Soneberegning for Ekspress neste dag

Slik beregner du antall soner for å finne riktig pris for ekspress neste dag.

Prisen får du ved å finne antall soner mellom fra- og til-terminalen, og deretter legge til antall soner mellom siste terminal og mottakerens postnummer. (Antall soner mellom ditt postnummer og første terminal inngår ikke i soneberegningen.)

Antall soner mellom terminalene finner du i hovedsonetabellen.

Antall soner mellom siste terminal og mottakerens postnummer finner du i stedsregisteret.

Dersom summeringen av sonene blir null, prises sendingen ut fra én fraktsone.

Eksempel

Dersom du for eksempel skal sende en ekspresspakke fra 3110 Tønsberg til 6409 Molde, ser du at det er fire soner mellom Vestfold og Molde (hovedsonetabellen). Mellom terminalen i Molde og postnummer 6409 er det én sone (stedsregisteret). Totalt blir dette fem soner.

Til pristabellen for Ekspress neste dag