14. september 2012 - Personjubileer

Det er ett litterært verk som alle nordmenn har et forhold til. Det verket har preget vårt syn på hva som er norsk og gitt oss et språk som vi føler er vårt eget.

Asbjørnsen og Moes eventyrsamlinger er så innarbeidet at vi knapt kan si det første navnet uten å føye til det andre. Nå blir de feiret med frimerke, sammen med språkreformatoren og bokmålsskaperen Knud Knudsen.

Peter Christen Asbjørnsen (1812 – 85) vokste opp i Christiania. I 1825 ble han sendt til artiumskurs på Norderhov på Ringerike. Her traff han Jørgen Moe (1813 – 82). Han var egentlig ganske ulik Asbjørnsen, men de to fant hverandre i noe de hadde felles; interesse for natur og friluftsliv. De ble blodsbrødre. Hvem av dem som først begynte å samle eventyr, og hvem av dem som skapte eventyrstilen, er uklart. Hva vi vet, er at de i 1837 inngikk avtale om å samarbeide om vitenskapelig innsamling av eventyr, etter mønster av de tyske brødrene Grimm.

NK 1830
Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe 200 år

I 1841 kom det første heftet av Norske Folkeeventyr. I årene etter kom ytterligere tre hefter, og i 1851 utga de tobindsverket Norske Folkeeventyr,samlede og fortalte af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Det ble tidlig utropt til et litterært mesterverk. Det nyskapende talemålet bidro til å fornorske det danske skriftspråket og ble retningsgivende for utviklingen av riksmålet og bokmålet.

NK 1829
Knud Knudsen

En annen som bidro til norsk språkreform, var Knud Knudsen (1812 – 95). Med bakgrunn i det historiske språkfellesskapet med Danmark, kjempet han for å innføre nye skrivemåter og grammatiske former med støtte i dannet norsk dagligtale. I boken Den landsgyldige norske Uttale (1876) la han grunnlaget for reformen. Knudsen kjempet også mot fremmedordene.

I en tusen siders ordbok, Unorsk og norsk eller fremmedordets avløsning (1879 – 81), lanserte han sine avløserord. Her ble resultatet beskjedent. Bare noen ytterst få av de ord som Knudsen lanserte, trengte igjennom. Ett av dem var ”ordskifte”. Gjennombruddet for prinsippene i Knudsens rettskrivning kom først etter hans død, ved språkreformen i 1907. Da tok man det avgjørende bruddet med språkfellesskapet med Danmark.

Fakta

NK 1829-1830
Utgivelsesdag:  14 september 2012
Verdier og motiv: Kr 14,00: Knud Knudsen
Kr 15,00: Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe
Design:  Enzo Finger Design
Trykkmetode:  Offset
Trykkeri:  Joh. Enschedé Security Print