Hjelp til Posten sporing

Her får du svar på de fleste spørsmål rundt sporing av sendinger. Se ofte stilte spørsmål om sporing og henting nedenfor, eller prøv vår chatbot. Ingen treff på sporingsnummeret? Sjekk først at pakken sendes via Posten og ikke en annen leverandør.

Slik sporer du

Har du et sporingsnummer (sendings- eller kollinummer) på en sending, kan du spore. Du får tilsendt sporingsnummer på SMS eller e-post fra sender, eller du blir varslet av Posten via appen, SMS eller e-post. Du kan også bruke strekkoden på en hentemelding du får i postkassen. Et sporingsnummer kan bestå av 13 tegn, 4 bokstaver og 9, 17 eller 18 tall. Hele kombinasjonen må tastes inn, eksempel: CS111111111NO, 370733344455566677. 

Spørsmål og svar om sporing

 • Er det en liten pakke som er frankert med frimerker, se svaret for «Jeg savner et brev» under Sendinger i Norge.

  Er det en sporbar pakke, kan du sjekke pakkens status i sporingen.

  Opplever du at det går litt tid etter siste oppgitte spor, kan det være at pakken er underveis mellom terminalene våre. 

  For hjelp eller etterspørsel av en pakke, kan du kontakte kundeservice.

 • Har du et sporingsnummer på en sending, kan du spore.
  Mottaker får ofte tilsendt sporingsnummer på SMS eller e-post fra sender, eller du blir varslet av Posten.

  Pakker kan du spore i Norge og i de fleste land i verden. Det gjelder også pakker fra utlandet. Du kan følge pakkene i vår sporingstjeneste helt frem til levering. 

  Rekommanderte brev:
  Kan spores i Norge fra innlevering til utlevering. Skal sendingen til utlandet, kan du følge sendingen fra innlevering til den forlater Norge. Sendingen er likevel under transport og blir sendt til adressen den er til.

  Pakke i postkassen:
  Sendingen kan du spore fra innlevering til utlevering i postkassen.

  Prime Exprès fra utlandet til adresser i Norge: 
  Ved ankomst i Norge påfører vi sendingen en unik sporingsbrikke slik at du kan spore sendingen fra ankomst i Norge frem til utlevering i postkassen.

 • Følger du sporingen kan du se om pakken er innlevert, er underveis, ankommet eller utlevert. Opplever du at det går litt tid mellom siste oppgitte spor til ny hendelse kan det være at sendingen din er underveis mellom våre terminaler. 

  Det er forskjellig leveringstid på sendingene våre.

  • Norgespakke™ og Servicepakke m.fl. bruker normalt 2–5 virkedager avhengig av strekning.
  • Bedriftspakke, Pakke levert hjem m.fl. bruker 1–4 virkedager avhengig av strekning.
  • Norgespakke™ neste dag: leveringstiden er en dag til de aller fleste steder. Til noen få destinasjoner kan det ta to dager.

  Dersom det oppstår forsinkelser på enkelte strekninger, vil du finne dette under driftsmeldinger.

 • Den siste hendelsen du ser i sporingen er den siste registreringen vi har i sporingsøyeblikket. Hendelser oppdateres umiddelbart ved ny registrering. 

  Sendingen vil ikke få nye hendelser når vi sender mellom terminaler (hovedstrekninger). Det kan derfor gå 1–4 dager avhengig av strekning og transportmåte før du ser nye hendelser i sporingen.

  Oppstår det forsinkelser på våre hovedstrekninger eller lokalt kan det påvirke fremsendingstiden

 • Dersom din leverandør har fått oppgitt ditt mobilnummer og/eller e-postadresse, vil du på de fleste pakkeprodukter bli varslet på SMS eller e-post om at pakken er kommet til hentekontoret. Mottar du varsling på SMS eller epost vil du ikke få hentemelding i postkassen. 

  Det vil normalt bli sendt varsel på dag 1, dag 3 og dag 11 hvis pakken ikke har blitt hentet.

  På noen pakker er det ikke SMS og epost varsling. Da vil du få hentemelding i postkassen.

 • Har du et sporingsnummer på en sending, kan du spore de fleste sendinger. Sporingen for sendinger til utlandet gir noe begrenset sporingsinformasjon. Dette har sammenheng med transportmåte og mottakerlandets sporingssystem.

  Pakker kan du spore i de fleste land i Europa samt en del andre land.

  Rekommanderte brev til utlandet har begrenset sporing. Her kan du følge sendingen fra innlevering til den forlater Norge. Sendingen er likevel under transport og blir sendt til adressen den er til.

 • Det gis ingen sporingsinformasjon når en sending er underveis og transporteres mellom våre terminaler. Det kan ta 1–4 dager avhengig av strekning og transportmåte.

  Skal pakken kjøres ut, vil den normalt kjøres ut samme dag som den er registrert ankommet på terminal.

  Skal pakken leveres ut fra et hentested, vil den være tilgjengelig der neste dag etter ankommet terminal.

  Det kan også være pakker hvor vi skal kontakte mottaker for avtale om levering.

  Leveringsmåte avhenger av type sending og transportmåte.

 • Dersom du har oppgitt ditt mobilnummer eller din e-postadresse til avsender, kan leverandøren din velge om vi skal varsle deg når sendingen er underveis eller klar til levering. Hvor mange ganger du blir varslet er avhengig av hvilken tjeneste avsender har valgt.

 • Dersom du har mottatt et varsel som ikke er til deg, kan vi ha fått oppgitt feil mobilnummer eller e-postadresse fra avsender.
  Da du kan få flere varsler om samme sending, ber vi om at du tar kontakt med oss slik at vi kan få stoppet videre varsling.

