15. april 2011 - Turistfrimerker

Årets turistfrimerker har motiv fra bygg som har et arkitektonisk særpreg. Spennvidden mellom dem er stor, fra en stavkirkes besøkssenter i Borgund til verdens best isolerte fryser på Svalbard. Det er (i nedenstående rekkefølge) arkitektfirmaene Barlindhaug Consulting, Helen & Hard og Askim/Lantto som har tegnet byggene.

Svalbard globale frøhvelv ble åpnet i 2008. Det inneholder et lagringssted inne i fjellet i nærheten av Longyearbyen. Det skal med tiden romme inntil fire millioner forskjellige typer frø og er et bidrag til å sikre det eksisterende plantelivet mot utryddelse og globale katastrofer. Genbanker fra hele verden skal sende duplikater av alle sine frø til Svalbard, og frø fra hele planeten vil dermed være sikret for fremtiden. Under innvielsen av frøhvelvet, betegnet EU-president José Manuel Barroso anlegget som ”en frossen edens hage”.

NK 1785
Svalbard globale frøhvelv

Preikestolen Fjellstue ble åpnet i 2008 og eies av Stavanger Turistforening. Den har helårsdrift og er et godt utgangspunkt for turer til det populære turistmålet Preikestolen i Lysefjorden. Mange bruker også fjellstua som base for opplevelser og turer. Til og med golfspillere finner veien til Preikestolen Fjellstue. En vakker (og krevende) golfbane ligger like i nærheten. Fjellstua ble i 2009 tildelt Statens byggeskikkpris, en ettertraktet pris innen arkitekt- og byggfagmiljøet.

NK 1787
Preikestolen fjellstue

Besøkssenteret Borgund stavkirke ble åpnet i 2005. Det inneholder en omfattende utstilling om norske stavkirker generelt og Borgund stavkirke spesielt. Vi finner bl.a. kopier av utskjæringer og detaljer fra kirken. Borgund stavkirke blir første gang nevnt i skriftlige kilder i 1342, men årringdateringer har vist at tømmeret som ble brukt til bygging av kirken, ble felt vinteren 1180 – 1181. Kirken er derfor trolig bygget like etter dette, altså i god tid før 1200. Stavkirken var i ordinær bruk fram til 1868, da den nye Borgund kirke sto ferdig like ved siden av. Både stavkirken og besøkssenteret drives i dag av Fortidsminneforeningen.

NK 1786
Besøkssenteret ved Borgund stavkyrkje

Frimerkeutgaven markerer samtidig Norske arkitekters landsforbunds 100-årsjubileum. Arkitekturens år 2011 er Norges største arkitekturarrangement noensinne, et landsomfattende prosjekt med over 100 små og store arrangementer.

Fakta

NK: 1785-1787
Motiv:  Svalbard globale frøhvelv, Borgund besøkssenter, Preikestolen fjellstue
Design: Benjamin Stenmarck og Lars Håvard Dahlstrøm, Neue Design Studio
Verdi:  Kr 9,00 (valør A-innland) – kr 12,00 (valør A-Europa) – kr 14,00 (valør A-verden)
Antall:  Hefter à 10 frimerker
Trykk:  Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland