15. september 2010 - Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Presseforbund 100 år

Både Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Presseforbund fyller 100 år i år. Begge er sterke eksponenter for ytringsfrihet, noe som også er benyttet som tema på frimerket. Designer bak merket er Geir Henriksen i Blæst Design.

”Møtet var meget livlig og langvarig. Med en kort spisepause varte det fra kl 8 aften til kl 4 morgen. På dette tidspunkt trådte styret sammen til sitt første møte. Kl. 4.30 gikk styrets medlemmer hjem.” Sitatet er hentet fra stiftelsesmøte til Norsk Presseforbund 29. oktober 1910, i Frimurerlosjen i Kristiania. Foranledningen for stiftelsen var en strid mellom redaktøren og styreformannen i Verdens Gang om forholdet mellom redaksjonelt stoff og annonser. 100-årsjubilanten begynte som en forening for enkeltmedlemmer. I dag er Norsk Presseforbund et fellesorgan for norske massemedier. Det skal først og fremst fremme den etiske standarden i pressen, men kan også avgi uttalelser i prinsipielle pressefaglige spørsmål.

NK 1766
Mennesker som sammen former ordet "ytringsfrihet"

Den første Vær Varsom-plakaten ble vedtatt i 1936, og er senere blitt jevnlig revidert. De etiske normene og den selvjustis som pressen driver, er i første rekke ment å beskytte enkeltpersoner mot krenkende og skadelig publisitet. Men Vær Varsomplakaten uttrykker også pressens samfunnsrolle. Pressens innsats i enkeltsaker har mange ganger vært utløsende for å hindre urett i samfunnet.

Det finnes ikke noe fasitsvar på alle presseetiske spørsmål, men til syvende og sist er det pressen selv som må trekke grensene for hva som er etisk forsvarlig. Det er en del av den frie og uavhengige presses natur. I tillegg til Vær Varsom-plakaten har Presseforbundet også vedtatt retningslinjer for redaktørens plikter og rettigheter (”Redaktørplakaten”) og for tekstreklame (”Tekstreklameplakaten”).

Også Mediebedriftenes Landsforening kan i år feire 100-årsjubileum. MBL er mediebedriftenes bransjeog utgiverorganisasjon. Den skal blant annet bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten. Foreningen teller rundt 300 medlemmer, alt fra aviser til fjernsynsselskaper. Foreningen utarbeider også de årlige opplagsstatistikkene for norske aviser.

Fakta

NK: 1766
Utgivelsesdag: 15. september 2010
Verdi og motiv:
kr 11,00: Ytringsfrihet
Design: Geir Henriksen, Blæst Design
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Royal Joh. Enschedé, Nederland