12. september 2014 - Posthorn

For noen år siden regnet Posten ut at det var produsert over 5 milliarder posthornfrimerker i denne verdens lengste frimerkeserie.

Valørene 5 og 10 øre (NK 99 og 100) fra 1909-1910 ble trykt i til sammen over 960 millioner eksemplarer! Derfor er det kanskje ikke så rart at samling av posthornfrimerker for mange er den mest ekte formen for filateli.

NK 1891
Posthorn

I 1982 ga dansken Svend Wiegand Hansen ut boka «Om at samle norske posthornmærker». Boka er en grundig og lettlest innføring i et samleområde som kan bli både så enkelt og så vanskelig som du selv vil. Du kan bygge opp en samling etter Norges-katalogens hovednummer. Senere kan du bygge samlingen ut til å gjelde varianter av ulike slag. Av 10 øre karmin fra 1910 er det trykt over en halv milliard eksemplarer, og Norgeskatalogen lister opp 11 ulike varianter. Forskjellene på variantene kan være feil i trykkingen, mens type- og plate-forskjellene kan skilles fra hverandre ved tagging, papir, vannmerke og designforskjeller. For å skille mellom to nesten identiske merker kan stemplings-datoen være avgjørende.

De viktigste hjelpemidlene i samlingen av posthorn­merker er derfor en god lupe, Norgeskatalogen, en innstikkbok å putte sorterte merker inn i, en vannmerkesøker, en taggemåler og gjerne en fargepallett for filatelister. For å lete etter forskjeller, trenger du et passelig stort volum av frimerker å velge fra. I starten går det sakte og du vil ofte være i tvil. Bruk en innstikkbok der du kan skrive notater slik at det er enkelt å gripe fatt neste gang du åpner boka. Etter en stund vil du merke at sorteringsarbeidet går lettere. Du trenger ikke sette deg høye mål om internasjonal heder for en utstillingssamling, dette er din private hobby. Årets 70-kronersmerke kan være starten på en morsom hobby!

Fakta

NK 1891
Utgivelsesdag: 12. september 2014
Verdier og motiv:
Kr 70,00: Posthorn
Design: Enzo Finger og Sverre Morken
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print