Oppdatert liste over hvilke land det kan sendes post til

Vi tar kun imot brevpost til land det kan sendes til.

Vi mottar brevpost fra alle land inn til Norge uten forsinkelser i innenlands distribusjon, men de fleste avsenderland melder om forsinkelser i transporten til Norge.

Brevpost ut av Norge er påvirket av flykanselleringer, og enkelte land klarer vi p.t. ikke å sende til. Det må påregnes forsinkelser på flere av destinasjonene.

Oppdatert: 27.11.2020, ingen endringer. Listen blir oppdatert ved endringer.

Vi tar kun i mot brevpost til disse landene.

Innenfor EU/EØS:

Belgia
Bosnia-Hercegovina
Bulgaria
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Hellas
Hviterussland
Irland
Island
Italia
Kosovo
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Makedonia
Malta
Nederland
Polen
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spania
Storbritannia
Sveits
Sverige
Tsjekkia
Tyskland
Ukraina
Ungarn
Østerrike

Utenfor EU/EØS:

Algerie
Argentina
Armenia
Belize
Bhutan
Brasil
Canada
Colombia
Costa Rica
Curacao
De forente arabiske emirater
Egypt
Filippinene
Georgia
Guernsey
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Isle of Man
Israel
Japan
Jersey
Jordan
Kasakhstan
Kenya
Kina
Libanon
Malaysia
Maldivene
Mexico
New Zealand
Pakistan
Panama
Qatar
Russland
Saudi-Arabia
Singapore
Sri Lanka
Surinam
Sør Afrika
Sør Korea
Taiwan
Thailand
Tyrkia
Uruguay
USA
Vietnam