12. november 2012 - Posthorn

Verdens eldste uavbrutte frimerkeserie, posthornfrimerkene, er allerede godt etablert i sitt tredje århundre. Siden 1872 har de blitt trykket i over en milliard eksemplarer, i skilling-, øre- og kroneverdier.

Men selv om det er en aldrende rekordholder, har den beholdt evnen til å by på nyheter. Årets utgivelse er det første 40-kronersmerket i norsk frimerkehistorie.

Det var den tyske arkitekten Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno (1826 - 82) som tegnet det første posthornfrimerket, 3 skilling rød. Han var en allsidig mann. Som arkitekt tegnet han bl.a. Trefoldighetskirken, Norges Geografiske Oppmåling (i dag Kunstakademiet), Handelsstanden på Karl Johan, Arendal gymnas og Grønland kirke, skole, brannvakt og politistasjon.

NK 1831
Posthorn

Som skulptør utførte han flere vakre gravmonumenter, og han var tegnelærer for unge elever, blant dem Theodor Kittelsen.

Sammen med sin landsmann Schimrer ble han kåret til vinner i arkitektkonkurransen om Stortingsbygningen i 1857, men tegningen ble senere forkastet til fordel for svensken Victor Langslets mer pompøse utforming. Schirmer og von Hanno tegnet også mange av jernbanens stasjonsbygninger. I sin frimerketegning glemte ikke von Hanno jernbanens betydning for posttjenesten; hvert hjørne av posthornfrimerket ble utstyrt med jernbanens symbol, et hjul med vinger.

De første posthornfrimerkene hadde verdier i skilling. Øremerkene kom i 1877 og kronemerkene i 1991. I 1997 ble det også ut gitt øremerker i desimaler. I 2010 kom det første posthorn høyverdi, 30 kroner, etterfulgt i 2011 av 50 kroner. I år ble det altså føyet et nytt avsnitt til posthorn- og frimerkehistorien; det første norske 40-kronersmerket!

Fakta

NK 1831
Utgivelsesdag: 12. november 2012
Verdi og motiv:
Kr 40,00: Posthorn
Design: Sverre Morken og Enzo Finger Design
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print.Record Holder With Something New