Soneberegning og leveringstid for Norgespakke™ neste dag

Det enkleste er å bruke vår kalkulator for å beregne pris og leveringstid.

Slik beregnes pris og leveringstid

Slik beregner du antall soner for å finne riktig pris for Norgespakke™ neste dag.

  • Prisen får du ved å finne antall soner mellom fra- og til-terminalen, og deretter legge til antall soner mellom siste terminal og mottakerens postnummer. (Antall soner mellom ditt postnummer og første terminal inngår ikke i soneberegningen.)
  • Antall soner mellom terminalene finner du i hovedsonetabellen.
  • Antall soner mellom siste terminal og mottakerens postnummer finner du i stedsregisteret.
  • Dersom summeringen av sonene blir null, prises sendingen ut fra én fraktsone.

Eksempel

Dersom du skal sende en ekspresspakke fra 3110 Tønsberg til 6409 Molde, ser du at det er fire soner mellom Vestfold og Molde (hovedsonetabellen). Mellom terminalen i Molde og postnummer 6409 er det én sone (stedsregisteret). Totalt blir dette fem soner

Priser for Norgespakke™ neste dag

Vekt inntil:Sone 1Sone 2Sone 3Sone 4Sone 5Sone 6Sone 7
2 kg622,–666,–712,–771,–1012,–1396,–1734,–
4 kg676,–732,–776,–852,–1139,–1576,–2011,–
6 kg756,–833,–876,–981,–1320,–1830,–2391,–
8 kg815,–899,–944,–1068,–1457,–2022,–2679,–
10 kg864,–965,–1013,–1160,–1596,–2211,–2978,–
12 kg927,–1035,–1086,–1253,–1749,–2409,–3308,–
14 kg993,–1107,–1155,–1343,–1904,–2613,–3644,–
16 kg1056,–1182,–1227,–1428,–2063,–2816,–3980,–
18 kg1116,–1253,–1299,–1520,–2219,–3014,–4319,–
20 kg1182,–1326,–1373,–1608,–2373,–3216,–4650,–
22 kg1242,–1397,–1442,–1700,–2531,–3417,–4986,–
24 kg1304,–1467,–1515,–1790,–2690,–3617,–5322,–
26 kg1371,–1538,–1587,–1877,–2846,–3821,–5657,–
28 kg1428,–1608,–1658,–1968,–3002,–4022,–5994,–
30 kg1493,–1679,–1725,–2058,–3161,–4224,–6330,–
32 kg1556,–1754,–1800,–2148,–3315,–4425,–6668,–
35 kg1650,–1860,–1910,–2283,–3549,–4727,–7170,–
Eventuelle tilleggPris
Håndteringstillegg for pakker uten ytre emballasje og i rulleform186,–
Tillegg til og fra Svalbard330,–