntakslisten

Er du usikker på hva du kan sende, kontakt Posten og Bring kundeservice, privat 22 03 00 00 eller bedrift 04045.