11. november 2013 - Posthorn

Det var nok ikke mange som 7. januar 1872 ante hvilken frimerkehistorisk begivenhet som fant sted den dagen. Det vet vi nå.

Utgivelsen av det første posthornfrimerket, 3 skilling rød, var innledningen til det som med tiden skulle bli verdens eldste uavbrutte frimerkeserie. Siden 1872 har posthornfrimerker vært utgitt i tre myntenheter i rundt 160 utgaver. Med årets utgivelse av verdiene 10 og 20 kroner, må serien (foreløpig!) anses å være komplett.

NK 1864
Posthorn

Det var den tysk-norske arkitekten Wilhelm von Hanno (1826 - 82) som, for et honorar på 15 speciedaler (tilsvarende 60 kroner), fikk i oppdrag å utforme frimerkemotivet. Det var ikke tilfeldig at det var et posthorn som ble valgt. Det opprinnelige jakthornet var i mange land blitt et symbol for posten. I Norge ble bruken av posthorn innført i 1730. Som arkitekt for mange av jernbanens stasjonsbygninger, glemte von Hanno heller ikke togenes betydning for posttjenesten. Hvert hjørne på frimerket ble utstyrt med jernbanens symbol, et hjul med vinger.

NK 1865
Posthorn

Etter det legendariske 3 skilling rød i 1872 og en påfølgende serie med andre skillingverdier, kom det første posthornfrimerket i øreverdi i 1877. I 1991 kom kronemerkene, og i 1997 ble det også utgitt øremerker i desimaler. I 2001, med innledningen av nye posthornfrimerker i kroneverdi, ble merkene gitt en veritabel ansiktsløftning. Den var det frimerkekunstnerne Sverre Morken og Enzo Finger
som sto for.

Fakta

NK 1864-1865
Utgivelsesdag: 11. november 2013
Verdier og motiv:
Kr 10,00: Posthorn
Kr 20,00: Posthorn
Design: Enzo Finger Design og Sverre Morken
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print