Hjelp med toll og utland

Vi har samlet de mest stilte spørsmål og svar på det kunder har lurt på om det  å motta fra utlandet eller sende til utlandet. Du kan også bruke vår chatbot og stille spørsmål der.

Feil utregnet eller betalt dobbelt?

 • Fra 01.01.2024 må selger merke VOEC-sendinger med sitt gyldige VOEC-nummer digitalt på forhånd. Hvis dette ikke er gjort korrekt, krever myndighetene at sendingen må avgiftsberegnes, mva. og eventuell toll må betales. Posten krever da inn importavgifter på vegne av myndighetene, samt tar en pris for jobben med fortolling.

  Kravet om digital informasjon er førende for avgiftsbetalingen, derfor hjelper det ikke at VOEC-nummeret er skrevet et annet sted på sendingen. VOEC-selgeren er den eneste som har myndighetenes tillatelse til å korrigere og refundere avgiftene. Posten har ikke tillatelse til å korrigere slike feil. Se informasjon fra Skatteetaten.

 • Hvis du har betalt merverdiavgift til nettbutikken, men likevel får betalingskrav på mva. fra Posten, må du kontakte nettbutikken du handlet fra. Det er den som har ansvaret for å rette opp og refundere mva. som du betalte i forbindelse med kjøpet. Trenger du engelsk kvittering på at avgiftene er betalt for å sende til nettbutikken? Slik gjør du det:

  1. Gå til www.posten.no/import
  2. Skriv inn sendingsnummeret for pakken din og trykk på «Gå til betaling»
  3. Velg mellom norsk eller engelsk versjon av kvitteringen

  Gå til www.posten.no/import

 • Om du mener utregningen er feil, må du kontakte kundeservice og dokumentere dette. Da kan vi korrigere avgifter dersom det er mulig. For å beregne avgifter benytter vi vare- og verdiangivelse som følger sendingen.

  Se Skatteetaten som gir god informasjon og veiledning når du vil søke om refusjon av for mye betalt mva.- og tollavgifter, samt i de tilfeller du krever refusjon av avgifter når du returnerer varer.

 • Posten er ansvarlig for å korrigere egne feil. Skyldes feilfortollingen andre enn Posten, refunderes ikke avgifter under 100 kroner. For avgifter over 100 kroner har Posten mulighet for å korrigere fortollingsoppdraget og søke myndighetene om refusjon. Om du mener utregningen er feil, må du kontakte vår kundeservice og dokumentere dette.

Spørsmål om avgifter og fortolling:

 • Posten varsler deg i Posten-appen, i Digipost eller via brev om vi har fortollet og avgiftsberegnet en sending adressert til deg. For å betale for sendinger som er fortollet og levert i postkassa, kan du bruke Posten-appen eller posten.no/import.

 • Posten jobber for at du kan motta flest mulig sendinger fra utlandet rett dit du foretrekker å motta dem. For varer i brevsendinger med verdi under 500 kroner kan vi levere sendingen rett i din postkasse og du kan betale digitalt for importavgifter og fortolling. For sendinger som inneholder restriksjonsbelagte varer og varer med høyere vareverdi henter du fortsatt sendingen din på Postens utleveringssted. Bruk alltid digital betalingsløsning der det er mulighet for det.

 • Fra 2024 må det betales importavgifter for alle varer, med få unntak. Se nyhet på toll.no Det betyr at Posten må fortolle og kreve opp avgifter på sendinger med varer som ikke kommer inn under VOEC-ordningen eller anses som avgiftsfri. 

  • Posten har sendt deg en melding om at vi har en sending til deg som mangler/eller har ufullstendig tolldokumentasjon.
  • Det er viktig at du fremskaffer det vi etterspør.
  • Så snart vi mottar informasjon fra deg, vil vi tollbehandle sendingen og sende den videre til deg.
 • Posten gjør forenklet fortolling automatisk, men ved fortolling av vareverdi over 3000 kroner kan du reservere deg og gjøre fortollingen selv.

  Prisen du betaler skal dekke våre kostnader for å utføre lovpålagte oppgaver som blant annet: ankomstbehandling, registrering av sendingene og pliktig tollager-regnskap overfor Tolletaten. Disse lovpålagte oppgavene må vi også utføre på sendinger kunder fortoller selv.

 • Prisen dekker kostnadene Posten har knyttet til lovpålagte oppgaver: ankomstbehandling, klassifisering og registrering av varene, beregning og innkreving av eventuelle avgifter, oppgjør til myndighetene, samt lagring i påvente av betaling fra mottaker.

 • Dersom du ikke har betalt norsk mva. og andre avgifter gjennom kjøp i nettbutikken (VOEC) må du betale avgifter når varen kommer til Norge. Det gjelder også gaver med verdi over 1000 kroner.

 • Posten har automatisert og digitalisert postfortollingstjenestene iht. nye myndighetskrav, samt gjennom samhandling nasjonalt og internasjonalt, noe som har resultert i forenklede løsninger og lavere fortollingspriser.

  • Sendinger med verdi 0-500 NOK behandles normalt digitalt med automatisert innkreving og levering til din postkasse og prisen for denne løsningen er vår laveste.
  • Sendinger med verdi 500-3000 NOK behandles normalt elektronisk og med utlevering og betaling ved et av Posten sine utleveringssteder. Denne tjenesten har også en meget lav fortollingspris.
  • Sendinger med verdi over 3000 NOK, med restriksjonsbelagte varer uansett verdi eller som er deklarasjonspliktig med avgiftsfritt innhold er den mest omfattende fortollingsløsningen. Her kreves større grad av manuelt arbeid med mange ulike tollprosedyrer. 

