Manglende porto

For lite porto på en sending

Dersom et brev eller en pakke har for lite porto, må avsender betale manglende porto og en tilleggsavgift. Kjenner vi ikke til avsenderen, er det mottakeren som må betale.

Når du skal sende brev eller pakke, er det viktig at du har betalt rett pris. Det er avsender som er ansvarlig for at sendingen har riktig porto.

Dersom en sending mangler eller har for lite porto, må avsender betale manglende porto og en tilleggsavgift. Kjenner vi ikke til avsenderen, er det mottakeren som må betale; 62,– kroner for faktura og 13,– kroner per brev.

For å finne rett porto, se priser på pakker og brev.

Har du mottatt en faktura for manglende porto, kan du logge deg inn for å se bilde av sendingen.

Du finner innloggingsdetaljer på den mottatte fakturaen.