Pakker kan ikke sendes til disse landene


På grunn av restriksjonene i disse tider kan vi ikke ta i mot Pakker utland til disse landene. Listen oppdateres ved endringer.

Oppdatert: 14.5.2020

Ecuador 
Grenada 
Honduras 
Kuwait
Sri Lanka 
Libya 
Madagaskar 
Mongolia 
Mauritania 
Maldivene  
Peru 
Fransk Polynesia 
Yemen
Bolivia
Botswana
Fiji
Saint Kitts og Nevis
Moldova
Nepal
Panama
Samoa
USA
Canada 

Se landoversikt for restriksjoner på bedriftspakker