Oppdatert liste over hvilke land det kan sendes post til


Vi tar kun imot brevpost til land det kan sendes til.

Vi mottar brevpost fra alle land inn til Norge uten forsinkelser i innenlands distribusjon, men de fleste avsenderland melder om forsinkelser i transporten til Norge.

Brevpost ut av Norge er påvirket av flykanselleringer, og enkelte land klarer vi p.t. ikke å sende til. Det må påregnes forsinkelser på flere av destinasjonene.

Listen blir oppdatert ved endringer.

Oppdatert landliste per 12.6.2020.

EU/EØS:

Østerrike
Belgia
Bulgaria
Kroatia
Tsjekkia
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Tyskland
Ungarn
Italia
Latvia
Litauen
Hellas
Nederland
Polen
Portugal
Luxembourg
Romania
Slovakia
Slovenia
Sverige
Island
Sveits
Spania
Liechtenstein
Serbia
Irland

Utenfor EU/EØS:

Israel
Australia
Filippinene
Storbritannia
USA
Kina
Russland
Mexico
Sør-Korea
Japan
India
Indonesia
Malaysia
Iran
Tyrkia
Qatar
Sri Lanka
Hong Kong
Thailand
Brasil
Vietnam
Algerie
Armenia
Hviterussland
Belize
Bhutan
Colombia
Costa Rica
Curacao
Georgia
Kasakhstan
Libanon
Maldivene
Panama
Surinam
Uruguay
Argentina
Egypt
Guernsey
Isle of Man
Jersey
Jordan
Singapore
Canada