Oppdatert liste over hvilke land det IKKE kan sendes post til

Se hvilke land vi ikke kan sende brevpost til. Listen oppdateres ved endringer.

Oppdatert 12.01.2024

  • Afghanistan
  • Bhutan
  • Jemen
  • Libya
  • Sudan
  • Syria
  • Sør-Sudan

Oppdatert landliste over land det ikke kan sendes pakker til