Klager og reklamasjon


Spørsmål og svar

 • Du kan fremsette klagen din både muntlig og skriftlig.
  Velger du å levere skriftlig klage kan du benytte dette klageskjemaet. Du kan også levere inn skriftlig klage til postkontor, Post i Butikk eller landpostbud.

  Tar du kontakt med Kundeservice på telefon 22 03 00 00 kan vi veilede deg med utforming av din klage, gi deg informasjon og om mulig gi deg avgjørelse på din klage samme dag.

  Ønsker du å sende oss klage pr brev er postadressen: 
  Posten og Bring kundeservice
  Postboks 1883
  4686 Kristiansand

  Ved etterspørsel eller skade på brev, pakker eller gods er det normalt avsender som bør sette frem reklamasjonen.

 • Ved muntlig henvendelse kan vi mulig gi deg svar og avgjøre din klage samme dag.
  Skriftlige klager skal som hovedregel være avgjort innen 14 virkedager og senest innen 30 dager.

  Under visse forhold hender det at vi trenger mer tid, da vil vi informere deg gjennom ett foreløpig svar.

 • I begrunnelsen du får, skal det gå frem hvilke regler og retningslinjer som er lagt til grunn for de vurderinger vi har gjort i din klage. Dersom du ikke har fått medhold kan du be om ny behandling av din klage.

 • Force majeure er uforutsette hendelser som ikke kan avverges. Dette er for eksempel: brann, krigsutbrudd, naturkatastrofer, streik, ras og vær som hindrer oppfyllelsen av en kontraktsforpliktelse.

  For eksempel vil brev, pakker og gods som blir forsinket på grunn av ras, storm eller stengte veier komme inn under force majeure.

 • Her finner du Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester. I tillegg kan enkelte tjenester ha spesielle vilkår.

Nyttige lenker