Vilkår for fortolling av sendinger til utlandet


Pakker og brevsendinger med tollpliktig innhold (varer) som skal ut av Norge

For alle sendinger av varer/gjenstander som skal sendes til utlandet, er sender (eksportør) ansvarlig for at nødvendig fortollingsdokumentasjon følger sendingen. Krav til dokumentasjon er blant annet nøyaktig beskrivelse av innhold i sendingen og opplysning om vareverdi. Kravene gjelder også for gavesendinger.

Mer om tolltjenesten sende til utlandet og utfylling av fortollingsdokumentasjon.

Når du sender postpakker til utlandet er eksportfortolling inkludert i den prisen som betales for å sende. En eventuell pris for tollbehandling/fortolling i mottakerlandet er det mottaker som må betale.

Når du sender brev som inneholder varer, vil du i de tilfeller der eksportfortolling blir nødvendig (avhengig av verdi og årsak for eksport) bli etterfakturert en fortollingspris. 

Sendingene må fortolles når (årsak):

  • Verdi av innhold overstiger NOK 5000
  • Ved midlertidig eksport, for eksempel når noe skal til utlandet for å bli reparert og vil returneres etter reparasjon
  • Ved gjenutførsel, for eksempel. noe skal i retur til utlandet etter reklamasjon

For at Posten skal kunne utføre en fortolling etter tollforskriften, kreves det at nødvendig og korrekt fortollingsdokumentasjon følger sendingen, og at avsenders fødselsnummer (11 siffer) opplyses.

Mangler Posten nødvendig dokumentasjon for å gjøre fortollingen eller videreformidle sendingen til destinasjonsland, vil sendingen legges på lager og avsender vil bli kontaktet. Posten gjør oppmerksom på at det kan påkomme en kostnad for innhenting av manglende fortollingsdokumentasjon.

Dersom Posten ikke har mottakers fødselsnummer i sine registre vil mottaker bli bedt om å opplyse dette før varen kan fortolles. Når mottakers fødselsnummer er registrert i ett av Postens registre, vil det foreligge kryptert, og kan senere bli benyttet av Posten for tjenester der slik bruk er påkrevet.

Ved feil eller mangelfull fortollingsdokumentasjon kan forsinkelser oppstå.

Det er avsenders ansvar å sikre at en forsendelse ikke inneholder noe som er forbudt og/eller farlig å sende eller innføre til mottakerlandet. Sjekk de viktigste importregler pr land.

Personvern

All behandling av personopplysninger i forbindelse med tolltjenestene gjøres av Posten Norge AS i henhold til kravene gitt i de til enhver tid gjeldende EU General Data Protection Regulation (GDPR). For mer opplysninger viser vi til våre nettsider som omhandler personvern og sikkerhet.

Les mer om fortolling når du skal sende