13. november 2015 - Posthorn

I 2001 designet Enzo Finger og Sverre Morken den moderne offsetutgaven av verdens lengstlevende frimerkeserie, en serie som startet så tidlig som i 1872.

Den første meldingen om de nye posthornmerkene kom i et sirkulære til norske postkontorer 16. desember 1871. De sentrale postmyndighetene fortalte at: « ...etter at de nåværende 3- og 4- skillingsfrimerker blir oppbrukt, vil det bli satt i sirkulasjon 3-skillings merker i  rødfarge.» Sirkulæret fortalte videre at merket skulle haet stort tretall omgitt av et posthorn og over dette en krone. «Dertil bærer hvert merke inskripsjonen Norge og «Tre Skilling.»

NK 1922
Posthorn

Det var en allsidig tysk herre som fikk oppdraget med å forme ut det historiske frimerket. Wilhelm von Hanno (1826-1882) var murer, treskjærer, billedhugger, tegnelærer, illustratør, maler og en av Norges ledende arkitekter. Han illustrerte bøker og blad og var tegnelærer for blant andre Theodor Kittelsen.

Skissen til posthornfrimerkene fikk von Hanno betalt 15 speciedaler for. Han rakk neppe å angre på at han ikke hadde royalty av merkene, som har kommet jevnt og trutt i 143 år. Det er jo flere år siden Posten regnet ut at det var utgitt over 5 milliarder posthornmerker!

I de første 65 årene av posthornmerkenes liv var trykkemetoden boktrykk. Fra 1937 ble de trykt i dyptrykk og i 1962 overtok Norges Banks seddeltrykkeri med ståltrykk. Fra 2001 er merkene trykt i flerfarget offset.

Posthornserien er verdens lengstlevende serie med frimerker, og har høstet mye heder siden det første treskillingsmerket kom ut. Posten fortsetter tradisjonen, og Norge har en verdensrekord som nok aldri vil bli slått!

Fakta

NK 1922
Utgivelsesdag: 13. november 2015
Verdi og motiv: kr 60
Design: Enzo Finger og Sverre Morken
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print