Utfylling av tolldokumenter

Privatpersoner må fylle ut tollpapirer for alle typer sendinger til utlandet med unntak av postkort og vanlige brev (dokumenter). Informasjonen må registreres digitalt på grunn av felles regler mellom landene.

Digitale løsninger

Bruk våre webløsninger til å fylle ut adressekort og tolldokument som må følge sendingen. Dette er billigere enn om Posten registrerer det for deg. 

I følgende tilfeller må du også legge ved en tollfaktura (proformafaktura):

 • til Svalbard og Jan Mayen (se mer lenger ned)
 • til foretak i Sverige og Danmark
 • innhold har verdi fra og med 5000,– kroner, uten restriksjoner
 • innhold krever en midlertidig utførsel, for eksempel varer til reparasjon
 • innhold som returneres, for eksempel reklamasjoner eller midlertidig innførsel

Du får en plastlomme til denne på Posten.

Til Svalbard og Jan Mayen

 • Brev til Svalbard og Jan Mayen: For alle brev som inneholder mer enn et vanlig brev og som har en verdi, må du fylle ut en selvklebende blankett som du får på Posten. På denne blanketten skriver du avsender, mottaker og spesifiserer innholdet.
 • Pakker til Svalbard og Jan Mayen: Kjøp Norgespakke™, og ikke pakke utland. I tillegg kreves tolldokumentasjon – fyll ut denne tollfakturaen (proformafaktura) som du skriver ut og fester utenpå pakken; plastlomme får du på Posten. Tollfaktura (proformafaktura) kan du også få på Posten.

Viktig om tolldokumentasjon:

 1. Tollinformasjon fylles ut på engelsk i adressekortet eller i selvbetjeningsløsningen.
 2. Innhold skal beskrives detaljert med antall, vekt, verdi og opprinnelsesland for hver artikkel. (Har du tolltariffnummer* skriver du inn dette.)
 3. Total vekt og verdi (f.eks. norske kroner) oppgis for alt innhold i sendingen.
 4. Husk underskrift.

Husk at mangelfull dokumentasjon kan forsinke eller stoppe sendingen!

*Mer informasjon om Tolltariffen og HS-nummer/tolltariffnummer finnes på toll.no.