Toll- og avgiftsregler ved netthandel

Ulike varegrupper har ulike tollregler. Dette er viktig å tenke på når du handler fra utenlandske nettbutikker.


Toll- og avgiftsregler for forskjellige varegrupper når du handler fra utenlandske nettbutikker:

Legemidler:

Strengere regler for privatimport av legemidler

Fra 1. oktober innstrammes reglene for hvilke legemidler som er tillatt for privatpersoner å importere i postforsendelser til Norge. Samtidig åpnes det for at tollerne kan destruere legemidler som er ulovlige og forsøkes importert. Disse har tidligere blitt returnert til avsender.

Bakgrunnen for endringene er den økende mengden ulovlige legemidler som selges på internett. Norske myndigheter ønsker ikke at folk skal få i seg falske legemidler og støtte kriminell virksomhet knyttet til dette.

Svært få eller ingen legemidler tillatt å importere

Du som privatperson kan heretter kun importere reseptfrie legemidler som har markedsføringstillatelse i Norge (og er utstyrt med norsk bruksanvisning og norsk tekst på pakningen) i postforsendelser fra EØS-land. Dette betyr i praksis at svært få eller ingen legemidler er tillatt å importere til Norge.

Mottar du en sending som inneholder ulovlig importerte legemidler får du varsel om at innholdet er beslaglagt og vil bli destruert.

Årsaker til at legemidler ikke er tillatt å importere:

  • Det mangler norsk godkjenning og pakning
  • Legemiddelet er importert fra land utenfor EØS
  • Legemiddelet er reseptpliktig i Norge
  • Mengden som importeres er større enn tre måneders normalbruk
  • Legemiddelet er til dyr
  • Legemiddelet er ikke til personlig medisinsk bruk

Les mer om de nye reglene for privatimport av legemidler på Statens legemiddelverk.

Kosttilskudd

Med kosttilskudd mener vi for eksempel vitaminprodukter, mineraler, omega-3-oljer, slankemidler, proteindrikker og -pulver, restitusjonsprodukter og naturmidler. Kosttilskudd regnes enten som næringsmiddel eller legemiddel.

Selv om et produkt ikke er klassifisert som et legemiddel i det landet du handler, kan innholdet føre til at produktet blir klassifisert som legemiddel i Norge. Hvis kosttilskuddet du har kjøpt blir klassifisert som et legemiddel, så er det reglene for import av legemidler som gjelder. Slike produkter kan beslaglegges og destrueres av Tollvesenet.

Hvis et kosttilskudd regnes som næringsmiddel må du være oppmerksom på restriksjoner og forbud mot innførsel. Har du spørsmål om import av kosttilskudd, ta kontakt med Mattilsynet.

Det er toll på noen næringsmidler. Tollsatsen avhenger av hva produktet inneholder og i hvilket land det er produsert. Det er 15 prosent merverdiavgift på næringsmidler. Handler du for mer enn NOK 350,- må sendingen fortolles. Posten tar betalt for fortolling.

Les mer om kosttilskudd hos Mattilsynet.

OBS: Det kan være en risiko for at det kosttilskudd du innfører inneholder dopingmidler eller narkotiske stoffer. Du kan bli straffeforfulgt hvis du importerer slike produkter. Kosttilskudd kan ha innhold fra truede plante- eller dyrearter som er forbudte. Tollvesenet beslaglegger kosttilskuddet når dette blir oppdaget.

Alkohol

Privatpersoner kan importere øl, vin, brennevin og annen alkoholholdig drikke til privat bruk uten å søke om tillatelse. For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For brennevin eller annen drikke med alkoholstyrke over 22 volumprosent, må du være over 20 år.

Ved import av alkoholholdige drikkevarer vil det alltid bli en fortolling, hvor du må betale avgifter som bl a toll, merverdiavgift og andre særavgifter for hele partiet. Avgiftene må du betale selv om alkoholen er sendt deg som gave, arv eller flyttegods. I tillegg til importavgifter til staten, vil Posten kreve opp en fortollingskostnad, som er betaling for fortollingsarbeidet vi utfører.

Sendingene vil ved utlevering følge Norsk lovgiving, det vil si at det foretaes en alderskontroll. Mottaker skal ikke være synlig beruset og utlevering skjer iht. vinmonopolets åpningstider. Mottaker betaler en kontrollavgift ved utlevering.

Tobakksvarer inkl. snus

Privatpersoner kan motta tobakksvarer (inkludert snus) fra utlandet i gavesendinger, men i praksis er det ikke mulig for privatpersoner å importere tobakksvarer på grunn av svært strenge importregler fra Helsedirektoratet.

  • Varen skal være merket med advarsel (Lov om vern mot tobakksskader, § 3)
  • Man må være minst 18 år for å få lov til å kjøpe snus (Lov om vern mot tobakksskader, § 5)

For tobakksvarer som fortolles inn i Norge vil det kreves opp avgifter som toll, merverdiavgift og andre særavgifter ved innførsel. I tillegg til importavgifter til staten, vil Posten kreve opp en fortollingskostnad, som er betaling for fortollingsarbeidet vi utfører.

Sendinger inneholdende tobakksvarer vil ved utlevering følge Norsk lovgivning til alderskontroll og mottaker må betale en kontrollavgift ved utlevering.

Klær og sko

Klær er en av de få varetypene som det kan være toll på. Tollsatsene er forskjellige avhengig av typen plagg. Sko er tollfritt.
Du må uansett betale merverdiavgift på 25 prosent når du handler klær og sko fra utlandet. En vare med sendingverdi over NOK 350,- (vareverdi inklusive kostnader for transport og forsikring) må tollbehandles og Posten krever opp en fortollingskostnad, som er betaling for fortollingsarbeidet vi utfører.

Kosmetikk

Sminke, sjampo, kremer, parfyme og hudpleieprodukter er varer som er tillatt å importere til Norge. Det beregnes ingen tollavgift på kosmetikk, men merverdiavgift på 25 prosent må du betale når verdi på varen inklusive kostnader for transport og forsikring overstiger NOK 350,-. Ved fortolling krever Posten opp en fortollingskostnad, som er betaling for fortollingsarbeidet vi utfører.

Hvis et kosttilskuddet regnes som næringsmiddel må du være oppmerksom på restriksjoner og forbud mot innførsel. Mattilsynet har ansvaret for reglene om import av næringsmidler.

Kontakt Mattilsynet hvis du har spørsmål om dette.