Manglende porto
For lite porto eller frakt på en sending

Dersom et brev eller en pakke har for lite porto/frakt, må avsender betale det manglende og en tilleggsavgift. Kjenner vi ikke til avsenderen, er det mottakeren som må betale.
En bunke med brev leveres til postfunksjonær.

Når du skal sende brev eller pakke, er det viktig at du har betalt rett pris. Det er avsender som er ansvarlig for at sendingen har riktig porto.

For å finne rett pris, se prislisten.

Manglende porto på brev

Dersom en sending mangler eller har for lite porto, må avsender betale manglende porto og en tilleggsavgift. Kjenner vi ikke til avsenderen, er det mottakeren som må betale; 62,– kroner for faktura og 13,– kroner per brev.

Har du mottatt en faktura for manglende porto, kan du logge deg inn for å se bilde av sendingen.

Du finner innloggingsdetaljer på den mottatte fakturaen.

Manglende frakt på pakker

Det er avsender som er ansvarlig for at sendingen har riktig frakt. Dersom en Norgespakke™ har for lite betalt frakt, må avsender betale manglende frakt og en tilleggsavgift. Og sendinger utover maks mål (en av sidene er større enn maksimumsmålene for en Norgespakke™ stor) får også et formattillegg for håndtering.

Har du mottatt en melding på SMS eller e-post om for lite betalt frakt, logger du deg inn via lenken i meldingen for å betale kravet.

For å finne rett pris, se prislisten.