Mva. og importavgifter
Fortolling av sendinger fra utlandet

  • Du må betale mva. og noen ganger importavgifter når du handler fra utlandet
  • Hvis avgifter ikke betales direkte i nettbutikken ved bestilling, fortoller Posten sendingene dine
  • Gaver kan ha en verdi opptil 1000,– kroner før de må fortolles med importavgifter
Kvinne med langt hår sitter foran en datamaskin hjemme

Når må jeg betale importavgifter?

Fra 1. januar 2024 avvikler myndighetene 350-kronersgrensen. Dette betyr at du må betale importavgifter fra første krone på det aller meste du handler fra utlandet.

Nettbutikker registrert i VOEC (se mer om hva det er lenger ned) vil kreve inn merverdiavgiften (mva.) umiddelbart når du handler og betaler for varene. Du slipper å tenke på importfortolling, og nettbutikken betaler avgiftene direkte til Skatteetaten.

Posten har utviklet nye, digitale fortollingstjenester som er tilpasset netthandel og kjøp av varer med lav verdi fra utlandet. Priser for fortolling til privatkunder blir dermed mye lavere enn tidligere.

Skal du kjøpe noe fra utlandet og lurer på hvor mye du må betale? Bruk Tolletatens importkalkulator og les mer om netthandel på toll.no/no/netthandel.

Mer om gaver sendt fra utlandet på toll.no

Hva er VOEC?

Hovedregelen er at utenlandske nettbutikker skal være registrert i VOEC (VAT on E-commerce) og kreve inn mva. direkte når du handler og betaler varene. Nettbutikken betaler importavgifter til Skatteetaten og du slipper importfortolling og avgiftsbetaling når varene kommer til Norge.

VOEC er et mva.-register som administreres av Skatteetaten, og som internasjonale nettbutikker er pliktige å registrere seg i. Ved å være VOEC-registrert blir nettbutikken autorisert av norske myndigheter til å kreve inn merverdiavgift, samt betale denne direkte til norske skattemyndigheter.

For deg som kunde betyr dette at nettbutikken skal kreve inn merverdiavgift på varene til Norge allerede når du bestiller, slik at du betaler rett til nettbutikken. Ordningen gjelder for varer med en verdi under 3000 kroner per vare. 

Det vil si at du kan handle så mange varer du måtte ønske og få dem tilsendt i samme sending, så lenge hver vare har en verdi under 3000 kroner og er til privat bruk.

Sendinger fra VOEC-autoriserte nettbutikker får ingen fortollingsprosess der det påløper nye importavgifter, så lenge nettbutikken har forhåndsvarslet varene elektronisk med korrekt VOEC-identifisering.

Posten beregner heller ingen pris på fortolling ved ankomstbehandling av slike sendinger.

Les mer om: VOEC hos Tolletaten

Fortollingstjenester og -priser

Varer med verdi opp til 3000 kroner der mva. er betalt i utenlandsk nettbutikk (VOEC-ordningen): Ingen fortolling

I tilfeller hvor avgifter ikke er betalt gjennom nettbutikken på forhånd og ved kjøp av restriksjonsbelagte varer, enkelte tekstiler og næringsmidler, tilbyr Posten følgende fortollingstjenester og priser:

Hva som prisesPris
Fortolling per sending med verdi 0–500 kroner45,–
Fortolling per sending med verdi 500–3000 kroner75,–
Fortolling per sending med verdi over 3000 kroner, med restriksjonsbelagte varer uansett verdi eller som er deklarasjonspliktig med avgiftsfritt innhold270,–
Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad150,–
Fortolling per sending til Svalbard270,–
Alderskontroll; kontrollavgift ved kjøp av alkohol- og tobakksvarer49,–

Motta sendingen rett i postkassen

Posten har digitalisert og effektivisert tollbetalingsløsningen for enkelte sendinger. Det betyr at du kan motta de fleste fortollede sendinger med verdi under 500 kroner rett i postkassen. Dersom du har Posten-appen vil du motta varsel og få mulighet til å betale i appen. Dersom du ikke har Posten-appen, vil du få betalingsvarsel via Digipost eller et brev og du kan betale på posten.no/import.

NB! Du vil aldri motta SMS eller e-post fra Posten med beskjed om å betale for å motta sendinger. Vi benytter kun egne trygge kanaler (Posten-appen, Digipost og brev).

Hente på Posten

Noen sendinger må hentes på Posten fordi de er for store for postkassen, har verdi over 3000 kroner eller inneholder restriksjonsbelagte varer.

Sendingen henter du på Postens utleveringssted. Da betaler du eventuelle importavgifter og Postens fortollingspris.

Manglende informasjon ved fortolling

En fortolling krever nøyaktige opplysninger om vare og mottaker. Det hender at informasjonen som følger med sendingen ikke er detaljert nok. Da tar Posten kontakt med deg. I meldingen du mottar opplyser vi hva vi mangler, og hva du må gjøre for at Posten skal kunne fortolle sendingen for deg. Du kan sende inn det som mangler her.

I påvente av svar fra deg ligger sendingen på Postens tollager. Svarfristen er 14 dager, før Posten returnerer sendingen.

Mer informasjon