5. februar 2010 - P.A. Munch og Ole Bull 200 år

Peter Andreas Munch var den store norske historieforskeren på 1800-tallet og Ole Bull var verdensberømt som fiolinist. Nå blir de utgitt på frimerker.

Ole Bull (1810-1880) var en av de første norske verdensmenn. Etter studier i fiolinmusikk var han nesten kontinuerlig på reisefot, med turneer i en rekke land. Han ga hundrevis av konserter og fikk fremragende anmeldelser.
Stort sett spilte han egne komposisjoner, den mest kjente er Sæterjentens Søndag. I USA engasjerte han seg i å anlegge en koloni for norske innvandrere. Stedet døpte han Oleana, men måtte tidlig innse at prosjektet var en fiasko.

NK 1746
Ole Bull samt notene til "Gruss aus der Ferne"

I 1857 kom han tilbake til Norge, hvor han gjorde flere forsøk på å spille en rolle i norsk offentlighet. Men i Norge var ikke folk lenger så mottakelig for musikken hans, og i årene som fulgte var han derfor stort sett på turné i Europa og USA. I 1872 kjøpte Ole Bull eiendommen Lysøen i Os utenfor Bergen. Der fikk han bygget et særegent hus med store former i gotisk-arabisk stil. Bull tilbrakte imidlertid lite tid der, han valgte å fortsette sitt hektiske turnéliv. I 1880 vendte han hjem til Lysøen, hvor han døde samme år.

NK 1745
Peter Andreas Munch samt utsnitt fra Hirdskråen

Peter Andreas Munch (1810-1863) la grunnlaget for moderne norsk historieforskning. I 1834 avla han juridisk embetseksamen. Det var et bevisst valg med tanke på videre arbeid med historiefaget, og samme år reiste han sammen med professor Rudolf Keyser til København for å skrive av håndskriftene til Norges gamle lover. Her fant han også andre håndskrifter av interesse for norsk historie. Hans avskrifter ble senere utgitt i trykt form.

Munch utmerket seg tidlig som forsker og hadde også et språkvitenskapelig og språkpolitisk engasjement. I 1841 ble han utnevnt til professor ved Det filosofiske fakultet. Her foreleste han i allmenn europeisk historie, med særlig vekt på forskning. Det var først og fremst ved sitt omfattende og mangfoldige vitenskapelige forfatterskap og sin innsats i kildegransking at Munch sikret seg en plass i norsk vitenskapshistorie. Hovedverket er Det norske Folks Historie, som han i åtte bind rakk å føre fram til 1397. Han døde i 1863 i Roma, hvor han også er gravlagt.

Fakta

NK: 1745-46
Utgivelsesdag: 5. februar 2010
Verdier og motiver:
A-innland: Ole Bull
A-innland: Peter Andreas Munch
Design: Sverre Morken
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Royal Joh. Enschedé, Nederland