2. januar 2014 - Sjømannskirken 150 år

Til tross for at tallet på norske sjøfolk er minkende, øker besøket til den norske kirken i utlandet i de 80 landene hvor den holder til. Mange nordmenn som oppholder seg i utlandet for kortere eller lengre tid bruker sjømannskirken som et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested.

I 1863 var den unge teologistudenten fra Bergen, Johan Cordt Harmens Storjohann, i Skottland for å studere. I Leith møtte han norske sjøfolk og merket behovet for kirkelige tjenester for sjøfolk. På eget initiativ holdt han gudstjenester for dem, og straks han kom hjem igjen satte han i gang med arbeidet for å organisere en kirke for sjøfolk. Etter hardt arbeid samlet Storjohann en gruppe på syv menn som sammen stiftet «Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmede Havne» den 31. august 1864.

NK 1870
Vaffelhjerte og flaggstripe

I de 150 årene Sjømannskirken har tjent farende folk, har dens historie falt sammen med den brokete historien til mange av de stedene kirken har slått rot. I 1936, under den spanske borgerkrigen, måtte sjømannskirken i Valencia rømmes, og i den påfølgende verdenskrigen ble kirkene i Manchester, Le Havre, Antwerpen og Hamburg utsatt for bombing.

Sjømannskirken har på tross av vekslende tider holdt stand som en viktig institusjon for nordmenn langt hjemmefra, og besøkende ønskes velkommen til kirkene verden over. Organisasjonen har et omfattende beredskaps- og omsorgsarbeid, og yter daglig hjelp til nordmenn i små og store kriser. Derfor er det mange som ønsker jubilanten hjertelig til lykke med de 150 år!

Fakta

NK 1870
Utgivelsesdag: 2. januar 2014
Verdi og motiv:
Kr 15,00: Vaffelhjerte og flaggstriper
Design: Stian Hole
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print