Personvernerklæring for digitalt informasjonsskriv "På dørterskelen"

Informasjon om behandling av personopplysninger for digitalt abonnement på informasjonsskriv til "På døreterskelen".

Dette dokumentet beskriver hvordan Posten (heretter «vi») behandler dine personopplysninger ved bestilling av digital kopi av informasjonsskriv som distribueres i forbindelse med tjenesten «På dørterskelen». I tillegg til denne personvernerklæringen gjelder Posten Bring-konsernets generelle personvernerklæring. Der kan du lese mer om blant annet dine rettigheter, og hvordan du kan komme i kontakt med oss for å utøve rettighetene dine, hvis du har spørsmål, eller ønsker å klage på vår behandling av personopplysningene dine.

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger er Posten Bring AS, organisasjonsnummer 984 661 185, Biskop Gunnerus’ Gate 14 A, 0185 Oslo.

1. Hvilke personopplysninger vi behandler og for hvilke formål

Ved bestilling av digitalt abonnement på informasjonsskriv som distribueres i forbindelse med tjenesten «På dørterskelen» må du oppgi ditt navn og din adresse. Du må også oppgi aktuell kommune som du ønsker informasjonsskrivet fra.

Vi benytter denne informasjonen til å sende deg informasjonsskrivet fra den aktuelle kommune til din digitale postkasse i Digipost.

Ved bestilling må du også oppgi hvilken relasjon du har til personen som får informasjonsskrivet levert fysisk i aktuell kommune. Denne informasjonen kan brukes til å sende deg relevant informasjon fra kommunen. Vi registrerer ikke navnet på personen du har relasjon til.

Vi lagrer informasjonen inntil du melder deg av tjenesten, eller testen avsluttes. Vi deler ikke registrert informasjon med noen.

Behandlingsgrunnlaget vårt for å behandle de oppgitte personopplysningene er for å oppfylle vår avtale med deg.

2. Lagringstid

Personopplysninger lagres inntil abonnementet avsluttes.

3. Spørsmål og klager

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med vårt personvernombud: personvernombud@posten.no

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre ikke etterlever kravene i personvernlovgivningen, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.