3. juni 2011 - Brann og redning 150 år

Natten til 14. april 1858 brøt det ut storbrann i Christiania. Den startet i et snekkerverksted i salmaker Blombergs gård i Dronningens gate og bredte seg med rasende fart i de gamle og brannfarlige bakgårdene i kvartalet mellom Dronningens gate, Prinsens gate, Kirkegata og Østre gate (senere Karl Johans gate).

Det tok lang tid før slokking kom i gang, og vannforsyningen sviktet totalt. Etter 14 timer fikk man endelig bukt med flammene, men da hadde de rasert 41 gårder og gjort 1000 mennesker husløse.

NK 1789
Brann- og redningsteam fra Sagene brannstasjon, Oslo


Hovedstadens borgerbrannkorps var tallmessig sterkt, men lite effektivt. Vannforsyningen, basert på et gammelt vannverk med treledninger, var mangelfull. En måned etter brannen ble det iverksatt bygging av nytt vannverk og rørnett. I Christiania Brandcorpsforening la man fram et forslag om å opprette et fast brannkorps. Dette ble vedtatt av bystyret, og 1. januar 1861 ble byens yrkesbrannvesen opprettet. Det fikk hovedkvarter i Karl Johans gate 11 og en besetning på 36 mann. I tillegg ble det bygget underbrannstasjoner på Sagene og på Grønland.

NK 1790
Øvelse i røyk- og redningsdykking

Gjennom etatens 150-årige historie har den bekjempet mange branner og reddet mange liv. Men historien inneholder også tragiske historier. 19. desember 1943 inntraff den største brann- og eksplosjonsulykken som noensinne har rammet hovedstaden. Da eksploderte et ammunisjonslager på Filipstad og kom i brann. Ca. 80 mål kaiområde og 9 bygninger utenfor kaiområdet ble totalrasert, mens rundt 1600 andre bygninger fikk skader. 41 nordmenn, hvorav fire brannmenn, omkom.

1963 ble et år som særlig rammet to av Oslos kulturinstitusjoner.
I januar oppsto det stor brann i revyteateret Chat Noir. Måneden etter gikk det ut over Colosseum kino. I den voldsomme brannen raste den kjente takkuppelen sammen og kinoen ble totalskadet. I nyere tid huskes best
1992 da Holmenkollen kapell brant ned til grunnen. Den var én av flere påsatte kirkebranner over hele landet i dette tidsrommet.

Men Oslo brann- og redningsetats 150-årige historie inneholder langt flere tilfeller med lykkelig enn med tragisk utfall. Etatens dyktige brannmenn, røykdykkere og redningsdykkere har reddet enorme verdier og hundrevis av liv. Fra de åtte brannstasjonene, strategisk plassert rundt i byen, kan etaten dokumentere en gjennomsnittlig utrykningstid på mellom fem og seks minutter.

Fakta

NK: 1789-1790
Utgivelsesdag: 3. juni 2011
Verdier og motiv:
kr 9,00: Brann- og redningsteam fra Sagene brannstasjon i Oslo
kr 27,00: Røyk- og redningsdykking må øves på kontinuerlig
Foto: Ole Walter Jacobsen
Design: Gina Rose
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print