16. mai 2014 - Grunnloven 200 år

For 200 år siden samlet en gruppe menn seg på Eidsvoll for å lage loven som skulle bli grunnlaget til det selvstendige Norge.

Grunnloven som den gang ble vedtatt har utviklet seg i pakt med tiden – og sikrer i dag det norske folk rettigheter vi lett tar for gitt i hverdagen.

NK 1883
"Eidsvold 1814", maleri av Oscar Wergeland (detalj)

Kong Harald åpnet jubileet for Grunnloven med disse ordene i sin nyttårstale. Med få ord la han vekt på det viktigste, nemlig at den også i 2014 er relevant og virker inn på nordmenns liv og hverdag.

NK 1884
Prins Christian Frederik og den reviderte Grunnloven av 4. november 1814.

Tidligere historikere hadde hevdet at 1814 varet resultat av en norsk reisning, et frihetsbehov bygd opp over tid. Historikeren Sverre Steen kalte imidlertid grunnlovsverket et resultat av «stormaktsspill med småstatene som innsats», og hevdet at begivenhetene som førte fram til Grunnloven var mer et resultat av ytre hendelser enn norsk vilje og ønske om selvstendighet.

NK 1885
Stortingsløven og barnetog på 17. mai

Norge var lutfattig og utarmet etter å ha vært i krig fra 1807 til 1814. Danmark-Norge  tapende siden av krigen sammen med Frankrike, noe som satte oss i en håpløs situasjon. Norge var blokkert, nødvendig matimport ble hindret og sult og nød dominerte livet.

NK 1886
Mann- og kvinnehånd som former et hjerte. I bakgrunnen Grunnloven av 17. mai 1814.

Ved Kielfreden endte den 434-årige unionen med Danmark, og Danmark overga Norge til Sverige som krigsbytte. Prins Christian Frederik var sendt til Norge i 1813 som stattholder for å forsvare danske interesser i en tid med truende konflikter over hele Europa. Han så for seg et fritt Norge med seg selv som konge, og ble i landet. Christian Frederik kom til å bli en pådriver i prosessen fram mot Riksforsamlingen på Eidsvoll. 10. april 1814 møtes så 112 delegater til Riksforsamlingen, og en drøy måned senere blir Grunnloven undertegnet og datert 17. mai 1814.

Fakta

NK 1883-1886
Utgivelsesdag: 16. mai 2014
Verdier og motiv:
Kr 13,00: «Eidsvold 1814», maleri av
Oscar Wergeland (utsnitt)
Kr 16,00: Prins Christian Frederik.
I bakgrunnen Grunnloven av 4. november 1814.
Kr 19,00: En av Stortingsløvene.
I bakgrunnen et 17. mai-tog.
Kr 30,00: Mann- og kvinnehånd som former
et hjerte. I bakgrunnen Grunnloven fra 17. mai 1814.
Design: Enzo Finger Design
Gravyre: Sverre Morken
Trykkmetode: Ståltrykk / offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print