10. april 2015 - Halden 350 år

Halden har en spennende historie bak seg. Fra 1665 het byen Frederikshald, oppkalt etter den danske kong Frederik III.

På samme måte som med Kristiania,  som i 1925 skiftet navn tilbake til Oslo, tok Frederikshald sitt gamle navn Halden tilbake i 1928. Men festningen som så mange har besøkt heter fremdeles Fredriksten, og troner over jubileumsbyen.

NK 1903
Halden med Fredriksten festning

Det gamle ladestedet Halden vokste fram som utskipingshavn for tømmer til Holland og England. Da Norge måtte avgi områder til Sverige ved freden i Roskilde i 1658 ble Halden en viktig grenseby mot Sverige.

I vårt historisk konfliktfylte forhold til Sverige har Fredriksten festning og byen ved foten av festningsfjellet spilt en viktig rolle. Svenske angrep ble gang på gang avvist, og da Karl XII falt ved festningen i 1718 avsluttet det den store nordiske krig.

Den første mekaniske industribedriften i Norge ble åpnet i Tistedalen i 1815, med Mads Wiel Bomuldspinneri som den første av industri­ pionerene. I unionstiden fra 1814 til 1905 spilte Halden en viktig rolle også for områdene på svensk side. Halden ble en betydelig sjøfartsby, med hele 133 skip i 1875. Sjøfarten ble mindre viktig når skutene etter hvert gikk over fra seil til damp. Mellom 1892 og 1998 var det 17 skofabrikker i Halden, men med den økende importen av billigproduserte sko fra Østen tok det hele slutt med nedleggingen av den siste fabrikken på Øberg i Tistedalen.

Halden ble herjet av flere bybranner, én av dem påsatt av byens befolkning for hindre svenskene adgang til byen. Brannen i 1826 gjorde så stor skade at mye av byen måtte bygges opp på nytt. Det har gitt Halden det enhetlige preget byen har i dag.

Om sommeren er det Fredriksten festning og Svinesund som er de store turistattraksjonene i Halden kommune. De populære allsang-programmene som startet på TV2 i 2007 samler tusenvis av turister og skaper et myldrende folkeliv i sommer månedene.

Fakta

NK 1903
Utgivelsesdag: 10. april 2015
Verdi og motiv: Kr 20,00: Halden med Fredriksten festning
Foto: © Lisa Gustavsen, Halden kommune
Design og gravyre: Arild Yttri
Trykkmetode: Ståltrykk / offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print