Utfylling av tolldokumenter

Privatpersoner må fylle ut tollpapirer for alle typer sendinger til utlandet med unntak av postkort og vanlige brev (dokumenter). Informasjonen må registreres digitalt på grunn av felles regler mellom landene.

Bruk våre webløsninger for å lage adressekort og tolldokument som må følge sendingen. Dette er billigere enn om Posten registrerer det for deg. 

Til Svalbard

  • Brev til Svalbard: For alle brev som inneholder mer enn et vanlig brev og som har en verdi, må du fylle ut en selvklebende blankett som du får på Posten. På denne blanketten skriver du avsender, mottaker og spesifiserer innholdet.
  • Pakker til Svalbard: Kjøp Norgespakke™, og ikke pakke utland. I tillegg kreves tolldokumentasjon – fyll ut denne tollfakturaen som du skriver ut og fester utenpå pakken. (Tollfaktura får du også på Posten.)

Viktig om tolldokumentasjon:

  1. Tollinformasjon fylles ut på engelsk i adressekortet eller i selvbetjeningsløsningen.
  2. Innhold skal beskrives detaljert med antall, vekt, verdi og opprinnelsesland for hver artikkel. (Har du tolltariffnummer* skriver du inn dette.)
  3. Total vekt og verdi (f.eks. norske kroner) oppgis for alt innhold i sendingen
  4. Husk underskrift

*Mer informasjon om Tolltariffen og HS-nummer/tolltariffnummer finnes på toll.no.