Bidra i lokalsamfunnet

Er du nysgjerrig på dette med å bidra til lokalsamfunnet, men er usikker på om det er noe for deg? I forbindelse med testing av tjenesten «På dørterskelen» har Posten inngått samarbeid med en del kommuner for å se på nye måter å involvere innbyggere på. Her kan du registrere din interesse for å få vite mer om hvordan du kan bidra i ditt nærområde.

Å være frivillig er en aktivitet med mening. Det kan gi deg nye og gode venner, en følelse av å være med på noe viktig, og gi utløp for et engasjement. Å gjøre noe for andre gjør også noe med deg.

Etter at du har fylt ut og sendt inn skjemaet under, vil du bli kontaktet av frivilligsentralen eller frivilligkoordinatoren i din kommune for en uforpliktende prat. Du forplikter deg ikke til noe ved å fylle ut skjemaet.

Kommunen din er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som du registrerer på dette skjemaet. De bruker kun de innhentede opplysninger til å ta kontakt med deg for å avtale videre engasjement i frivillighet. For informasjon om personvern kan du besøk din kommunes nettside eller ta kontakt på telefon.

Eldre mann med hund ute Foto:Kimm Satvedt