18. mai 2012 - Norsk flygning 100 år

I 1912 tok Norges første fly av fra Borre ved Horten. 18. mai markerer Posten at det er 100 år siden flyet kom til Norge med utgivelse av tre frimerker og et miniatyrark designet av Benjamin Stenmarck.

Det var egentlig en svenske, baron Carl Cederström, som foretok den første flygningen på norsk jord. Etter flere mindre vellykkede norske forsøk, foretok han i 1910 den første oppvisningsflygning, over Etterstadsletta i Kristiania. Men det var en annen svenske, marineløytnant Olle Dahlbeck, som virkelig satte fart i norsk flyhistorie.

NK 1818
"Start", Norges første fly

I april 1912 ble det kjent at han planla en flytur fra Moss over til Horten. Marineledelsen innså at det kunne bli flaut dersom det skulle bli en svenske som, bare syv år etter 1905, først overskuet den norske marinens hovedstasjon Karljohansvern fra luften. Nå ble det tatt tak! Premierløytnant Hans Fleischer Dons ble i all hast sendt til en flyfabrikk i Tyskland. Hjemme i Norge ble det i rekordfart samlet inn penger til kjøp av fly, og 31. mai 1912 sto et Rumpler Taube-fly klart på Gannestadjordet ved Horten. Flyet ble gitt navnet ”Start”.

NK 1819
DC3 ("Dakota")

Gannestad var egentlig ingen ideell flyplass, men kl. 09.30 klatret Dons opp i bakre cockpit iført lærjakke, lærhjelm og briller. Bakkemannskapet fikk i gang propellen, og med fast grep i vingene holdt åtte marinegaster flyet ig jen. Én mann l på bakken og holdt halepartiet nede. På signal fra flygelederen slapp alle taket samtidig. ”Start” humpet nedover bakken så sand og jord sprutet, for deretter å heve seg opp i luften. Flyet steg sakte, gikk så vidt klar av trærne i enden av jordet og seilte i en elegant venstresving nordover mot Horten og Karljohansvern.

NK 1820
Seilfly

Så satte Dons kursen mot Moss, men kom inn i en del lave skyer og mistet sikten. Ved å gå lavere ned, fikk han øye på Jeløya. Han satte kursen mot kirkespiret i Moss, fulgte jernbanesporet forbi Rygge mot Fredrikstad. Nå navigerte han mot kirken på Østsiden, på den andre siden av Glomma. Derfra foretok han en kontrollert nedstigning mot Brakkesletta på Øra. Flyet landet elegant, turen hadde vart i 35 minutter og tilbakelagt en strekning på 48 kilometer. Dons ble mottatt som helt og båret på gullstol under stor jubel. Telegrammer ble sendt til kong Haakon og statsminister Bratlie. Ved 12-tiden kom kongens svar: ”Til lykke med den første længre flyvefart. ” Haakon Rex.”

NK 1818-1820
"Start", Norges første fly, DC 3 ("Dakota"), seilfly, skoleflyet "FF9 Kaje" på Kjeller flyplass

Fakta

NK 1818-1820
Utgivelsesdag: 18. mai 2012
Verdier og motiver:
Kr 14,00: Start, Norges første fly
Kr 15,00: Douglas DC-3 (Dakota)
Kr 27,00: Seilfly
Miniatyrark: Skoleflyet FF9 Kaje på Kjeller flyplass
Foto: Terje Tønnesen, Forsvarets mediesenter,
Peter M. Nissen/Drammen flyklubb, Forsvarets logistikkorganisasjon, Kjeller
Design: Neue Design Studio
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print