 • Hvis det oppstår større forsinkelser i transportnettet vårt, vil vi som regel legge dette under driftsmeldinger. Forsinkelser kan også oppstå lokalt og på mindre strekninger, men dette påvirker fremsendingstiden i mindre grad og vil ikke fremkomme av driftsmeldinger.

  At du er varslet at sendingen din sannsynlig er forsinket, kan være påvirket lokalt og som oftest blir pakken levert innenfor forventet leveringstid. 

  Leveringstiden er veiledende og det følger ingen tidsgaranti. Ønsker du tidsgaranti må du velge en tjeneste hvor dette er inkludert.

 • Dersom du sporer en pakke ved bruk av mobilnummer og det gir «treff», må du gå til innlogget sporing for å få mer informasjon om sendingen.
  Velger du Innlogget sporing blir det sendt en verifikasjonskode til det mobilnummeret det ble søkt på.

  Innlogget sporing

  • Du må logge deg inn ved hjelp av brukernavn og passord eller registrere deg for å følge pakken videre. 
  • Brukernavn er mobilnummer som verifiseres med kode "Verifiseringskode"
  • Forsøker du å gå til innlogging og ikke er registrert, får du en SMS med kode.
  • Koden sendes alltid til det mobilnummeret som sender har knyttet til pakken. 

  Innloggingen kalles PostenID og brukes også i sporingsappen.
   

 • Siste status er den siste registrering vi har på sendingen. Denne oppdateres umiddelbart ved ny registrering.

Spørsmål og svar om henting

 • På hentemelding du mottar fra oss, vil du se hvor du kan hente pakkene dine.
  Som regel er mottakeradressen knyttet til ett bestemt hentested, men vi har også egne pakkeutleveringssteder i tillegg til våre postkontor 
  Følger du sporing på pakken kan du se hvilket hentested pakken kommer til.

  Vi anbefaler bruk av sporingsappen vår. Der kan du på en sikker måte følge pakkene dine

  Våre postterminaler sorterer og omlaster pakkene, og er ikke hentested for pakker. 

  Dersom du får hentemelding uten angitt hentekontor kan du se hentested ved hjelp av sporing på kollireferansen eller du kan gå til Min side.

  Ønsker du pakken levert på døren, kan du bestille levering her.

  Har du Landpostbud, kan budet levere sendingen til deg – les mer her.

 • Når pakken er klar til henting vil du få varsel fra oss på SMS/e-post, om ditt mobilnummer/e-postadresse er oppgitt av sender. I noen tilfeller sender vi ut hentemelding til postkassen din.

  Pakker til henting blir sortert hele dagen og kjøres samlet til hentekontorene neste dag uansett hvilket tidspunkt på dagen pakken er sortert på terminalen.

  Det er forskjellig leveringstid på sendingene våre. 

  Dersom det oppstår forsinkelser på enkelte strekninger, vil dette legges under driftsmeldinger.

  Norgespakke™ og Servicepakken m.fl. bruker normalt 2–5 virkedager avhengig av strekning.
  Bedriftspakke, På døren m.fl. bruker 1–4 virkedager avhengig av strekning.

  Leveringstiden for Norgespakke™ neste dag er en dag til de aller fleste steder i Norge. Et fåtall steder trenger vi allikevel 2 dager. Ekspresspakker sendes med fly over lengre strekninger. Sjekk leveringstiden her.

 • Nei. Våre terminaler er ikke hentested for brev eller pakker. Her foregår kun sortering og omlasting.

  Er pakken din registrert som ankommet på terminal, vil den normalt bli utkjørt samme dag eller bli tilgjengelig på ditt hentekontor neste dag. Leveringsmåte avhenger av type sending og transportmåte.

 • Fristen for å hente pakke eller brev på Posten er avhengig av type sending.
  Norgespakke™, Prime (brevpakke fra utlandet), Rekommandert sending er 21 kalenderdager

  For andre typer pakker er fristen 14 dager
  Vi kan dessverre ikke imøtekomme ønsker om forlenget frist.
  Avsender eier sendingen til den er utlevert og har krav på å få den tilbake hvis den ikke er hentet innen fristen på 2 uker.

  Posten trenger også plassen til andre pakker og brev som hele tiden ankommer.

 • Andre kan hente pakker for deg såfremt ikke sender har bedt om legitimert utlevering.

  Sendinger som må hentes av deg personlig, vil fremkomme på hentemeldingen. Noen sendinger, som rekommanderte brev, kan i tillegg hentes mot fullmakt og original legitimasjon for både mottaker og den som henter.
  PUM-sendinger kan kun hentes av mottaker selv mot gyldig legitimasjon

  Er Postkontorene i tvil, kan de nekte andre enn mottaker å hente pakken. De kan også be om legitimasjon av mottaker.

 • Om status viser at sendingen er til importvurdering blir sendingen vurdert for fortolling. Foreligger nødvendige papirer blir sendingen sendt videre til deg når den er ferdig.

  Dersom din pakke eller brev ikke har tilstrekkelig med tollpapirer, mangler informasjon om innhold og verdi eller Tollvesenet krever fortollingsfullmakt, blir du kontaktet med SMS eller brev om hva som mangler.

  Du må selv fremskaffe manglende dokumenter og sende det til oss. Last gjerne opp manglende dokumentasjon og send inn via vår elektroniske løsning. Dersom du trenger kontakt med oss finner du kontaktinformasjon opplyst nederst i brevet.

  All fortolling skjer på Logistikksenteret Oslo. Les mer om fortolling.

  Du kan hente sendinger fra utlandet på Posten.

  Ønsker du å fortolle sendinger selv, se Fortolle varen selv på toll.no.