15. februar 2013 - Edvard Munch 150 år

Fjorårets salg av Skrik på Sotheby's i New York for 615 millioner kroner minnet oss på nytt om at Edvard Munch er en av verdens mest berømte nordmenn.

I år er det 150 år siden han ble født. I 1880 ble han tatt opp på Den kgl. Tegneskole i Kristiania. I 1885 dro han til Paris, hvor han bl.a. hentet inntrykk fra Salongen og Louvre. Året etter utførte han Studie, det senere så berømte Det syke barn. I 1889 ble han tildelt Statens reisestipend. Med dette reiste han på nytt til Paris. Her malte han impresjonistiske motiver, sterkt påvirket av Vincent van Gogh og Paul Gauguin.

NK 1837
Utsnitt av "Selvportrett foran veggen" (1926, Munch-museet)

I 1892 arrangerte Munch en separatutstilling i Kristiania. Utstillingen ble flyttet til Kunstnerforeningen i Berlin, men ble av foreningens styre forlangt stengt fordi kunstverkene i styrets øyne var uakseptable. Utstillingen ble imidlertid holdt åpen for publikum lenge nok til å gjøre den kjent som en skandalesuksess og til å gjøre Edvard Munch kjent i Europa som ”tilfellet Munch”. Det ga ham et internasjonalt navn.

NK 1838
Utsnitt av "Det syke barn" (1896, Munch-museet)

Det følgende året malte han en billedsyklus med kjærlighetsmotiver. Blant disse var Vampyr, Madonna og Skrik. Så fulgte et omflakkende liv på Kontinentet, med dårlig og usikker økonomi.

NK 1839
Utsnitt av "Madonna" (1895, Munch-museet)

Livet hans ble preget av høyt alkoholforbruk og ubehøvlet oppførsel. Til slutt fikk han et nervøst sammenbrudd. Han lot seg innlegge på en privatklinikk i København, hvor han fikk god behandling. Under oppholdet malte han og organiserte utstillinger i Danmark, Finland og Norge. Så å si over natten ble han et populært investeringsobjekt.

NK 1840
Utsnitt av "Skrik" (1893, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design)

I 1910 kjøpte Munch en eiendom i Hvitsten i Oslofjorden. Han hadde nå fått i oppdrag å utsmykke Universitetets aula. I Hvitsten fant han motivet til Alma Mater, og i Kragerø malte han de sentrale motivene Solen og Historien.

NK 1841
"Solen" (1911, Universitetet i Oslo, aulaen)

Utsmykningen ble fullført i 1916. Samme år ervervet han eiendommen Ekely på Skøyen utenfor Kristiania. Her fant han en hel liten motivverden, og her malte han til alle døgnets tider. Han vant stadig større internasjonal anerkjennelse, og i 1927 ble det arrangert en stor utstilling av hans verker i Nasjonalgalleriet i Oslo. I 1930-årene levde Edvard Munch stille og isolert på Ekely. Inntil det siste malte han selvportretter, med Selvportrett mellom klokken og sengen (1940 – 43) som sitt siste hovedverk. Han døde i 1944 og er gravlagt i Æreslunden på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Fakta

NK: 1837-1841
Utgivelsesdag: 15. februar 2013
Verdier og motiv: Kr 13,00: Utsnitt av Selvportrett foran husveggen
(1926, Munch-museet) Kr 15,00: Utsnitt av Det syke barn
(1896, Munch-museet) Kr 17,00: Utsnitt av Madonna
(1895, Munch-museet) Kr 20,00: Utsnitt av Skrik
(1893, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design)
Kr 20,00 (miniatyrark): Solen (1911, Universitetet i Oslo, aulaen)
Design: Enzo Finger Design
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print