Bransjevinner i bærekraft

Bransjevinner i bærekraft

Posten er kåret til den mest bærekraftige merkevaren i bransjen logistikk i Norge av Sustainable Brand Index. Vi havnet på en 13. plass totalt av 247 norske merkevarer.

Postbud som sitter i en rød Paxster.

Sustainable Brand Index måler og analyserer hvordan bærekraft påvirker merkevarebygging, kommunikasjon og forretningsutvikling. Ved hjelp av mer enn 58 000 forbrukere i 8 land, måler og analyserer studien over 1 400 merker og over 35+ næringer om bærekraft. Det gjør den til Europas største uavhengige merkevarestudie om bærekraft.

I Norge var vel 10.000 personer og 247 merkevarer med i studien. For første gang var logistikk en egen bransje, men foreløpig bare med et lite antall merkevarer. 

500x225_Badge (002)

Første gang for logistikk

Kåringen, som har 10-års jubileum, har som mål å oppmuntre til og belyse bærekraftig arbeid og kommunikasjon som utgjør en forskjell for mennesker, samfunn eller miljø. Dette er første gang logistikk er med som bransje i denne indeksen.

– Denne anerkjennelsen er svært hyggelig og viktig for oss som konsern. I og med at det er første gang logistikk er med, så blir dette en fin nullpunktmåling for oss - både innenfor vår bransje og plasseringen i indeksen totalt sett, sier markedssjef Monica Solberg. 

Ambisjoner om å beholde plassen

Hun forteller at nettopp miljø er et av Posten Norges viktigste kommunikasjonstemaer for 2020. 

– Vi har derfor vært i dialog med Sustainable Brand Index for å vurdere om dette kan være en relevant måling å styre etter for oss, og vi er veldig glad for at Posten i år for første gang er med i denne målingen. Det gir oss et nullpunkt, som vi kan ta utgangspunkt i for å måle omdømmeeffekten av våre miljøtiltak fremover. Vi har som ambisjon å beholde nummer 1-posisjonen innenfor logistikk og klatre oppover på listen totalt sett på tvers av bransjer, sier hun.  

– Vi er stolte og takknemlige for at norske forbrukere har kåret Posten til best i bransjen på bærekraft. Det betyr mye at kundene legger merke til arbeidet vi gjør rettet mot miljø.

Jobber systematisk

Miljørådgiver i Posten Norge, Hege Sagplass, forteller at Posten og Bring gjennom mange år har jobbet systematisk med å redusere sine klimaavtrykk.

– Som et stort logistikk- og transportkonsern er vi en del av problemet, men nettopp derfor en viktig del av løsningen. Våre viktigste satsingsområder er å redusere utslipp fra våre kjøretøy og redusere lokal forurensing, og dette gjør vi ved å ta i bruk elektriske kjøretøy og fase ut fossilt drivstoff i takt med teknologiutviklingen. Vi har lang erfaring med å etterspørre, teste ut og ta i bruk miljøeffektive kjøretøy, fastslår Hege. 

Viktige tiltak på alle nivåer

Direktør HMS og bærekraft, Colin Campbell, legger til at det jobbes «høyt og lavt».

– Det pågår strategisk arbeid innen nordisk og norsk klimapolitikk - Skift og Nordic CEO’s hvor vår konsernsjef Tone Wille har en nøkkelrolle – for å påvirke klimapolitikken og akselerere overgangen til et bærekraftig samfunn. Vi er utålmodige og aktive og gjør det vi kan for vår bransje og næringslivet, understreker Colin.
Hege Sagplass trekker fram disse eksemplene på taktiske- og operasjonelle tiltak:

Elskede by:

Er et unikt samarbeid på tvers av bransjer, og består av et samlastingskonsept hvor det blir utnyttet et felles kjøretøy til å frakte pakker inn og avfall ut fra en sentrumsnær HUB

 • Tester og benytter en rekke ulike elektriske sykler, mopeder og kjøretøy
 • En biogasslastebil frakter pakker inn og avfall ut fra HUB-en
 • Samarbeidet gir mindre støy, mindre trafikk, mindre klimagassutslipp og en bedre by å bo i 

Andre eksempler på tiltak:

Elektriske kjøretøy

Vi har gjennom flere år vært en pådriver for å teste og pilotere nye miljøeffektive løsninger og for skape et marked for nullutslippsløsninger. Konsernet var først i Norge til å ta i bruk store elektriske varebiler fra Maxus og E-Crafter. Vi har også bestilt elektriske trekkvogner fra Nicola og Tesla. Posten og Bring har kommet langt med elektrifisering av kjøretøyparken og har Norges største kjøretøypark bestående av over 1100 elektriske kjøretøy bestående av:

 • 470 el-mopeder
 • 510 små el-biler og ca 40 store el-varebiler
 • 120 el-traller. 

Utvidet satsning på utslippsfri post- og pakkedistribusjon

Konsernets satsning på nullutslippsløsninger og samlokalisering av disse har ført til at 49 byer over hele Norge har utslippsfri postdistribusjon. I 2019 har vi utvidet vår satsning til også å gjelde pakkedistribusjon med en rekke tiltak:

 • Vi tester ut en rekke ulike elektriske lastesykler i Norge, Sverige og Danmark, og har lansert nullutslipp hjemkjøring i flere byer i Sverige.
 • 1.200 bedriftskunder innenfor ring 1 i Oslo får nå sine varer levert utslippsfritt fordi vi har erstattet 22 fossile varebiler med elektriske kjøretøy, lastesykler og mopeder. 
 • Vi har inngått miljøsamarbeid med Nespresso hvor vi tilbyr landsdekkende retur av brukte kaffekapsler og med IKEA hvor de tilbyr ladeinfrastruktur ved varehusene og Bring har kjøpt inn elektriske varebiler. I Sverige benyttes biogass for IKEAs leveranser.
 • Vi har investert i selskapet Inzile for å utvikle elektriske kjøretøy, fem av disse skal testes for Bring i Sverige. Vi har i samarbeid med Loyds i Fredrikstad bidratt til å videreutvikle Paxster slik at den kan benyttes til distribusjon av pakker.
 • I samarbeid med våre transportleverandører i København tester vi ut elektriske varebiler. 
 • På Svalbard har vi de to første store el-varebilene og jobber for å fase ut alle fossile kjøretøy.
 • Vi har utviklet verdens første autonome og elektriske brev- og pakkerobot. Denne har vært testet i Kongsberg i vinteren 2018/19. 
 • Konsernet har 430 tunge kjøretøy på HVO, Biogass og RME og har utslippsfri distribusjon i Vågårda og utslippsfri hjemkjøring i Malmø

   

Del artikkelen