Sendinger til/fra utlandet


Spørsmål og svar

 • Alle sendinger, med unntak er enkle brevsendinger vil bli importbehandlet.

  Viser siste sporings at sendingen din er til importbehandling, betyr det at din sending ligger hos oss for tollklarering, dvs om sendingen er avgiftsfri eller må fortolles. Følger alle nødvendige dokumenter med sendingen, tollklareres den og videresendes til hentestedet ditt.  

  Mangler det tolldokumenter, blir du kontaktet med SMS eller brev om årsak og hva du må gjøre. Du får nytt varsel når sendingen er klar til å hentes på Posten.

 • Nei. Tolletaten har ingen sendinger til oppbevaring.
  Det er Posten som foretar tollbehandlingen av alle sendinger som fraktes av oss. Er sendingen din til tollbehandling, er det Posten du må kontakte.

 • Om status viser at sendingen er til importvurdering blir sendingen vurdert for ev fortolling. Foreligger nødvendige papirer blir sendingen sendt videre til deg når den er ferdig.

  Dersom din pakke eller brev ikke har tilstrekkelig med tollpapirer, mangler informasjon om innhold og verdi eller Tollvesenet krever fortollingsfullmakt - blir du kontaktet med SMS eller brev om hva som mangler.

  Du bes framskaffe dette og sende det til oss. Last gjerne opp manglende dokumentasjon og send inn via vår elektroniske løsning. Eller send e-post eller brev til Kundeservice. Kontaktinformasjon er alltid opplyst nederst i brevet.

  All postfortolling skjer på vårt godssenter i Oslo. Les mer om fortolling.

  Når sendingen er klar til utlevering ved ditt hentekontor vil du bli varslet.