Oppdatert liste over hvilke land det kan sendes post til


Vi tar kun i mot brevpost til disse landene.

Oppdatert: 7.4.2020

EU/EØS:

Østerrike
Belgia
Bulgaria
Kroatia
Tsjekkia
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Tyskland
Ungarn
Italia
Latvia
Litauen
Luxembourg
Nederland
Polen
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Sverige
Island
Sveits
Spania

Utenfor EU/EØS:

Israel
Australia
New Zealand
Filippinene
Storbritannia
USA
Kina            
Russland
Indonesia
Iran
Malaysia
Pakistan
Qatar
Sri Lanka
Vietnam

Vi mottar brevpost fra alle land inn til Norge uten forsinkelser i innenlands distribusjon, men de fleste avsenderland melder nå om forsinkelser i transporten til Norge.

Brevpost ut av Norge er påvirket av flykanselleringer, og enkelte land klarer vi p.t. ikke å sende til. Det må påregnes forsinkelser på flere av destinasjonene.

Listen blir oppdatert ved endringer.