Utfylling av tolldokumenter


En tollfaktura må legges ved sendingen når du sender til utlandet. Privatpersoner må fylle ut tollpapirer for alle typer sendinger til utlandet med unntak av postkort og vanlige brev. Informasjonen må nå registreres digitalt på grunn av felles regler mellom landene.

  • For både brevsendinger og pakker kan du fylle ut adressekort og tollpapirer via webløsningen vår. Dette er billigere enn om Posten registrerer det for deg. 
  • For pakke til Svalbard (bruk Norgespakken, men her kreves også tollpapirer): fyll ut denne tollfaktura og ta med til Posten. Adressekort til Norgespakken kan kjøpes online
  • Bedrifter må benytte handelsfaktura, eventuelt proformafaktura hvis det ikke dreier seg om salg – se www.bring.no/toll.

Viktig om tolldeklarasjonen:

  1. Tolldeklarasjonen fylles ut på engelsk
  2. Innhold skal beskrives detaljert med antall, vekt, verdi og opprinnelsesland for hver artikkel. (Har du tolltariffnummer* skriver du inn dette.)
  3. Total vekt og verdi (f.eks. norske kroner) oppgis for alt innhold i sendingen
  4. Husk underskrift

*Mer informasjon om Tolltariffen og HS-nummer/tolltariffnummer finnes på toll.no.

Tollfaktura for pakker til utlandet