15. september 2010 - NTNU 100 år / DKNVS 250 år

Det Kgl. Norske Videnskabers Selskap fyller 250 år og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fyller 100 år i år. To frimerker hvor tradisjonell gravyre er benyttet på deler av designet markerer jubileene. Arild Yttri og Martin Mörck har designet og gravert hvert sitt merke.

Året var 1760, stedet var Trondheim. Noen dato er ikke kjent, og stiftelsen foregikk nok i beskjedne former. Navnet var Det Trondhiemske Selskab, og initiativtakere var biskop Johan Ernst Gunnerus, rektor Gerhard Schønning og etatsråd Peter Friedrich Suhm. I 1767 ble statuttene stadfestet av Kongen. Da fikk selskapet navnet Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

NK 1767
Arkitekttegning av universitetets hovedbygning på Gløshaugen i Trondheim. I forgrunnen en ingerniørtegning av propell og de verdensberømte ugelstadkulene.


De første femti årene var aktiviteten stor. Det ble etablert bibliotek og opprettet naturhistoriske og arkeologiske samlinger. Senere dabbet virksomheten av, men da det i 1874 ble vedtatt nye statutter, økte aktiviteten ig jen. I 1902 ble statuttene revidert. Kravene til vitenskapelige kvalifikasjoner for å bli medlem ble tonet ned, men det førte til at selskapet utviklet seg til en slags museumsforening. I 1926 besluttet derfor generalforsamlingen å reorganisere de vitenskapelige aktivitetene. Selskapet ble delt i to avdelinger, Akademiet og Museet. I Museet inngikk bl.a. Gunnerus-biblioteket, som er Norges eldste. I 2002 fikk de to avdelingene felles styre, men består fortsatt som separate enheter.

NK 1768
Selskapets hovedsegl og dets gamle bygning på Kalvskinnet i Trondheim. Signaturen til høyre er av selskapets grunnlegger, biskop Johan Ernst Gunnerus.


Med utspring i miljøet rundt Det Kongelige Norske Vitenskabers Selskab ble Trondhjems Tekniske Læreanstalt grunnlagt i 1870. Dette var landets første høyere tekniske skole. Læreanstalten skulle bli forløperen til Norges Tekniske Høyskole (NTH). Det var lenge blitt arbeidet for å danne en ”Technisk Skole”, og i 1900 vedtok Stortinget å opprette NTH. I 1909 ble de første professorene oppnevnt, og i 1910 ble skolen innviet. Den utdannet ingeniører og arkitekter.

Som en forlenget arm mot industrien, ble SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved NTH) etablert i 1950. Her ble det bygget opp miljøer for oppdragsforskning. Under SINTEF er det opprettet tolv nasjonale laboratorier, som f.eks. Havlaboratoriet, Flerfaselaboratoriet og Norges branntekniske laboratorium. I 1996 ble høyskolestrukturen i Trondheim reorganisert. NTH ble slått sammen med Den Allmennvitenskapelige Høgskolen, Vitenskaps-museet, Det medisinske fakultet, Kunstakademiet i Trondheim og Musikk-konservatoriet, og fikk navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

Fakta

NK: 1767-68
Utgivelsesdag: 15. september 2010
Verdier og motiver:
kr 8,50: Bygget er en arkitekttegning av universitetets
hovedbygning på Gløshaugen i Trondheim.
I forgrunnen en ingeniørtegning av propell og
de verdensberømte Ugelstadkulene.
kr 13,00: Selskapets hovedsegl og den gamle
bygningen på Kalvskinnet i Trondheim uten tilbygg
(i dag museum). Signaturen er av grunnleggeren,
biskop Gunnerus.
Design / Gravyre: Arild Yttri (DKNVS) /
Martin Mörck (NTNU)
Trykkmetode: Ståltrykk / offset
Trykkeri: Royal Joh. Enschedé, Nederland.