Hvordan klage og reklamere

Slik gjør du:

Ønsker du å klage kan du kontakte kundeservice. Vi hjelper deg med veiledning og utforming av klagen dersom du ønsker det.

Kundeservice kommer du i kontakt med på chat eller telefon. Utenfor vår åpningstid kan du sende oss en henvendelse ved å velge chat.
Gå til kundeservice/kontakt oss

Ved etterspørsel eller skade på brev, pakker eller gods er det normalt avsender som bør sette frem reklamasjonen.

Spørsmål og svar

 • Ved muntlig henvendelse er det mulig at vi kan gi deg svar og avgjøre din klage samme dag.

  Skriftlige klager skal som hovedregel være avgjort innen 14 virkedager og senest innen 30 dager.

  Under visse forhold hender det at vi trenger mer tid, da vil vi informere deg gjennom et foreløpig svar.

 • I begrunnelsen du får, vil det gå frem hvilke regler og retningslinjer som er lagt til grunn for de vurderinger vi har gjort i din klage. Dersom du ikke har fått medhold kan du be om ny behandling av din klage.

 • Force majeure er uforutsette hendelser som ikke kan avverges. Dette er for eksempel: brann, krigsutbrudd, naturkatastrofer, streik, ras og vær som hindrer oppfyllelsen av en kontraktsforpliktelse.

  For eksempel vil brev, pakker og gods som blir forsinket på grunn av ras, storm eller stengte veier, komme inn under force majeure.

Hvilke vilkår gjelder for Postens tjenester?

Du finner alle detaljer i våre vilkår for hva som gjelder om du trenger å reklamere eller klage.

Frister

 • En skade må du melde med en gang du mottar pakken, og senest innen 7 dager.
 • Krav om erstatning for sending som er kommet bort eller annet foreldes etter 1 år.