Toll og avgifter?

Fortolling av sendinger fra utlandet

 • For de fleste sendinger fra utlandet betaler du mva. og eventuelle andre avgifter (toll- og særavgifter) når du kjøper varer i nettbutikken.
 • Posten fortoller varer over 350,– kroner, hvis avgifter ikke blir betalt gjennom nettbutikken på forhånd. Næringsmidler, kosttilskudd, restriksjonsbelagte varer m.fl. fortolles fra første krone.
 • Gaver kan ha en verdi opptil 1000,– kroner før du må fortolle.

Når må jeg betale toll?

Alle varekjøp i utlandet er i utgangspunktet mva-pliktige. Det er kun enkelte tekstiler, næringsmidler og restriksjonsbelagte varer som kan få ekstra kostnader i form av toll- og særavgifter.

Skal du kjøpe noe fra utlandet og lurer på hvor mye du må betale? Bruk Tolletatens importkalkulator og les mer om netthandel på toll.no/no/netthandel.

Mer om gaver sendt fra utlandet på toll.no

5 ting du bør du vite når du handler på nett fra utlandet

Våre fortollingstjenester og -priser

I tilfeller hvor avgifter ikke er betalt gjennom nettbutikken på forhånd, tilbyr Posten følgende fortollingspriser og -tjenester:

Hva som prisesPris
Forenklet fortolling pr. oppdrag.
Gjelder varer med verdi fra 350 – 3000 kroner.*
149,–
Fortolling per sending med verdi over 3000,– kroner og
for sendinger med restriksjonsbelagte varer.**
299,–
Fortolling per sending med verdi over 3000,– kroner og for sendinger med restriksjonsbelagte varer ** fra 01.12.2023270,–
Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad149,–
Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad fra 01.12.2023150,–
Fortolling per sending til Svalbard299,–
Fortolling per sending til Svalbard fra 01.12.2023270,–

Lavverdisendinger med verdi opptil 350,– kroner vil du normalt motta i postkassen

De fleste lavverdisendinger med verdi under 350,– kroner krever ingen fortolling. Når 0-grensen er implementert og alle varer må fortolles fra første krone, vil Posten ha på plass en løsning som sikrer betaling av mva, toll og fortolling på posten.no, før du tar varene i bruk.

*Forenklet fortolling: Varer med verdi mellom 350,– og 3000,– kroner

Forenkling betyr færre krav til detaljert varebeskrivelse, samt at Posten ikke trenger ditt fødsels- og personnummer for å fortolle. Sendingen henter du på Postens utleveringssted. Da betaler du avgiftene og Postens fortollingspris.

Digital betalingstjeneste:

Posten har innført fremtidens digitale tollbetalingsløsning for enkelte sendinger. Det betyr at du kan motta fortollede sendinger rett i postkassa. Dersom du har Posten-appen vil du motta varsel og få mulighet til å betale i appen. Dersom du ikke har Posten-appen, vil du få betalingsvarsel via Digipost eller et brev og du kan betale på posten.no/import.

NB! Du vil aldri motta SMS eller e-post fra Posten med beskjed om å betale for å motta sendinger. Vi benytter kun egne trygge kanaler (Posten-appen, Digipost og brev).

Unntak fra forenklet fortolling er varer hvor myndighetene krever full fortolling. Eksempler på dette er kunst, antikviteter, samt restriksjonsbelagte varer som alkohol, tobakksvarer, legemidler, kosttilskudd og alt av mat- og drikkevarer.

*Full fortolling: Varer med verdi over 3000,– kroner eller andre varer, f.eks. restriksjonsbelagte varer, som krever full fortolling

Full fortolling betyr at Posten deklarerer/fortoller varene for import til Tollmyndighetene, beregner avgifter ut fra en detaljert varebeskrivelse og knytter mottakers fødsels- og personnummer til fortollingen. Sendingen henter du på Postens utleveringssted. Da betaler du eventuelle importavgifter og Postens fortollingspris.

Manglende informasjon ved fortolling

En fortolling krever ofte detaljerte opplysninger om vare og mottaker. Det hender at informasjonen som følger med sendingen ikke er detaljert nok. Da tar Posten kontakt med deg. I meldingen du mottar, opplyser vi hva vi mangler og hva du må gjøre for at Posten skal kunne fortolle sendingen for deg. Du kan sende inn manglende informasjon her.

