Utfylling av tolldokumenter

Privatpersoner må fylle ut tollpapirer for alle typer sendinger til utlandet med unntak av postkort og vanlige brev (dokumenter). Informasjonen må nå registreres digitalt på grunn av felles regler mellom landene.

  • For både brev og pakker kan du fylle ut adressekort og tollpapirer via webløsningen vår. Dette er billigere enn om Posten registrerer det for deg. 
  • For pakker til Svalbard kjøper du Norgespakken, og ikke pakke utland.
    I tillegg kreves tolldokumentasjon – fyll ut denne tollfakturaen som du skriver ut og fester utenpå pakken. Tollfaktura får du også på Posten.
  • Bedrifter må benytte handelsfaktura, eventuelt proformafaktura hvis det ikke dreier seg om salg – se www.bring.no/toll.

Viktig om tolldokumentasjon:

  1. Tollinformasjon fylles ut på engelsk i adressekortet eller i selvbetjeningsløsningen.
  2. Innhold skal beskrives detaljert med antall, vekt, verdi og opprinnelsesland for hver artikkel. (Har du tolltariffnummer* skriver du inn dette.)
  3. Total vekt og verdi (f.eks. norske kroner) oppgis for alt innhold i sendingen
  4. Husk underskrift

*Mer informasjon om Tolltariffen og HS-nummer/tolltariffnummer finnes på toll.no.