  Prisene våre finner du her

  For VOEC-sendinger med korrekt digital merking har Posten valgt å ikke kreve betaling ved importhåndteringen. Dette til tross for at Posten har sikkerhets- og behandlingskostnader for sendingene. 

  • Bøker er normalt avgiftsfrie så lenge de er spesifisert på faktura som egen vare fra sender.
  • Inneholder sendingen din andre varer, må de fortolles. Du betaler mva. og evt. andre avgifter samt fortollingspris for disse varene.
 • Tolletatens regelverk sier at bøker i siste omsetningsledd er fritatt deklarasjonsplikt når verdien er under 3000,- kroner. Dette betyr at bøker med verdi over 3000,- kroner må fortolles selv om det ikke skal betales importavgifter for dem. Posten vil belaste en pris for fortolling på slike oppdrag.

 • Nei, du må ikke betale. Sendingen blir returnert etter 2 uker hvis du ikke henter sendingen.

 • Merverdiavgift, toll- og særavgifter. Se Tolletatens oppsummering på hva du skal betale når du handler på nett.

 • Kunstverk som ikke kommer inn under avgiftsfritak må fortolles og avgiftsberegnes. I visse tilfeller kan du få godkjent fullt eller delvis fritak for mva., men da må du kunne dokumentere at kunstverket innfrir kravene for en avgiftsfri import.

  I henhold til regelverk er det to krav som må være innfridd for å få fullt fritak for mva.:

  • Kunstverket må beregnes som et kunstverk i mva.-forskriften
  • Kunstverket må være laget av en nålevende kunstner som selv importerer kunst
  • I de tilfeller kunstverket må fortolles inn uten at avgifter beregnes, må du likevel betale fortollingsprisen

  For mer informasjon, se mer på toll.no.

 • Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av frimerker, sedler og mynter som samleobjekter.

  • For at sedler og mynter skal kunne innføres avgiftsfritt, som samleobjekter, må de tidligere ha vært gyldige betalingsmidler
  • En minnemynt/medalje (uten valør) har ikke vært et betalingsmiddel og det skal derfor beregnes merverdi ved import
  • Frimerker som fortsatt kan benyttes til frankering, kommer heller ikke inn under regelverk for samleobjekt med avgiftsfri import
  • I de tilfeller samleobjekter må fortolles inn uten at avgifter beregnes, må du likevel betale fortollingsprisen siden samleobjekter dessverre ikke er fritatt fra deklarasjonsplikten.

  Regelverk for import av: Frimerker, sedler og mynter – Tolletaten

 • Alle sendinger, unntatt enkle brevsendinger, vil bli importbehandlet.

  • Viser siste sporing at sendingen din er til importbehandling, betyr det at din sending ligger hos oss for tollklarering. Sendingen blir vurdert om den er avgiftsfri eller må fortolles.
  • Følger alle nødvendige dokumenter med sendingen, blir den tollklarert og videresendt til hentestedet ditt.  
  • Mangler det tolldokumenter, blir du kontaktet via SMS eller brev om årsak og hva du må gjøre. Du får nytt varsel når sendingen er klar til å hentes på Posten.
 • Nei, tolletaten har ingen sendinger til oppbevaring. Det er Posten som foretar tollbehandlingen av alle sendinger som fraktes av oss. Er sendingen din til tollbehandling, er det Posten du må kontakte.

 • Fra vi tollbehandler sendingen din, kan det ta noen dager før den kommer til hentestedet. Du blir varslet når den er klar til henting.

Før du handler på nett fra utlandet

 

Spørsmål om beregning, utregning og valutakurser:

 • Grunnlaget for importhåndtering og beregning av importavgifter sendes i en elektronisk melding fra avsenderlandet. Informasjonen i filen skal være den samme som oppført i tolldeklarasjon utenpå sendingen. Dersom det likevel forekommer avvik, vil den digitale informasjonen normalt danne grunnlag for de digitaliserte prosessene ved import i Norge.

 • Posten fortoller etter Tolletatens offisielle valutakurser som oppdateres ukentlig. Dersom du har handlet i en valuta som ikke er listet opp av Tolletaten, benyttes Norges Banks daglig oppdaterte valutakurser.

Personopplysninger og alder:

 • Eksempler på typiske personopplysninger som Posten behandler er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse. Fødselsnummer kreves kun i spesielle tilfeller.

 • Posten trenger dine personopplysninger for å kunne utføre fortollingstjenester i tråd med den autorisasjonen Tolletaten har gitt Posten.

 • Ved kjøp av tobakksvarer og alkoholholdig drikke er Posten pålagt å utføre en alderskontroll for å sikre at vi leverer denne type varer i henhold til regelverket. Du som mottaker må betale kontrollavgiften på 49 kroner før varene utleveres. 

Kunde leverer eller henter pakke på Posten

Slik fyller du ut tollpapirer når du sender til utlandet

Se i videoen hvordan du enkelt legger inn all informasjon om pakken.

 • Tollpapirer må fylles ut for alle typer sendinger til utlandet, unntatt for postkort og vanlige brev (dokumenter).
 • Bruk webløsningen for henholdsvis brev og pakke, og fyll ut informasjon om avsender, mottaker og hva pakken inneholder.
 • Informasjonen må registreres digitalt og på engelsk på grunn av felles regler mellom landene.

Mer om tollinformasjon når du sender til utlandet

Restriksjoner for post til en del land

Land i konflikt og andre årsaker påvirker postgangen og noen land kan vi ikke sende til nå.

Iverksatte sanksjoner i anledning krigen i Ukraina

Den gjeldende krigssituasjonen påvirker tollhåndteringen blant annet med en rekke eksport- og importforbud. Vi anbefaler våre kunder, som handler med Russland, Belarus og visse områder i Ukraina, å benytte følgende kanaler for å få tak i siste oppdaterte informasjon om hva som til enhver tid gjelder: