Hjelp til Posten sporing

Her får du svar på de fleste spørsmål rundt sporing av sendinger. Se ofte stilte spørsmål om sporing og henting nedenfor, eller prøv vår chatbot.

Har du et sporingsnummer (sendings- eller kollinummer) på en sending, kan du spore pakken i Posten-appen, chatboten og på Posten sporing.

Generelle spørsmål

  • Har du et sporingsnummer på en sending, kan du spore.
  • Mottaker får ofte tilsendt sporingsnummer på SMS eller e-post fra sender, eller du blir varslet av Posten.
  • Pakker kan du spore i Norge og i de fleste land i verden. Det gjelder også pakker fra utlandet. Du kan følge pakkene i vår sporingstjeneste helt frem til levering. 
  • Har du et sporingsnummer på en sending, kan du spore de fleste sendinger. Sporingen for sendinger til utlandet gir noe begrenset sporingsinformasjon. Dette har sammenheng med transportmåte og mottakerlandets sporingssystem.
  • Pakker kan du spore i de fleste land i Europa samt en del andre land.
  • Rekommanderte brev til utlandet har begrenset sporing. Her kan du følge sendingen fra innlevering til den forlater Norge. Sendingen er likevel under transport og blir sendt til adressen den er til.
 • Sporingsnummer er en fellesbetegnelse på sendings- og kollinummer. Begge numrene kan brukes til å spore.

Pakker på vei

 • Følger du sporingen kan du se om pakken er innlevert, er underveis, ankommet eller utlevert. Opplever du at det går litt tid mellom siste oppgitte spor til ny hendelse kan det være at sendingen din er underveis mellom våre terminaler.

  Det er forskjellig leveringstid på sendingene våre:

  • Norgespakke™ og Servicepakke m.fl. bruker normalt 2–5 virkedager avhengig av strekning.
  • Bedriftspakke, Pakke levert hjem m.fl. bruker 1–4 virkedager avhengig av strekning.
  • Norgespakke™ neste dag: leveringstiden er en dag til de aller fleste steder. Til noen få destinasjoner kan det ta to dager.

  Dersom det oppstår forsinkelser på enkelte strekninger, vil du finne dette under driftsmeldinger.

  • Når pakken er klar til henting vil du få varsel fra oss på SMS/e-post, om ditt mobilnummer/e-postadresse er oppgitt av sender. I noen tilfeller sender vi ut hentemelding til postkassen din.
  • Pakker til henting blir sortert hele dagen og kjøres samlet til hentekontorene neste dag uansett hvilket tidspunkt på dagen pakken er sortert på terminalen.
  • Det er forskjellig leveringstid på sendingene våre.

  Dersom det oppstår forsinkelser på enkelte strekninger, vil dette legges under driftsmeldinger.

  • Norgespakke™ og Servicepakken m.fl. bruker normalt 2–5 virkedager avhengig av strekning.
  • Bedriftspakke, På døren m.fl. bruker 1–4 virkedager avhengig av strekning.
  • Leveringstiden for Norgespakke™ neste dag er en dag til de aller fleste steder i Norge. Et fåtall steder trenger vi allikevel 2 dager. Ekspresspakker sendes med fly over lengre strekninger. Sjekk leveringstiden her.
  • Den siste hendelsen du ser i sporingen er den siste registreringen vi har i sporingsøyeblikket.
  • Hendelser oppdateres umiddelbart ved ny registrering. 
  • Sendingen vil ikke få nye hendelser når vi sender mellom terminaler (hovedstrekninger). Det kan derfor gå 1–4 dager avhengig av strekning og transportmåte før du ser nye hendelser i sporingen.
  • Oppstår det forsinkelser på våre hovedstrekninger eller lokalt kan det påvirke fremsendingstiden.
  • Det gis ingen sporingsinformasjon når en sending er underveis og transporteres mellom våre terminaler. Det kan ta 1–4 dager avhengig av strekning og transportmåte.
  • Skal pakken kjøres ut, vil den normalt kjøres ut samme dag som den er registrert ankommet på terminal.
  • Skal pakken leveres ut fra et hentested, vil den være tilgjengelig der neste dag etter ankommet terminal.
  • Det kan også være pakker hvor vi skal kontakte mottaker for avtale om levering. Leveringsmåte avhenger av type sending og transportmåte.

Problemer med sendingen?

  • Er det en liten pakke som er frankert med frimerker, se svaret for «Jeg savner et brev» under Sendinger i Norge.
  • Er det en sporbar pakke, kan du sjekke pakkens status i sporingen.
  • Opplever du at det går litt tid etter siste oppgitte spor, kan det være at pakken er underveis mellom terminalene våre.

  For hjelp eller etterspørsel av en pakke, kan du kontakte kundeservice.

  • Hvis det oppstår større forsinkelser i transportnettet vårt, vil vi som regel legge dette under driftsmeldinger. Forsinkelser kan også oppstå lokalt og på mindre strekninger, men dette påvirker fremsendingstiden i mindre grad og vil ikke fremkomme av driftsmeldinger. 
  • Leveringstiden er veiledende og det følger ingen tidsgaranti. Ønsker du tidsgaranti må du velge en tjeneste hvor dette er inkludert.
 • Siste status er den siste registrering vi har på sendingen. Denne oppdateres umiddelbart ved ny registrering.

 • Sjekk først at pakken sendes via Posten og ikke en annen leverandør.

Varslinger

  • Dersom din leverandør har fått oppgitt ditt mobilnummer og/eller e-postadresse, vil du på de fleste pakkeprodukter bli varslet på SMS eller e-post om at pakken er kommet til hentekontoret. Mottar du varsling på SMS eller epost vil du ikke få hentemelding i postkassen. 
  • Det vil normalt bli sendt varsel på dag 1, dag 3 og dag 11 hvis pakken ikke har blitt hentet.
  • På noen pakker er det ikke SMS og e-postvarsling. Da vil du få hentemelding i postkassen.
 • Dersom du har oppgitt ditt mobilnummer eller din e-postadresse til avsender, kan avsender velge om vi skal varsle deg når sendingen er underveis eller klar til levering. Hvor mange ganger du blir varslet er avhengig av hvilken tjeneste avsender har valgt.

  • Dersom du har mottatt et varsel som ikke er til deg, kan vi ha fått oppgitt feil mobilnummer eller e-postadresse fra avsender.
  • Da du kan få flere varsler om samme sending, ber vi om at du tar kontakt med oss slik at vi kan få stoppet videre varsling.

Henting

  • På hentemeldingen du mottar fra oss vil du se hvor du kan hente pakken din.
  • Som regel er mottakeradressen knyttet til ett bestemt hentested, men vi har også egne pakkeutleveringssteder i tillegg til våre postkontor.
  • Følger du sporingen på pakken kan du se hvilket hentested pakken kommer til.

  Vi anbefaler bruk av sporingsappen vår. Der kan du på en sikker måte følge pakkene dine.

  Våre postterminaler sorterer og laster om pakkene, men er ikke hentested for pakker.

  Dersom du får hentemelding uten angitt hentekontor kan du se hentested ved hjelp av sporing på sporingsnummeret, eller du kan gå til Min side.

  Ønsker du pakken levert på døren, kan du bestille levering her.

  Har du Landpostbud, kan budet levere sendingen til deg – les mer her.

 • Nei.

  • Våre terminaler er ikke hentested for brev eller pakker. Her foregår kun sortering og omlasting.
  • Er pakken din registrert som ankommet på terminal, vil den normalt bli utkjørt samme dag eller bli tilgjengelig på ditt hentekontor neste dag. Leveringsmåte avhenger av type sending og transportmåte.
  • Fristen for å hente pakke eller brev på Posten er avhengig av type sending.
  • Etter at sendingene dine har kommet på Posten, har du 7 dager eller 3 uker hentefrist.

  For disse sendingene har du 3 ukers hentefrist:

  • Brev som er for stor for postkassen (innland og fra utland)
  • Rekommandert (brev (innland og fra utland)
  • Verdibrev (innland og fra utland)

  For alle andre sendinger er det 7 dagers hentefrist:

  • For alle andre sendinger enn de som er nevnt ovenfor og som leveres til et hentested har du 7 dagers hentefrist. For eksempel gjelder dette nå for:
   • Norgespakke™ liten
   • Norgespakke™ stor
   • Norgespakke™ med postoppkrav

  Du kan enkelt og kostnadsfritt forlenge hentefristen fra 7 til 14 dager i Posten-appen eller via SMS.

  Vi har egen hentefrister på spesielle tider på året. 

  • Påskeuken: Sendinger med hentefrist som faller på skjærtorsdag til og med 2. påskedag vil ha siste hentefrist første virkedag (tirsdag) etter påskeuken.
  • Juli: sendinger med hentefrist 15. juli til 31. juli blir returnert 1. august.
  • Desember: sendinger med hentefrist 23. desember til 31. desember blir returnert 3. virkedag etter nyttår.

  Enkelte avsendere ønsker allikevel ikke forlenget frister utover 14 dager.

 • Andre kan hente pakker for deg hvis ikke avsender har bedt om utlevering med legitimasjon.

  • Sendinger som må hentes av deg personlig, vil du se på hentemeldingen. Noen sendinger, som rekommanderte brev, kan i tillegg hentes mot fullmakt og original legitimasjon for både mottaker og den som henter.
  • Sendinger sendt som PUM (Personlig utlevering) kan kun hentes av mottaker selv mot gyldig legitimasjon.

  Er postkontorene i tvil, kan de nekte andre enn mottaker å hente pakken. De kan også be om legitimasjon av mottaker.

 • Ikke alle pakker kan leveres til Pakkeboks. Det kan komme av at pakken din er for stor, at det foreligger krav til temperaturregulering, eller krav til fremvisning av legitimasjon ved utlevering. Pakken vil da komme til ditt faste hentested.