Landinformasjon

Søk på land for å se informasjon om hva du kan eller ikke kan sende dit, tollregler, fremsendingstider og om det er andre krav til maksimumsstørrelse på sendingen. Vi gjør oppmerksom på at fremsendingstiden kun er veiledende og ingen tidsgaranti. På grunn av Covid 19 kan fremsendingstiden være noe lenger enn oppgitt i tabellen for det enkelte land.