Til hovedinnhold

Fortolling når du mottar

Når du mottar sendinger fra utlandet, er toll viktig å huske på.


 • Sendinger med verdi under 350 kroner (inkludert frakt og forsikring) og private gaver inntil 1000 kroner er toll- og avgiftsfrie. Med unntak av alkohol og tobakk.
 • Sendinger med verdi fra og med 350 kroner (inkludert frakt og forsikring) er toll- og avgiftspliktige.

Skal du kjøpe noe fra utlandet og lurer på hvor mye du må betale?

Importkalkulator

Du må velge varegruppe
Prisen mangler eller er feil. Prøv igjen
Prisen mangler eller er feil. Prøv igjen

Vareverdi + fraktkostnad

Toll

Mva.

Postens tollbehandling

Totalt å betale

Pris i NOK. Kalkulatoren regner ut merverdiavgiften ut fra dagens omregningskurs.

Se Tollvesenets omregningskurs.


Tollfritt betyr ikke momsfritt

Mange varer er tollfrie, men det betyr ikke at man slipper unna moms. Passerer man avgiftsfri grense, som er varens verdi inkludert frakt og forsikring på totalt 350 kroner, beregnes moms i tillegg til en eventuell fortollingspris.

Sendinger med verdi under 350 kroner

Vær oppmerksom på at sendinger som inneholder både avgiftsfrie og avgiftspliktige varer, må være spesifisert på en faktura fra avsender. På den måten er det mulig å gjøre en korrekt fortolling.

Eksempler:
1. En sending til en privat mottaker inneholder en bok til 500 kroner og en t-skjorte til 200 kroner, hvor frakt og forsikring utgjør 125 kroner. I dette tilfellet er hele sendingen avgiftsfri fordi det er kun t-skjorten som er avgiftspliktig og dermed blir vareverdien og frakten under 350 kroner.
2. En sending inneholder en bok til 500 kroner og to t-skjorter til 200 kroner per stykk, hvor frakten fremdeles er 125 kroner. Verdien vil her overstige 350 kroner og du må betale merverdiavgift av t-skjortens verdi, pluss frakt og forsikring.

Sendinger med verdi fra og med 350 kroner – forenklet fortolling

Alle sendinger med verdi fra og med 350 kroner, inkludert transport og forsikring, må fortolles ved import. Moms må alltid betales, mens på noen få varegrupper beregnes også toll.
Vi utfører forenklet fortolling for sendinger med verdi mellom 350 og 3000 kroner til privatpersoner. Unntakene er restriksjonsbelagte varer, som for eksempel alkohol, tobakksvarer, legemidler, kosttilskudd og alt av mat- og drikkevarer forbeholdt mennesker og dyr/fisk.

Dette innebærer at:

 • Posten avgiftsberegner varer (i henhold til tolloven) og videresender sendingen til ditt utleveringssted.
 • Posten sender deg hentemelding med oppgitt beløp, som du betaler når ved utlevering.
 • Når du betaler avgifter og pris på forenklet fortolling ved utlevering, er varen fortollet.
 • Posten ordner med innbetaling av avgifter til Tollvesenet.

Sendinger med verdi fra og med 3000 kroner – ordinær fortolling

Sendinger til private mottakere med vareverdi fra og med 3000 kroner, eller om varen er restriksjonsbelagt (tobakksvarer, alkohol, legemidler og kosttilskudd), må fortolles ordinært.
Posten fortoller din sending direkte ved ankomst, dersom tolldokumentasjon finnes utenpå sendingen.
Sendingen videresendes så snart som mulig til ditt utleveringssted. Videre gir du Posten fortollingsfullmakt i det du betaler oppkravsbeløpet for sendingen og kvitterer for mottak.
Har du reservert deg mot at Posten fortoller, vil vi kontakte deg når sendingen er ankommet lageret vårt.

Manglende fortollingspapirer

Det hender at sendinger fra utlandet mangler fortollingspapirer. For å få tollbehandlet sendingen din må nødvendig informasjon om sendingens innhold og verdi være tilgjengelig. Mangler vi dette til sendingen lagres den midlertidig hos Posten. Vi sender deg en SMS eller en ankomstmelding.

Meldingen du mottar, gir informasjon om hvorfor sendingen er stoppet og hva du må gjøre for at sendingen skal kunne tollbehandles hos oss. Du kan sende inn manglende informasjon her.

Vi gjør oppmerksom på at sendingen ligger hos Posten og ikke hos Tollvesenet. Liggefristen på lageret vårt er 14 dager fra registrert ankomst.

Alderskontroll

Ved innføring av tobakksvarer og alkoholholdig drikke vil det utføres en alderskontroll ved utlevering. 

Mottaker må betale kontrollavgiften på 49 kroner + moms.

Spørsmål og svar

 • 1. Hvor finner jeg opplysninger om verdien det er beregnet avgifter av?

  Beregningsgrunnlaget er hentet fra fortollingsdokumentasjonen fra avsender og er oppgitt på faktura fra oss. Denne faktura ligger ved sendingen.

 • 2. Hvorfor har Posten benyttet en annen valutakurs, som medfører at verdien har blitt på over 350 kroner?

  Ved all fortolling benytter Tollvesenet en egen kurs (omregningskurs) som beregnes ut fra Norges Banks valutakurs.

  Omregningskursen gjelder for en uke av gangen og offentliggjøres som regel torsdagen i uken før. Årsaken til dette er at importørene skal kunne forutse hva avgiftene blir når de skal betale toll og avgifter. For å sjekke hva fortollingsgrunnlaget for din sending blir, må du altså følge med på omregningskursene til Tollvesenet som til enhver tid finnes på toll.no.

