15. april 2011- Sydpoljubileum

14. desember 1911 sto fem menn ved jordaksens sydlige ende. De plantet det norske flagget og ga området navnet Kong Haakons vidde. De fem var Roald Amundsen, Olav Bjaaland, Oscar Wisting, Helmer Hansen og Sverre Hassel, de første mennesker som hadde nådd Sydpolen.

Fra basen Framheim hadde de lagt ut på ferden 20. oktober. Med seg hadde de fire sleder og 52 hunder. Hundene var noe av det viktigste Amundsen hadde med. Han hadde valgt å få dem fra Grønland, for både føre- og terrengforholdene var ideelle for eskimohunder. Amundsen så også fordelen med at man underveis kunne slakte de mindre gode hundene og bruke hundekjøtt som fôr til de andre. Også ekspedisjonsmedlemmene skulle vise seg å sette pris på et ferskt stykke hundefilet.

NK 1783
Roald Amundsen og hans menn på sydpolpunktet 14. desember 1911. I bakgrunnen posisjonsmålinger fra Amundsens logg.

Det ble tidvis tøffe tak, i sprengkulde og på elendig føre. Men på de siste dagene mot polpunktet fikk de bedre forhold. 14. desember var været av fineste sort, som skapt for ankomst til Sydpolen. Klokken tre om ettermiddagen 14. desember runget et holdt fra sledekjørerne. De hadde underveis flittig avlest sine distansehjul, og nå sto de på den beregnede distansen. Trolig sto de ikke på det nøyaktige polpunktet, det ville være umulig å beregne med de instrumentene de hadde til rådighet. Men, som Amundsen senere skrev, Vi var så nær at de få kilometer som muligens skilte, ingen som helst betydning kunne ha.

NK 1784
Grønlandshunder og polarskuta ”Fram”. I bakgrunnen kart over Amundsens rute med inntegnede depoter.

Etter først å ha sirklet inn leirplassen, gikk de til den høytidelige handlingen med å plante flagget. Amundsen hadde bestemt at alle fem deltakerne skulle delta. Fem barkede, frostbitte never tok et godt grep i stangen, løftet det vaiende flagget i været og plantet det. Takket være Bjaaland ble det tatt bilder fra Sydpolen. Amundsens kostbare kamera hadde gått i stykker underveis, men Bjaalands enkle Kodak-apparat og hans ofte tilfeldige øyeblikksbilder sørget for at ekspedisjonen ble dokumentert med bilder. 

25 januar 1912 nådde de tilbake til Framheim. 99 dager hadde turen tatt, og de hadde tilbakelagt en distanse på ca. 3 000 kilometer.

Fakta

NK: 1783-1784
Utgivelsesdag: 15. april 2011
Verdier og motiver: kr 14,00: Amundsen og hans besetning ved Sydpolpunktet kr 17,00: Fram og hundespann med sydpolruten som bakgrunn
Design: Enzo Finger Design
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Royal Joh. Enschedé, Nederland