Toll- og avgiftsregler ved netthandel

Ulike varegrupper har ulike toll- og avgiftsregler. Dette er viktig å tenke på når du handler fra utenlandske nettbutikker.

Legemidler

Regelverket for kjøp av legemidler fra utlandet er meget strengt. Det betyr i praksis at det er svært få, eller ingen legemidler, du som privatperson kan importere til Norge. Mottar du en sending som inneholder ulovlige legemidler, får du varsel om at innholdet er beslaglagt og vil bli destruert, eller at sendingen vil bli returnert.

Her er noen årsaker til at legemidler ikke er tillatt å importere:

  • Det mangler norsk godkjenning og pakning
  • Legemiddelet er importert fra land utenfor EØS
  • Legemiddelet er reseptpliktig i Norge
  • Mengden som importeres er større enn tre måneders normalbruk
  • Legemiddelet er til dyr
  • Legemiddelet er ikke til personlig medisinsk bruk

Les mer om reglene for privatimport av legemidler på Statens legemiddelverk.

Kosttilskudd og næringsmidler

Med kosttilskudd mener vi for eksempel vitaminprodukter, mineraler, omega-3-oljer, slankemidler, proteindrikker og -pulver, restitusjonsprodukter og naturmidler.

På næringsmidler er det 15 prosent merverdiavgift. I tillegg er det toll og særavgifter på noen næringsmidler avhengig av innhold og i hvilket land det er produsert.

Kosttilskudd eller næringsmidler?

Selv om et produkt ikke regnes som et legemiddel i det landet du handler, kan innholdet medføre at det klassifiseres som legemiddel i Norge. Hvis kosttilskuddet du har kjøpt klassifiseres som et legemiddel, så er det reglene for import av legemidler som gjelder. Slike produkter kan derfor bli beslaglagt og destruert av Tolletaten.

Les mer om kosttilskudd hos Mattilsynet.

OBS: Det kan være en risiko for at det kosttilskudd du innfører inneholder dopingmidler eller narkotiske stoffer. Du kan bli straffeforfulgt hvis du importerer slike produkter. Kosttilskudd kan ha innhold fra truede plante- eller dyrearter som er forbudt. Tolletaten beslaglegger kosttilskuddet når dette blir oppdaget.

Alkohol

Privatpersoner kan importere øl, vin, brennevin og annen alkoholholdig drikke til privat bruk uten å søke om tillatelse. For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For brennevin eller annen drikke med alkoholstyrke over 22 volumprosent, må du være over 20 år.

Ved import av alkoholholdige drikkevarer må du betale avgifter (mva, toll og særavgifter) for hele partiet.  Avgiftene må du betale selv om alkoholen er mottatt som gave, arv eller er en del av flyttegods. I tillegg til avgifter til staten, må du betale Posten for fortollingsoppdraget.

Sendingene vil ved utlevering følge Norsk lovgiving, det vil si at det foretas en alderskontroll. Mottaker skal ikke være synlig beruset og må være over 18 eller 20 år.  Utlevering skjer iht. vinmonopolets åpningstider. Mottaker betaler en kontrollavgift ved utlevering.

Tobakksvarer inkl. snus

Privatpersoner «kan» motta tobakksvarer (inkludert snus) fra utlandet, men i praksis er det ikke mulig for privatpersoner å importere tobakksvarer på grunn av svært strenge importregler fra Helsedirektoratet.

  • Varen skal være merket med advarsel, tekstet på norsk (Lov om vern mot tobakksskader, § 3)
  • Man må være minst 18 år for å få lov til å kjøpe snus (Lov om vern mot tobakksskader, § 5)

For mer informasjon, se Tolletatens sider.

Ved import av tobakksvarer må du betale avgifter (mva, toll og særavgifter). Det gjelder også om tobakksvaren er sendt som gave, arv eller flyttegods. I tillegg til avgifter til staten, må du betale Posten for fortollingsoppdraget. Ved utlevering av tobakksvarer vil det foretas alderskontroll etter Norsk lovgiving. Mottaker må betale egen kontrollavgift ved utlevering.

Klær og sko

Klær er en av de få varetypene som det kan være toll på. Tollsatsene er forskjellige avhengig av typen plagg. Sko er tollfritt.

Du må uansett betale merverdiavgift på 25 prosent når du handler klær og sko fra utlandet. Posten tar betalt for fortolling dersom norske avgifter ikke er betalt i den utenlandske nettbutikken.