 • 3. Hva betyr det når jeg mottar en melding med overskrift «forespørsel om tollinformasjon»?

  Posten har sendt deg en SMS eller ankomstmelding for å fortelle at det har kommet en sending til deg fra utlandet som mangler eller har ufullstendig tolldokumentasjon/informasjon. Sendingen din ligger på lager hos Posten i påvente av en tollbehandling.

  Det er viktig at du skaffer det vi etterspør i ankomstmeldingen. Når vi mottar informasjon fra deg, tollbehandler vi sendingen og sender den så snart som mulig.

  Du kan sende inn manglende informasjon fra denne siden.

 • 4. Hvorfor må jeg betale en fortollingspris til Posten når jeg gjør fortollingen selv?

  Posten må dekke de kostnader vi har i forbindelse med behandling av alle sendinger, inklusiv sendinger til kunder som fortoller selv.

  Prisen vi tar er den grunnpris som innkreves for å dekke våre kostnader for å utføre lovpålagte oppgaver som blant annet: ankomstbehandling, registrering av sendingene og pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet. Disse lovpålagte oppgavene forsvinner ikke om kunder fortoller selv. Posten gjør ”forenklet fortollinger” automatisk, men når det gjelder ordinær fortolling (vareverdi over 3000 kroner) kan man som kunde reservere seg og utføre fortollingen selv. 

 • 5. Toll/moms må være feil utregnet. Hva gjør jeg nå?

  Kontroller alltid hentemeldingen før du henter sendingen din!

  Om du mener at utregningen av importavgifter er feil, er det meget viktig at du tar kontakt med kundeservice før du henter sendingen din. Vare- og verdiangivelse påført/medsendt sendingen danner grunnlaget for avgiftsberegningen.

  Kan du dokumentere at verdiangivelsen er feil og derav krever ny beregning, kontakt oss straks du får hentemeldingen eller senest to dager før hentefrist. Du kan ta kontakt med Kundeservice utland på telefon 22 03 00 00 mandag-fredag kl. 08:00 - 18:00. Kontakt oss på e-post.

  Dersom avgiftsberegningen er feil, men Posten ikke kan lastes for dette, har du følgende muligheter:

  * Send søknad til ditt lokale tollsted og be om omberegning av avgiftene. Du må sende med tollpapirene som du har fått fra Posten. I tillegg må du forklare hva du mener er riktig avgiftsberegning og vedlegge dokumentasjon på dette.
  * Du kan også be Posten om å søke omberegning av avgiftene for deg. 

 • 6. Hvorfor tar Posten betalt for forenklet fortolling?

  Prisen dekker kostnadene knyttet til lovpålagte oppgaver som Posten må utføre: Ankomstbehandling, registrering av sendingen og pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet.

 • 7. Hvorfor må jeg betale toll og moms på denne varen?

  Du må betale moms på varer du importerer på lik linje med varer du kjøper i Norge. Dette gjelder også for gavesendinger over 1000 kroner.

  De fleste varegrupper er i dag tollfrie. Enkelte varer som klær og sengetøy, produsert utenfor EU, er fortsatt tollbelagt. Ved ”Forenklet fortolling” brukes en tollsats på 8 prosent, fastsatt av Tollvesenet.

 • 8. Hva betyr forenklet fortolling?

  Tollvesenet har innvilget Posten autorisasjon til forenklet fortolling av sendinger til privatpersoner med verdi mellom 350 kroner (inklusive transport og forsikring) og 3000 kroner (eksklusive transport og forsikring). Ordningen omfatter ikke restriksjonsbelagte varer som eksempelvis matvarer, alkohol og tobakksvarer.

  Forenklet fortolling innebærer at:
  • du henter sendingen på utleveringsstedet ditt.
  • du betaler avgifter og forenklet tollbehandlingspris ved utlevering.
  • du slipper å oppgi ditt fødselsnummer.
  • du slipper fordyrende og forsinkende ekstraarbeid.

 • 9. Er det fortsatt billigere å fortolle sendinger med verdi mellom 350-3000 kroner selv?

  Nei, prisen for egenfortolling og prisen for forenklet fortolling er den samme.

  Det er kun ved vareverdi fra og med 3000 kroner at du betaler cirka halve prisen ved å sørge for å få fortollet sendingen selv.
  Posten må ha dekning for kostnader forbundet med behandling av alle sendinger, inklusive sendinger som man fortoller selv. Prisen du betaler dekker kostnadene Posten har for å utføre lovpålagte oppgaver som blant annet:

  * Ankomstbehandling.
  * Registrering av sendingene.
  * Pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet.

  Disse lovpålagte oppgavene forsvinner ikke om du fortoller selv.

  Informasjon for privat import finner du på toll.no.

 • 10. Jeg har bestilt bøker og må betale moms. Hvorfor?

  Bøker er normalt avgiftfrie. Hvis sendingen din innholder andre varer, som ikke er spesifisert i tolldokumentasjonen, er det korrekt at du skal betale mva for sendingen.

  Dersom tolldokumentasjonen er spesifisert på hver enkelt vare, vil kun øvrige varer bli avgiftsbelastet. Det vil si at bøkene ikke vil bli momsbelagt.

 • 11. Jeg ønsker ikke å hente sendingen som har kommet frem til meg fra utlandet. Må jeg betale avgiftene da?

  Nei, du må ikke betale avgifter.

  Sendingen blir returnert etter 14 dager hvis du ikke foretar deg noe.

  Vil du at sendingen skal returneres før 14 dager har gått, må du skrive ”Retur nektet mottatt” på hentemeldingen og levere den til Posten. Sender vil bli belastet med returporto for pakker.