Vilkår for fortolling av sendinger til utlandet

Pakker og brev med tollpliktig innhold som skal ut av Norge

For alle sendinger med varer/gjenstander som skal sendes til utlandet, er sender (eksportør) ansvarlig for at nødvendig fortollingsdokumentasjon følger sendingen. Krav til dokumentasjon er blant annet nøyaktig beskrivelse av innhold i sendingen og opplysning om vareverdi. Kravene gjelder også for gavesendinger.

Mer om tolltjenesten sende til utlandet og utfylling av fortollingsdokumentasjon.

For pakke- og brevsendinger til utlandet* er eksportfortolling inkludert i den prisen som betales for å sende. En eventuell pris for tollbehandling/fortolling i mottakerlandet er det mottaker som må betale.

*For sendinger til Svalbard gjelder egne priser 

Sendingene må fortolles når (årsak):

  • Verdi av innhold overstiger NOK 5000
  • Ved midlertidig eksport, for eksempel når noe skal til utlandet for å bli reparert og vil returneres etter reparasjon
  • Ved gjenutførsel, for eksempel. noe skal i retur til utlandet etter reklamasjon

For at Posten skal kunne utføre en fortolling etter tollforskriften, kreves det at nødvendig og korrekt fortollingsdokumentasjon følger sendingen, og at avsenders fødselsnummer (11 siffer) opplyses.

Mangler Posten nødvendig dokumentasjon for å gjøre fortollingen eller videreformidle sendingen til destinasjonsland, vil sendingen legges på lager og avsender vil bli kontaktet. Posten gjør oppmerksom på at det kan påkomme en kostnad for innhenting av manglende fortollingsdokumentasjon.

Dersom Posten ikke har avsenders fødselsnummer i sine registre vil avsender bli bedt om å opplyse dette før varen kan fortolles. Når avsenders fødselsnummer er registrert i ett av Postens registre, vil det foreligge kryptert, og kan senere bli benyttet av Posten for tjenester der slik bruk er påkrevet.

Ved feil eller mangelfull fortollingsdokumentasjon kan forsinkelser oppstå.

Det er avsenders ansvar å sikre at en forsendelse ikke inneholder noe som er forbudt og/eller farlig å sende eller innføre til mottakerlandet. Sjekk de viktigste importregler pr land.

Personvern

Postens behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenesten er regulert av en egen personvernerklæring. Den gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse.

Les mer om fortolling når du skal sende