Mål og vekt på sendinger til utlandet

Maksimums- og minimumsmål for brev og pakker som skal sendes med Posten. Sjekk også om land har spesielle regler.

Brev og postkort uten verdi til utlandet

Maksimumsmålene er:

Minimumsmål for alle brevsendinger er 9 x 14 cm.

Gaver, varer og dokumenter med verdi til utlandet

1. I brev til utlandet

Maksimumsmålene for brev er:

Minimumsmål for alle brevsendinger er 9 x 14 cm.

2. I en pakke til utlandet

  • Maks vekt: 20 kg per sending
  • Maks mål: 120 x 60 x 60 cm
  • Minimumsmål: 23 x 13 x 1 cm

Enkelte land har lavere maksimumsmål, så sjekk alltid hva mottakerlandet tillater.

Les mer om pakke til utlandet.

3. Ekspress til utlandet

  • Maks vekt: 35 kg per sending
  • Maks mål: 120 x 60 x 60 cm
  • Minimumsmål: 23 x 13 x 1 cm

Les mer om ekspress til utlandet.