Toll- og avgiftsregler ved netthandel


Ulike varegrupper har ulike toll- og avgiftsregler. Dette er viktig å tenke på når du handler fra utenlandske nettbutikker.

Legemidler

Høsten 2015 ble reglene for tillatt import av legemidler i postsendinger til privatpersoner innstrammet og Tolletaten fikk samtidig tillatelse til å destruere legemidler som ble forsøkt ulovlig importert.

Svært få eller ingen legemidler er tillatt å importere

Du som privatperson kan bare importere reseptfrie legemidler som har  markedsføringstillatelse i Norge (og er utstyrt med norsk bruksanvisning og norsk tekst på pakningen) i postforsendelser fra EØS-land. Dette betyr i praksis at svært få eller ingen legemidler er tillatt å importere til Norge.

Mottar du en sending som inneholder ulovlig importerte legemidler, får du varsel om at innholdet er beslaglagt og vil bli destruert, eller at sendingen vil bli returnert.

Årsaker til at legemidler ikke er tillatt å importere:

  • Det mangler norsk godkjenning og pakning
  • Legemiddelet er importert fra land utenfor EØS
  • Legemiddelet er reseptpliktig i Norge
  • Mengden som importeres er større enn tre måneders normalbruk
  • Legemiddelet er til dyr
  • Legemiddelet er ikke til personlig medisinsk bruk

Les mer om reglene for privatimport av legemidler på Statens legemiddelverk.

Kosttilskudd og næringsmidler

Med kosttilskudd mener vi for eksempel vitaminprodukter, mineraler, omega-3-oljer, slankemidler, proteindrikker og -pulver, restitusjonsprodukter og naturmidler.

Selv om et produkt ikke er klassifisert som et legemiddel i det landet du handler, kan innholdet føre til at produktet blir klassifisert som legemiddel i Norge. Hvis kosttilskuddet du har kjøpt blir klassifisert som et legemiddel, så er det reglene for import av legemidler som gjelder. Slike produkter kan beslaglegges og destrueres av Tolletaten.

Det er toll og særavgifter på noen næringsmidler. Dette avhenger av hva produktet inneholder og i hvilket land det er produsert. Det er 15 prosent merverdiavgift på næringsmidler.

Les mer om kosttilskudd hos Mattilsynet.

OBS: Det kan være en risiko for at det kosttilskudd du innfører inneholder dopingmidler eller narkotiske stoffer. Du kan bli straffeforfulgt hvis du importerer slike produkter. Kosttilskudd kan ha innhold fra truede plante- eller dyrearter som er forbudt. Tolletaten beslaglegger kosttilskuddet når dette blir oppdaget.

Alkohol

Privatpersoner kan importere øl, vin, brennevin og annen alkoholholdig drikke til privat bruk uten å søke om tillatelse. For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For brennevin eller annen drikke med alkoholstyrke over 22 volumprosent, må du være over 20 år.

Ved import av alkoholholdige drikkevarer vil det alltid bli en fortolling, hvor du må betale avgifter som bl a toll, merverdiavgift og andre særavgifter for hele partiet. Avgiftene må du betale selv om alkoholen er sendt deg som gave, arv eller flyttegods. I tillegg til importavgifter til staten, vil Posten kreve opp en fortollingskostnad, som er betaling for fortollingsarbeidet vi utfører.

Sendingene vil ved utlevering følge Norsk lovgiving, det vil si at det foretas en alderskontroll. Mottaker skal ikke være synlig beruset og utlevering skjer iht. vinmonopolets åpningstider. Mottaker betaler en kontrollavgift ved utlevering.

Tobakksvarer inkl. snus

Privatpersoner «kan» motta tobakksvarer (inkludert snus) fra utlandet, men i praksis er det ikke mulig for privatpersoner å importere tobakksvarer på grunn av svært strenge importregler fra Helsedirektoratet.

  • Varen skal være merket med advarsel, tekstet på norsk (Lov om vern mot tobakksskader, § 3)
  • Man må være minst 18 år for å få lov til å kjøpe snus (Lov om vern mot tobakksskader, § 5)

For mer informasjon, se Tolletatens sider.

For tobakksvarer som fortolles inn i Norge, vil det kreves opp avgifter som toll, merverdiavgift og andre særavgifter ved innførsel. I tillegg til importavgifter til staten, vil Posten kreve opp en fortollingskostnad, som er betaling for fortollingsarbeidet vi utfører.

Sendinger inneholdende tobakksvarer vil ved utlevering følge Norsk lovgivning til alderskontroll og mottaker må betale en kontrollavgift ved utlevering.

Klær og sko

Klær er en av de få varetypene som det kan være toll på. Tollsatsene er forskjellige avhengig av typen plagg. Sko er tollfritt.
Du må uansett betale merverdiavgift på 25 prosent når du handler klær og sko fra utlandet. En vare med sendingverdi over NOK 350,- (vareverdi inklusive kostnader for transport og forsikring) må tollbehandles og Posten krever opp en fortollingskostnad, som er betaling for fortollingsarbeidet vi utfører.

Kosmetikk

Sminke, sjampo, kremer, parfyme og hudpleieprodukter er varer som er tillatt å importere til Norge. Det beregnes ingen tollavgift på kosmetikk, men merverdiavgift på 25 prosent må du betale når verdi på varen inklusive kostnader for transport og forsikring overstiger NOK 350,-. Ved fortolling krever Posten opp en fortollingskostnad, som er betaling for fortollingsarbeidet vi utfører.