15. juni 2012 - Hadeland glassverk 250 år

Glasshåndverket bygger på svært gamle tradisjoner. Allerede for 3 - 4 000 år siden var glassmaterialet kjent i Egypt, Syria, Libanon og Persia. For ca. 2 000 år siden ble bruk av glasspipen innledet. Den er i dag fortsatt det viktigste verktøyet i alle glasshåndverksbedrifter.

Det var danskekongen Christian VI som gjennom etableringen av Det Kongelige Nordske Compagnie i 1739, startet omfattende glassproduksjon i Norge. En av disse bedriftene var Hadeland Glassverk, anlagt i 1762 på gården Mo på Jevnaker ved sørenden av Randsfjorden. Produksjonen startet i 1765. Den besto i startfasen av flasker, apotekerglass, medisinglass og glass til husholdningsbruk.

NK 1823
Nøstetangen drammeglass og klukkflaske og glassblåser fra Hadeland Glassverk

I 1852 ble Ole Chr. Berg ansatt som glassverkets bestyrer, og under hans ledelse gjennomgikk verket en stor utvikling. Det var først og fremst ønsket om å produsere brukskunst som påvirket prosessen. Etter modeller av glass fra andre europeiske land, ble produksjonen lagt om til småglass, som omfattet vinglass, boller, fat, blomsterglass og vaser.

Fra rundt 1920 begynte glassverket å utvikle egne modeller. Selv om blåsepipen i dag er den samme som for to tusen år siden, har det skjedd stor utvikling i andre deler av glassproduksjonen. Avsprengningsmaskinen, som gjør at vi får rund, fin drikkekant, ble innført i 1938. Året etter ble kjølerørene elektrifisert. På 1950-tallet ble sliping gjort lettere, med innføring av slipeskiver med diamantbelegg.

Hadeland Glassverk er den eldste bedriften i Norge som har holdt produksjonen i gang siden starten. Glassverket er også blitt en turistattraksjon, med nesten 600 000 besøkende i året. Det gir den en
solid plassering på ti-på-topp-listen over Norges mest besøkte attraksjoner.

Fakta

NK 1823
Utgivelsesdag: 15 juni 2012
Verdi og motiv: Kr 13,00: Nøstetangen klukkflaske, drammeglass og glassblåser
Design: Arild Yttri
Trykkmetode: Ståltrykk/offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print