Levering av post og pakker

Utlevering av post annenhver dag

Du får adressert post annenhver dag mandag, onsdag, fredag den ene uka, og tirsdag, torsdag den andre uka. Se hvilke dager du får post i postkassen.

Fra 22.11.2022 vil noen postnummer få endret utleveringsfrekvens.

Når kommer det post i postkassen?
Når kommer det post i postkassen?

Bakgrunn for endringene

Antall brev som sendes har falt fra toppåret i 1999 og frem til i dag med 70%. Helt konkret betyr det at postbudet leverer i gjennomsnitt kun 3 brev per postkasse i uken. Det er derfor ikke bærekraftig eller økonomisk forsvarlig å opprettholde fem dagers postlevering, og vi går derfor over til levering annenhver dag fra 7. juli 2020. Dette er også i tråd med den nye postloven som Stortinget vedtok i 2019.

Motta post og pakker

Brev

 • Mottar du post i postkasse vil du motta adressert post annenhver dag mandag, onsdag, fredag den ene uka, og tirsdag, torsdag den andre uka. Gjelder også for deg som har landpostbud.
 • Har du postboks leverer vi alle virkedager; mandag–fredag.

Pakker rett i postkassen

Cirka 60 % av landets husstander vil få "Pakke i postkassen" levert i postkassen alle hverdager. De andre får levering annenhver dag som for brev og aviser.

Sjekk om ditt område har utlevering av pakker i postkassen alle hverdager.

Du velger levering i postkassen i nettbutikken, og du får en SMS når den er levert.

Er pakken for stor for postkassen henter du den som vanlig på ditt hentested, eller du registrerer et fast leveringssted hjemme hos deg der postbudet kan legge pakken.

Andre pakker

Når du handler i en nettbutikk og velger levering til ditt hentested, er det ingen endringer. Velger du hjemlevering, vil levering i stor grad bli opprettholdt slik den er i dag. Levering på kveldstid skjer fem dager i uken i byer og tettsteder. Levering på dagtid fem dager i uken i distriktene. Noen mindre tettsteder vil ha levering annenhver dag.

Aviser

Aviser distribuert av Posten leveres annenhver dag. Har du postboks, leveres avisen alle hverdager.

I områder der det ikke er egne avisruter, har Posten inngått avtaler for å distribuere avisene. Dette betyr at Posten vil distribuere aviser mandag–fredag til alle abonnenter i områder definert av Samferdselsdepartementet.

Sende fra postkassa

Sende post

Det blir ingen endring for pakking, merking eller innlevering av post, så her gjør du som du pleier.

Post blir levert til mottakers postkasse annenhver dag. Har den du sender til en postboks, leveres brev hver dag som før. Ønsker du post hver ukedag; lei en postboks.

Send via egen postkasse

Du kan sende brev og småpakker fra din egen postkasse. Når du bestiller henting, vil vi automatisk vise dato for når den blir hentet opp fra postkassen din. Du kan selv sjekke når postbudet kommer til din postkasse i løsningen over.

Send via de røde postkassene

Skal du sende post som haster, bruk de røde postkassene ved poststedene som tømmes daglig. Andre røde postkasser tømmes i forbindelse med distribusjon, og brev som leveres der kan derfor ta en dag ekstra.

Send via poststedene

Lever inn brev og pakker som før hos poststedene. Sjekk innleveringsfrister for ditt poststed via kartet.

Spørsmål og svar

 • Bruk løsningen over til å sjekke når vi kommer med post til din postkasse.

 • Ja, dersom vi har noe som skal til deg. Dersom det er adressert post til deg, vil posten leveres annen hver dag. Dersom budet ikke besøkte kassen din i dag, vil budet være ved kassen din i morgen/neste virkedag. 

  Bruk løsningen over for å sjekke hvilken dag du får post ved å legge inn postnummeret ditt.

 • Ja. Posten distribuerer post til din adresse annenhver virkedag. Er det helligdag får du post den påfølgende virkedagen i stedet.

 • Noen mottakere vil oppleve at de får posten senere. Postbudene vil fortsatt levere post i tidsrommet 08.00–17.00. Tidspunktet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vi kommer før kl. 17.00.

 • Noen gjør det. På enkelte steder vil vi distribuere uadressert reklame på søndager, men den adresserte posten kommer på ukedagene.

 • Du vil motta adresserte sendinger 3 ganger den ene uka og 2 ganger den andre uka. I noen områder vil vi dele ut aviser hver dag.

 • Nei. Ved elektronisk varsling får du beskjed med en gang den er klar til henting. Varsling via brev kan ta en dag lengre enn tidligere. 

 • Nei. Pakker kommer fram til ditt poststed like raskt som før. Dersom avsenderen ikke har oppgitt ditt telefonnummer må vi sende deg melding om pakke fysisk – denne meldingen kan ta en dag lengre tid enn tidligere.

 • Nei. Sendingen kommer fram til poststedet like hurtig som tidligere og dersom avsender har oppgitt telefonnummeret ditt sender vi deg hentemeldingen elektronisk like hurtig som tidligere. Men fysisk hentemelding kan ta inntil en dag mer enn tidligere. De ulike avsenderne har valgt forskjellige løsninger. For noen bank- eller kredittkort må du kvittere ved mottakelsen.

 • I noen tilfeller. Pass leveres ofte direkte i postkassen og adresserte sendinger kan i noen tilfelle ta en dag mer enn tidligere, avhengig av om du mottar post den ene eller andre dagen.

 • Kundeservice vil ha oversikt over hvilke dager det er distribusjon i ditt område og vil kunne gi deg beskjed om første mulige dag du kan få den oppbevarte posten din hjem i kassen.
  Hvis du trenger å få utlevert den oppbevarte posten på en dag det ikke er distribusjon til din privatadresse, kan du be om å få hente den på Posten.

 • Aviser leveres annenhver dag.

  I områder der det ikke er egne avisruter, har Posten inngått avtaler for å distribuere avisene. Dette betyr at  Posten vil distribuere aviser mandag–fredag til alle abonnentene i områder definert av Samferdselsdepartementet. I resten av landet leverer Posten aviser annenhver dag.

  Dette betyr at noen abonnenter kan få to avisutgaver samme dag. Er det fra en avis som utgis i nærområdet vil den noen dager være dagsfersk – dersom utgivelsen er på for eksempel en tirsdag og postbudet besøker din kasse den tirsdagen. Uken etterpå vil du få tirsdagsutgaven på onsdag.

  Ta kontakt med avisutgiver i tilfelle forsinkelser.