I påvente av svar fra deg ligger sendingen på Postens tollager. Svarfristen er 14 dager, før Posten returnerer sendingen.

Alderskontroll på enkelte varer

Ved kjøp av tobakksvarer og alkoholholdig drikke må Posten utføre en alderskontroll ved utlevering. 

Mottaker må betale kontrollavgiften på 49,– kroner for denne kontrollen.

Iverksatte sanksjoner i anledning krigen i Ukraina

Den gjeldende krigssituasjonen påvirker tollhåndteringen blant annet med en rekke eksport- og importforbud. Vi anbefaler våre kunder, som handler med Russland, Belarus og visse områder i Ukraina, å benytte følgende kanaler for å få tak i siste oppdaterte informasjon om hva som til enhver tid gjelder:

Spørsmål og svar

 • Posten jobber for at du kan motta flest mulig av sendinger fra utlandet rett dit du foretrekker å motta. For å betale for sendinger som er fortollet og levert i postkassa kan du benytte Posten-appen eller posten.no/import.

 • Posten jobber for at du kan motta flest mulig av sendinger fra utlandet rett dit du foretrekker å motta. For å betale for sendingen du har fått varsel om benytter du posten.no/import.

 • Posten jobber for at du kan motta flest mulig sendinger fra utlandet rett dit du foretrekker å motta dem. For varer i brevsendinger med verdi under 500,– kroner kan vi levere sendingen rett i din postkasse og du kan betale digitalt for importavgifter og fortolling. For sendinger med høyere vareverdi henter du fortsatt sendingen din på Postens utleveringssted. Bruk alltid digital betalingsløsning der det er mulighet for det.

 • Når sendinger er for stor til å leveres i postkassen kan den hentes på Posten. Du betaler fremdeles i Posten-appen eller på posten.no/import.

 • I 2020 kom det nye regler fra myndighetene når du kjøper næringsmidler fra utlandet. Det betyr at Posten må fortolle og kreve opp avgifter for denne type varer. Les mer om restriksjonsbelagte varer.

 • Beregningsgrunnlaget er hentet fra tolldokumentasjonen, dvs. enten fra en elektronisk melding, en tolldeklarasjon eller fra handelsfakturaen som avsender har lagt ved sendingen.

 • Posten er pålagt å bruke Tolletatens valutakurs. Disse endres ukentlig og baserer seg på kursen fra Norges Bank.  Siden Norges Bank justerer valutakursene hyppigere enn Tolletaten vil det forekomme avvik.

  Tolletatens valutakurser.

 • Posten bruker Tolletatens offisielle valutakurser, som oppdateres ukentlig. Dersom du har handlet i en valuta som ikke er listet opp av tolletaten benyttes Norges Banks daglig oppdaterte valutakurser. I svært sjeldne tilfeller kan det forekomme valutaer som ikke er listet opp av Norges Bank. Da tar Posten kontakt med deg for å få dokumentasjon på faktisk betalt beløp innen sendingen fortolles.

 • Posten har sendt deg en melding om at vi har en sending til deg. Sendingen mangler-/eller har ufullstendig tolldokumentasjon.
  Det er viktig at du skaffer det vi etterspør. Når vi mottar informasjon fra deg, vil vi tollbehandle sendingen og sende den videre til deg så snart som mulig.

  Send inn manglende informasjon fra denne siden.

 • Posten må dekke kostnader vi har i forbindelse med behandling av alle sendinger, inklusive sendinger til kunder som fortoller selv.
  Prisen skal dekke våre kostnader for å utføre lovpålagte oppgaver som blant annet: ankomstbehandling, registrering av sendingene og pliktig tollagerregnskap overfor Tolletaten. 
  Disse lovpålagte oppgavene må vi også foreta på sendinger kunder fortoller selv. Posten gjør forenklet fortolling automatisk, men ved fullfortolling (vareverdi over 3000,– kroner) kan du som kunde reservere deg og utføre fortollingen selv.

 • Av varsel sendt deg fremgår det hvilke importavgifter som er beregnet. For å beregne avgifter benytter vi vare- og verdiangivelse som følger sendingen. Om du mener utregningen er feil må du dokumentere feilen. Ta kontakt med kundeservice før du henter sendingen din, for å sikre at korrekte avgifter blir lagt til grunn for betaling. 

