18. juni 2010 - Nasjonalforeningen for folkehelsen 100 år

Fram til midten av 1950-tallet var tuberkulose en fryktet sykdom i Norge. Rundt forrige århundreskifte tok den hvert år livet av ca. 7000 mennesker.

Gjennom store deler av 1800-tallet hadde legene kjempet mot tuberkulosen, men gjennombruddet kom først da tyskeren Robert Koch i 1882 oppdaget bakterien som forårsaker sykdommen. Det la grunnlaget for å starte den store offensiven.

NK 1760
Hender, jogging og mikroskop - som symbol på henholdsvis omsorg, fysisk aktivitet og forskning.

I Norge var det overlege Klaus Hanssen som tok initiativet til å mobilisere hele folket mot ”den hvite pest”. Han fikk Den norske lægeforening til å innkalle til møte i Universitetets gamle aula 29. juni 1910. Til stede var kong Haakon, dronning Maud og en rekke fremtredende kvinner og menn fra hele landet. Klaus Hanssen var hovedtaler, og hans appell om å ”løfte i flokk” vakte begeistring. Ut av møtet kom stiftelsen av Den norske Nationalforening mot Tuberkulosen.

Da Nasjonalforeningen tok fatt på sitt arbeid, lå Norge langt tilbake i bekjempelsen av tuberkulose i forhold til mange andre land. Med stor energi kastet Nasjonalforeningen seg inn i kampen. Allerede i 1911 var det laget en opplysningskampanje, med en tuberkuloseutstilling som ambulerte i 50 byer og tettsteder langs hele kysten. Leger over hele landet deltok med foredrag og utstillinger. I årene som fulgte, ble det etablert sykepleietjeneste, hjelpestasjoner og skolebarnsundersøkelser.

I 1946 ble det vedtatt navneendring til Nasjonalforeningen mot tuberkulosen for folkehelsen. Nå ble også eldreomsorgen merkesak. I 1955 ble det opprettet et eget råd for hjerte- og karsykdommer. Gjennom dette rådet har Nasjonalforeningen finansiert det meste av norsk forskning på hjerteog karsykdommer. I 1963 fikk organisasjonen sitt nåværende navn, Nasjonalforeningen for folkehelsen. Tuberkulosen i Norge ble nå ansett som bekjempet, men arbeidet fortsatte i flere år på internasjonal basis. Senere har Nasjonalforeningen engasjert seg i mange ulike helseprosjekter, særlig når det gjelder forebygging av hjerte- og karsykdom og som interesseorganisasjon for personer med demens Organisasjonen etablerer demensforeninger og informasjonstelefon for pårørende til personer med demens.

Fakta

NK: 1760
Motiv:    Omsorg, aktivitet, forskning
Kunstner/Gravør:  Sverre Morken
Verdi:    Kr 26,00
Antall:   Ark à 50 frimerker
Opplag:    1 125 000 frimerker
Trykk:    Kombinasjon ståltrykk / offset fra Royal Joh. Enschedé, Nederland