2. september 2011- Universitetet i Oslo 200 år

Etter at danskekongen i 1629 bestemte at teologisk eksamen fra universitetet skulle være obligatorisk for å inneha prestestilling i den dansk-norske kirke, strømmet det norske studenter til København.

For mange familier ble det en belastning å skulle bekoste universitetsstudier i Danmark, men krav om eget universitet i Norge møtte døve ører. I 1736 ble også juridisk eksamen fra universitetet i København gjort obligatorisk for alle som skulle bekle norske dommerembeter.

NK 1793
Fire ioniske søyler i granitt, fra Universitetets hovedbygning Domus Media

Først i 1811 ble det avgjort at Norge skulle få sitt første universitet, etter et vellykket fremstøt av grev Herman Wedel-Jarlsberg.  Kong Fredrik 6. ga opp motstanden, og i 1813 åpnet Det Kongelige Fredriks Universitet i Christiania, den gang en liten provinsby i et land uten hovedstad. Bare ett år senere erklærte Norge seg selvstendig og vedtok sin egen grunnlov. Men før året 1814 var omme, var selvstendigheten redusert. Norge ble tvunget til å gå inn i union med Sverige, men beholdt egen grunnlov, egen regjering og eget universitet.

Universitetet ble en nøkkelinstitusjon som bidro til å sikre nordmennene politisk og kulturell uavhengighet innenfor unionen. Universitetet ble sentrum for byggingen av landet. I tillegg til kartlegging og utvikling av kultur, språk og historie, ble universitetets folk engasjert i å bygge ut en infrastruktur som et moderne samfunn krevde. Utdanning, helseomsorg og forvaltning hentet også sin kompetanse herfra. I 1939 endret det navn til Universitetet i Oslo og var inntil 1946 det eneste universitetet i landet.

Universitetsbygningene ved Karl Johans gate sto ferdig i 1852. De er regnet som selve hovedverket til arkitekt Christian Grosch. I 1931 sto de første byggene på Blindern klare, men først på 1960-tallet begynte utbyggingen for alvor. Resultatet ble de høye, firkantede murbygningene som preger Blindern campus i dag. Fra 1991 var det bare Det juridiske fakultet som var igjen i sentrumsbygningene fra 1852. Universitetet i Oslo har i dag 27 700 studenter og 6 000 ansatte. Det består av åtte fakulteter. I både Academic Ranking of World Universities og QS World University Rankings er Universitetet i Oslo rangert blant verdens 100 beste universiteter. 200-åringen er i god form!

Fakta

NK: 1793
Utgivelsesdag: 2. september 2011
Verdi og motiv:
kr 9,00: Domus Media: Fire joniske søyler av granitt
Design: Arild Yttri
Trykkmetode: Ståltrykk/offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print