  Se Tolletatens nettsider som gir god informasjon og veiledning når du vil søke om refusjon av for mye betalt mva- og tollavgifter, samt i de tilfeller du krever refusjon av avgifter når du returnerer varer.

 • Prisen dekker kostnadene knyttet til lovpålagte oppgaver som Posten må utføre: ankomstbehandling, klassifisering og registrering av varene, beregning og innkreving av eventuelle avgifter, oppgjør til myndighetene, samt lagring i påvente av betaling fra mottaker. Fullfortolling koster mer enn forenklet fortolling fordi dokumentasjonskravet og detaljeringsgraden i en fullfortolling er høyere enn for forenklet fortolling.

 • Dersom du ikke har betalt norsk mva. og andre avgifter gjennom kjøp i nettbutikken må du betale avgifter når varen kommer til Norge.  Det gjelder også gaver med verdi over 1000,– kroner. Les mer på toll.no/no/netthandel.

 • Vi kan foreta forenklet fortolling på varer til privatpersoner med verdi opp til 3000,– kroner (eksklusive transport og forsikring) dersom avsender ikke har krevd inn norske avgifter på forhånd. Ordningen omfatter ikke restriksjonsbelagte varer som eksempelvis matvarer, alkohol og tobakksvarer.

  Forenklingen består av mindre krav til detaljert varebeskrivelse og det er ikke behov for å identifisere mottaker med fødsels- og personnummer.

 • Nei, Posten har digitalisert fortollingsprosessen og redusert prisene for fortolling. Dermed vil det i de fleste tilfeller lønne seg å la Posten fortolle og følgelig ikke reservere seg mot at Posten fortoller for deg.

 • Bøker er normalt avgiftsfrie. Inneholder sendingen din andre varer, må de fortolles. Du betaler mva. og evt. andre avgifter samt fortollingspris for disse varene.
  Bøkene vil bli holdt utenom så lenge de er spesifisert på tollinformasjonen fra avsender.

 • Nei, du må ikke betale. Sendingen blir returnert etter 2 uker hvis du ikke henter sendingen.

 • Ta kontakt med kundeservice før du henter sendingen, slik at vi kan avklare hva som har skjedd. Årsaken skyldes antakelig manglende merking av sendingen fra utlandet. Har du hentet sendingen og betalt importavgifter til Posten, må du ta kontakt med nettbutikken for å be dem om refusjon.

  Viser det seg at sendingen er korrekt merket, søker vi myndighetene om refusjon og refunderer deg i etterkant.

 • Merverdiavgift, toll- og særavgifter.  Se Tolletatens oppsummering på hva du skal betale når du handler på nett.

 • Beregningsgrunnlaget kommer i tolldokumentasjon som sendes elektronisk fra avsender. 

 • Eksempler på typiske personopplysninger som Posten behandler er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse. Fødselsnummer kreves kun i spesielle tilfeller. Les om hvordan Posten behandler dine personopplysninger.

 • Posten trenger dine personopplysninger for å kunne utføre fortollingstjenester i tråd med den autorisasjonen Tolletaten har gitt Posten. Les om hvordan Posten behandler dine personopplysninger.

 • Hovedregelen er at du skal betale mva. for kunstverk du importerer til Norge. I visse tilfeller kan du få godkjent fullt eller delvis fritak for mva., men da må du kunne dokumentere at kunstverket innfrir krav for en avgiftsfri import.

  I henhold til regelverk er det to krav som må være innfridd for å få fullt fritak for mva.:

  • Kunstverket må beregnes som et kunstverk i merverdiavgiftsforskriften
  • Kunstverket må være laget av en nålevende kunstner som selv importerer kunst

  Kunstverk som ikke kommer inn under avgiftsfritak krever en fullfortolling og vil gi en fortollingspris å betale.

  For mer informasjon: Kunstverk og meirverdiavgift – Tolletaten

 • Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av frimerker, sedler og mynter som samleobjekter. For at sedler og mynter skal kunne innføres avgiftsfritt, som samleobjekter,  må de tidligere ha vært gyldige betalingsmidler. Merk:  En minnemynt har ikke vært et betalingsmiddel og det skal derfor beregnes merverdi ved import. Frimerker som fortsatt kan benyttes til frankering, kommer heller ikke inn under regelverk for samleobjekt med avgiftsfri import.